• Για επαγγελματίες ψυχικής υγείας και εκπαίδευσης
  • Διάρκεια: Ιανουάριος 2020 – Μάιος 2020
  • Ημέρες: Σάββατο και Κυριακή / Ώρες: 10 πμ – 3 μμ
  • Ημερομηνίες: 18 & 19/1/2020, 8 & 9/2/2020, 14 & 15/3/2020, 11 & 12/4/2020, 16 & 17/5/2020
  • Κέντρο δια βίου μάθησης TASEIS, Αιόλου 72, Αθήνα (Μετρό Ομόνοια)
  • Δομή / Περιεχόμενο : 50 ώρες εισηγήσεων και κλινικών και βιωματικών ασκήσεων
  • Κόστος: 350 ευρώ
  • Ειδική τιμή: 280 ευρώ για εγγραφές έως 30/11/2019, φοιτητές, ανέργους και εγγραφές άνω των 3 ατόμων

Σκοπός: Οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν γνώσεις πάνω στις θεραπευτικές παρεμβάσεις για τη ΔΕΠΥ και στο μοντέλο συζευγμένης θεραπευτικής παρέμβασης σε διαφορετικά πλαίσια.

Ώστε: Να μπορούν να συνεργαστούν αποτελεσματικά για τη θεραπεία της ΔΕΠΥ, με άλλους επαγγελματίες στα πλαίσια διεπιστημονικής ομάδας και να βελτιώσουν την επαγγελματική τους πρακτική.

*Ισχύουν ειδικές τιμές και εκπτώσεις για early booking.

Για περισσότερες πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος, 
Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης, κ. Παρασκευή Χούλη , 
Δευτέρα – Παρασκευή 10-4 μμ 
Τηλέφωνο: 210 5731581, 6984601372 
E-mail: seminars@kpechios.gr

Λίγα λόγια για το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης:

Στα 4 χρόνια της λειτουργίας του το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 370 επαγγελματίες ψυχικής υγείας, εκπαίδευσης και κοινωνικής φροντίδας, σε περισσότερες από 400 εκπαιδευτικές ώρες. 

Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα στηρίζονται στο συνδυασμό της επιστημονικής τεκμηρίωσης με την εφαρμοσμένη καλή κλινική πρακτική και εμπειρία, προσδίδοντας στους εκπαιδευόμενους γνώσεις και δεξιότητες προς αξιοποίηση στην επαγγελματική τους ζωή. 

Οι εκπαιδευτές μας είναι επαγγελματίες με πολυετή κλινική εμπειρία στα θέματα που παρουσιάζουν. 

Ο μέσος όρος ικανοποίησης των εκπαιδευόμενων ανά εκπαιδευτική περίοδο για το σύνολο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων κυμαίνεται από 8,6/10 έως 9,2/10.

Επιπλέον σχεδιάζουμε και υλοποιούμε εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα προσαρμοσμένα στις εκπαιδευτικές ανάγκες και στο προφίλ των εργαζομένων άλλων φορέων παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας, εκπαίδευσης και κοινωνικής φροντίδας.

Κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2018-2019 η «Αμυμώνη» και η «Πυξίδα» μας εμπιστεύτηκαν την εκπαίδευση του προσωπικού τους στην «Παροχή πρώτων βοηθειών σε περιβάλλον ψυχικής υγείας»

Από την περίοδο 2019-2020 θα παρέχουμε και υπηρεσίες e-learning μέσω της νέας μας εκπαιδευτικής πλατφόρμας, η οποία αναμένεται να λειτουργήσει τέλος του 2019.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ