Σπουδές/Μεταπτυχιακά/Εκπαιδεύσεις

Αναγνωρισμένα πτυχία στον Τομέα των Παιδαγωγικών σε ένα από τα καλύτερα Πανεπιστήμια της Μ....

Αν επιθυμείς να αποκτήσεις ένα αναγνωρισμένο πτυχίο και να διεκδικήσεις μια σημαντική επαγγελματική σταδιοδρομία στον Τομέα των Παιδαγωγικών, η πλέον αξιόπιστη επιλογή σου είναι ...

Σπούδασε σε ένα από τα 50 καλύτερα Πανεπιστήμια της Μ. Βρετανίας

Για εσένα που θέλεις να σπουδάσεις, να αποκτήσεις ένα αναγνωρισμένο πτυχίο, να κάνεις το μεταπτυχιακό σου  και να διεκδικήσεις μια σημαντική επαγγελματική σταδιοδρομία στον...

Αξιολόγηση και Αντιμετώπιση Νηπίων, Παιδιών και Εφήβων με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ)

ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΝΑΡΞΗ 14 ΜΑΙΟΥ  2015 60 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ  ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ (Μάιος – Ιούνιος 2015) Φορέας Υλοποίησης: Παιδοψυχιατρική  Κλινική Ιατρικής Σχολής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου  Αθηνών Ακαδημαϊκός...