Το προπτυχιακό πρόγραμμα σε Ψυχολογία, Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική στο New York College σας προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να εξερευνήσετε, να μάθετε και να εφαρμόσετε κριτικά τις έννοιες, τις θεωρίες και τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται και στους τρεις κλάδους – Ψυχολογία, Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική. Το πρόγραμμα αυτό σας δίνει την ευκαιρία να μάθετε για την αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών των κλάδων και να κατανοήσετε τη θεραπευτική τους χρήση.

Οι έμπειροι και υποστηρικτικοί καθηγητές μας θα σας καθοδηγήσουν κατά τη διάρκεια των σπουδών σας και θα σας υποστηρίξουν καθώς εξερευνάτε την ψυχολογία, αποκτάτε συγκεκριμένες συμβουλευτικές δεξιότητες και εξετάζετε ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα που επηρεάζουν τους ρόλους του ψυχοθεραπευτή και του συμβούλου. Έμφαση επίσης δίνεται στην ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων σας στη χρήση μεθόδων ψυχολογικής έρευνας και στην εκτίμησή σας για τα δεοντολογικά ζητήματα που εμπλέκονται.

Η εθελοντική πρακτική άσκηση του τελευταίου έτους μεγιστοποιεί τη δυνατότητα εφαρμογής της γνώσης  στη πράξη, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ανάπτυξη ακαδημαϊκών και επαγγελματικών δεξιοτήτων έτσι ώστε να μπορούν να αναλάβουν διαφορετικές μορφές εργασίας στον τομέα της ψυχικής υγείας ή να προχωρήσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές σε οποιοδήποτε ειδικό τομέα Ψυχολογίας, Ψυχοθεραπείας και / ή Συμβουλευτικής.

Ημερομηνία έναρξης: Οκτωβρίου 2019

Διάρκεια σπουδών: Τέσσερα (4) έτη

Γλώσσα παράδοσης: ένας χρόνος στα ελληνικά + 3 χρόνια στα αγγλικά

Προυποθέσεις εγγραφής:

  • Απολυτήριο Λυκείου
  • Ένα καλό επίπεδο αγγλικών (IELTS 5.0 ή αναγνωρισμένου ισοδύναμου)

Περαιτέρω πληροφορίες:

New York College

Αμαλίας 38, Σύνταγμα, 105 58

Τηλ .: + (30) 210 322 5961

Email: nycath@nyc.gr

Ιστοσελίδα: http://www.nyc.gr

 

BSc in Psychology, Psychotherapy and Counselling – Four year programme including internship, from the University of Bolton 

Studying Psychology, Psychotherapy and Counselling at New York College offers you a unique opportunity to explore, acquire and critically apply concepts, theories and models used in all three disciplines – Psychology, Psychotherapy and Counselling.   This degree offers you the chance to learn about the interaction between these disciplines, gaining an appreciation of the diversity of perspectives involved, along with an understanding of their therapeutic use.

A highly specialized, supportive and experienced teaching team will guide you as you develop knowledge of the theories, methods and debates central to the three core elements. We’ll support you as you explore psychology, gain specific counselling skills, and consider broader social issues that impact on the roles of psychotherapist and counsellor, such as assumptions, stereotyping, diversity and prejudice. We’ll also focus on developing your knowledge and skills in the use of psychological research methods, and your appreciation of the ethical issues involved.

The final year voluntary work placement maximizes practical abilities to apply knowledge gained through the programme, thus ensuring academic, professional and employability skills are developed side by side. Graduates are equipped with many diverse skills to undertake different types of work in the field of mental health, or to progress to postgraduate training in any specialist area of Psychology, Psychotherapy and/ or Counselling.

Start date: October 2019

Duration of studies: Four (4) years

Language of delivery: 1 year in Greek + 3 years in English

Entry Requirements:

  • A pass mark in your High School Certificate
  • A good standard of English (IELTS 5.0 or a recognized equivalent)

Further information:

New York College

Amalias 38, Syntagma, 105 58

Tel: + (30) 210 322 5961

Email: nycath@nyc.gr

Website: http://www.nyc.gr