Έναρξη νέου τμήματος Αθήνας: 11 Ιανουαρίου 2020 – Θεσσαλονίκης: 25 Ιανουαρίου 2020

Γενική περιγραφή εκπαιδευτικού προγράμματος:

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Συστημική Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία του Κέντρου Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση στις θεωρίες και τις πρακτικές εφαρμογές των μεθόδων και των τεχνικών της Συστημικής προσέγγισης. Περιλαμβάνει εκπαίδευση σε θεωρητικό και βιωματικό επίπεδο. Το πρόγραμμα διαρκεί τρία χρόνια για την λήψη του διπλώματος στην Συστημική Συμβουλευτική, ενώ η ολοκλήρωση και του τέταρτου έτους φοίτησης οδηγεί στην χορήγηση διπλώματος στην Συστημική Ψυχοθεραπεία.

Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος περιλαμβάνουν: α) την κατανόηση της σημασίας της συμβουλευτικής και ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας, β) την απόκτηση ολοκληρωμένης γνώσης της θεωρίας και των τεχνικών της Συστημικής Προσέγγισης, γ) την κατάκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων στην εφαρμογή των μεθόδων και τεχνικών, δ) την ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των σπουδαστών και ε) την κατανόηση της δεοντολογίας που διέπει την κλινική πράξη.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας (Ψυχολόγοι, Ψυχίατροι, Κοινωνικοί Λειτουργοί και Σύμβουλοι Ψυχικής Υγείας) και σε σπουδαστές των προαναφερθέντων κλάδων, οι οποίοι επιθυμούν: α) να αποκτήσουν ολοκληρωμένες, υψηλού επιπέδου γνώσεις στον τομέα της συστημικής συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας, β) να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες στην εφαρμογή των αντίστοιχων μεθόδων και τεχνικών, γ) να εργαστούν στον κλάδο της Συστημικής Συμβουλευτικής ή και Ψυχοθεραπείας με αναγνώριση από Ελληνικές και Ευρωπαϊκές Εταιρείες.

Προϋποθέσεις εγγραφής

Στο πρόγραμμα μπορούν να εγγραφούν κάτοχοι πτυχίου ή αναγνωρισμένου διπλώματος στο αντικείμενο της ψυχικής υγείας (Ψυχολόγοι, Ψυχίατροι, Κοινωνικοί Λειτουργοί και Σύμβουλοι Ψυχικής Υγείας), καθώς και σπουδαστές των προαναφερθέντων κλάδων, κατόπιν της αξιολόγησής τους. Στο πρόγραμμα εγγράφονται έως 16 άτομα ετησίως.

Αναγνώριση προγράμματος

Το εν λόγω πρόγραμμα (τριετές) είναι εγκεκριμένο από την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής και την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Συμβουλευτικής. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι απόφοιτοι του τμήματος έχουν την δυνατότητα να εγγραφούν αυτόματα ως τακτικά μέλη στην Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής (Ε.Ε.Σ.) και την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Συμβουλευτικής (E.A.C.). Επίσης, οι απόφοιτοι του τμήματος έχουν την δυνατότητα να λάβουν την Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση Συμβούλου (European Certificate of Counsellor Accreditation)  από την Ευρωπαϊκή Εταιρία Συμβουλευτικής (E.A.C.). Η Ευρωπαϊκή πιστοποίηση συμβούλου δίνει την δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματος σε όλες τις χώρες της Ευρώπης.  Επιπρόσθετα, οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να εγγραφούν ως μέλη (individual member status) στον έγκριτο Βρετανικό Σύλλογο Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας (British Association for Counselling & Psychotherapy – BACP).

Επιπλέον, όσοι παρακολουθήσουν και το τέταρτο έτος σπουδών θα λάβουν το δίπλωμα στην Συστημική Ψυχοθεραπεία. Το εν λόγω πρόγραμμα πληροί τα πανευρωπαϊκά κριτήρια εκπαίδευσης στην Συστημική Ψυχοθεραπεία, όπως ορίζονται από έγκριτους επιστημονικούς οργανισμούς, όπως ο σύλλογος European Association for Family Therapy (EFTA).

Δομή προγράμματος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκεί τρία έτη για την εκπαίδευση στην Συστημική Συμβουλευτική, ενώ παρέχεται και ένα τέταρτο έτος για την λήψη διπλώματος στην Συστημική Ψυχοθεραπεία για όσους σπουδαστές επιθυμούν να συνεχίσουν την εκπαίδευση.

Το τριετές πρόγραμμα περιλαμβάνει 400 ώρες θεωρητικής κατάρτισης, 160 ώρες κλινικής άσκησης, 60 ώρες εποπτείας, 200 ώρες ομαδικής θεραπείας (παρέχονται 200 ώρες ομαδικής θεραπείας στο Κέντρο για όσους σπουδαστές επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την ομαδική τους θεραπεία στο Κέντρο), 50 ώρες ατομικής θεραπείας (η ατομική θεραπεία πραγματοποιούνται εκτός του Κέντρου και μπορεί να αναγνωριστεί προηγούμενη θεραπεία υπό όρους) και 300 ώρες προσωπικής ενασχόλησης μέσα από την μελέτη βιβλιογραφίας και την συγγραφή των εργασιών και των αναφορών της εποπτευόμενης κλινικής άσκησης.

Το τέταρτο έτος περιλαμβάνει 150 ώρες εκπαίδευσης και 100 ώρες προσωπικής ενασχόλησης, ενώ συνεχίζεται η θεραπεία και η εποπτευόμενη κλινική άσκηση με την ανάληψη ενός τουλάχιστον περιστατικού με ατομική εποπτεία.

Η θεωρητική κατάρτιση κατά τη διάρκεια του προγράμματος πραγματοποιείται μέσα από εντατικά εκπαιδευτικά σεμινάρια τα οποία περιλαμβάνουν θεωρητικές εισηγήσεις, παρουσίαση και συζήτηση περιστατικών, παρουσίαση, ανάλυση και πρακτικές εφαρμογές των μεθόδων και τεχνικών της Συστημικής προσέγγισης, εκπαιδευτικές ασκήσεις (παίξιμο ρόλων, προσομοίωση συνεδριών, ανάλυση περιστατικών) και παρακολούθηση εκπαιδευτικών dvd. Κατά την βιωματική εκπαίδευση δίνεται έμφαση στην προσομοίωση συνεδριών ανάμεσα στους σπουδαστές σε χώρο κατάλληλα διαμορφωμένο για διεξαγωγή συνεδριών.

Διάρκεια προγράμματος: Τρία ή/και τέσσερα έτη σπουδών

Κόστος συμμετοχής:

A’ έτος – Ιδιώτες: 1100 ευρώ, Φοιτητές/Άνεργοι/Απόφοιτοι του Κέντρου ή Εφάπαξ πληρωμή: 900 ευρώ – Η καταβολή του κόστους συμμετοχής μπορεί να γίνει εφάπαξ ή σε 6 μηνιαίες δόσεις  σε τραπεζικό λογαριασμό ή με χρέωση πιστωτικής κάρτας.

Β’, Γ’ έτος & Δ’ έτος – Ιδιώτες: 1600 ευρώ ανά έτος, Φοιτητές/Άνεργοι/Απόφοιτοι του Κέντρου ή Εφάπαξ πληρωμή: 1400 ευρώ ανά έτος – Η καταβολή του κόστους συμμετοχής μπορεί να γίνει εφάπαξ ή σε 10 μηνιαίες δόσεις  σε τραπεζικό λογαριασμό ή με χρέωση πιστωτικής κάρτας.

Δεν υπάρχει πρόσθετη χρέωση για την εξέταση της αίτησης και την εγγραφή στο κάθε έτος σπουδών.

Τα ετήσια δίδακτρα περιλαμβάνουν όσα παρέχονται από το Κέντρο, δηλαδή τις ώρες εκπαίδευσης, το εκπαιδευτικό υλικό, την αξιολόγηση των σπουδαστών, καθώς και την ομάδα εποπτείας για το δεύτερο και τρίτο έτος. Οι ώρες ψυχοθεραπείας και οι ώρες ατομικής εποπτείας καλύπτονται επιπρόσθετα από τους σπουδαστές.

Διδακτέα ύλη

1ο έτος σπουδών «Εισαγωγή στη Συμβουλευτική»

100 ώρες κατάρτισης στη Συμβουλευτική= αντικείμενο συμβουλευτικής, προσεγγίσεις και θεωρητικό υπόβαθρο, δεοντολογία επαγγέλματος, συμβουλευτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, γνωρίσματα συμβούλου, τεχνικές συμβουλευτικής, δομή συμβουλευτικής διαδικασίας, εισαγωγή στην συστημική προσέγγιση.

2ο  έτος σπουδών «Εκπαίδευση στην Συστημική προσέγγιση»

150 ώρες κατάρτισης στη Συστημική συμβουλευτική=  θεωρητικό υπόβαθρο, βασικές αρχές, θεωρίες και εφαρμογές της συστημικής προσέγγισης, ψυχοπαθολογία, κλινική συνέντευξη, Α και Β Κυβερνητική θεωρία, Συμβουλευτική σε Εφήβους, Συμβουλευτική Ζεύγους, Συμβουλευτική σε Ομάδες, Emotionally Focused Couples Therapy

3ο έτος σπουδών «Εκπαίδευση στην Συστημική προσέγγιση»

150 ώρες κατάρτισης στη Συστημική συμβουλευτική= Μεταμοντέρνες προσεγγίσεις, Γενεόγραμμα, Συμβουλευτική Οικογένειας, Συμβουλευτική στο Πένθος και την Απώλεια, Συστημική προσέγγιση σε Σχολεία και Επιχειρήσεις

4ο έτος σπουδών «Εμβάθυνση στην Συστημική ψυχοθεραπεία»

150 ώρες κατάρτισης στη Συστημική ψυχοθεραπεία= έμφαση στην θεραπεία ζεύγους και οικογένειας, επικέντρωση στην ψυχοθεραπευτική πρακτική μέσα από βιωματικά εργαστήρια.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ