Διετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2019-2021

«Η Θεραπεία Συμπεριφοράς των Διαταραχών Άγχους, της Ιδεοψυχαναγκαστικής και της Μετατραυματικής Διαταραχής»

Οργανώνεται από Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας, Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακριβείας «ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ» (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.), την Α’ Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών (MONAΔΑ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ), την Μονάδα Θεραπείας Συμπεριφοράς (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ) και την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ.

1ο έτος:

της Εβδομαδιαίες διαλέξεις και εργαστήρια διάρκειας τεσσάρων ωρών σχετικά με την τεκμηρίωση και την κλινική εφαρμογή Θεραπείας Συμπεριφοράς.

2ο έτος:

(1) Διαλέξεις διάρκειας τεσσάρων ωρών στις οποίες αναπτύσσεται η εφαρμογή της Θεραπείας Συμπεριφοράς σε διαταραχές όπως η προβληματική χρήση ουσιών, οι διαταραχές ελέγχου παρορμήσεων, οι σεξουαλικές δυσλειτουργίες κ.α. Επίσης, διεξαγωγή εργαστηρίων με στόχο την επίλυση πρακτικών θεμάτων και την ανασκόπηση επιστημονικών άρθρων.

(2) Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα παρακολουθούν τις κλινικές δραστηριότητες της Μονάδας Θεραπείας Συμπεριφοράς του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών και του Ειδικού Ιατρείου Θεραπειών Συμπεριφοράς του Αιγινητείου Νοσοκομείου.

Τέλος, ο κάθε εκπαιδευόμενος θα παρουσιάσει μια εργασία 40-50 σελίδων πάνω σε ένα θέμα δικής του επιλογής, που να αφορά στην Θεραπεία Συμπεριφοράς και θα βαθμολογηθεί.

Υπεύθυνοι προγράμματος:

Νικόλαος. Βαϊδάκης, τ. Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής Παν/μίου Αθηνών. Σύμβουλος Μονάδας Θεραπειών Ψυχοσεξουαλικών Διαταραχών της Α ́ Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής του Αιγινήτειου Νοσοκομείου

Γιάννης Κασβίκης, Δρ. Ψυχιατρικής (Παν. Αθ.), Θεραπευτής συμπεριφοράς(I.o.P), Υπεύθυνος Μονάδας Θεραπείας Συμπεριφοράς (Ε.Κ.Ψ.Υ.Ε.)

Θεματολογία Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου “Θεραπεία Συμπεριφοράς των Διαταραχών Άγχους”

Περιεχόμενο 1o Έτος:

Νευροεπιστήμες και Συμπεριφορά

Προσοχή – Μνήμη – Μάθηση (Kandel),
Κυτταρική μάθηση. Πλαστικότητα
Συμπεριφερολογία (Behaviorism)
Κλασική – Οροεξαρτημένη μάθηση (Pavlov) Eξαρτήσεις ανώτερης τάξης Συντελεστική μάθηση (Skinner)

Εξελικτικοί σταθμοί των συμπεριφορικών θεωρητικών προτύπων Νεότερες θεωρίες για τη μάθηση, (Bandura, Seligman, Mowrer).Άγχος – Φόβος-stress:εννοιολογική προσέγγιση

Εμπειρική προσέγγιση στην κλινική άσκηση της ψυχοθεραπείας:

Ενδείξεις θεραπείας συμπεριφοράς Κοινωνικό κόστος των Διαταραχών Άγχους

Εμπειρική τεκμηρίωση αποτελεσματικότητας (παράδειγμα ενός χρόνου συγκριτικής μελέτης)

Συμπεριφορική ανάλυση Ι

Θεωρία και πλαίσιο ανάλυσης
Διαμόρφωση αρχικού σεναρίου για θεραπευτική χρήση Καθορισμός τελικών στόχων

Συμπεριφορική ανάλυση ΙΙ – Workshop

Καθορισμός ενδιάμεσων και τελικών στόχων Παρουσίαση περιστατικού
Θεραπευτικός σχεδιασμός

Η στρατηγική της Έκθεσης (Exposure)

Ιστορική αναδρομή και εξέλιξη της τεχνικής
Στόχοι της στρατηγικής στις διαταραχές άγχους – δυσκολίες – προβλήματα Ανάλυση περιστατικού

Γνωσιακή ανάλυση και Θεραπεία

Γνωσιακά μοντέλα διαταραχών άγχους
Γνωσιακή αναδόμηση, πειράματα συμπεριφοράς, αποτελεσματικότητα γνωσιακής θεραπείας

Ειδική Φοβία

Συμπεριφορές φόβου, εγκατάσταση και διατήρηση φόβων (S. Mineka),Κλινική εικόνα και επιδημιολογικά στοιχεία ειδικής φοβίας
Ειδική φοβία αίματος, ένεσης, τραύματος

Διαταραχή πανικού

Κρίσεις πανικού – Υπέρπνοια – Αγοραφοβία Θεραπευτικές στρατηγικές
Σύντομη θεραπεία

Κοινωνική Φοβία

Διαγνωστικά κριτήρια, φαινομενολογία, επιδημιολογία, συννοσηρότητα, προγνωστικοί παράγοντες
Συμπεριφορική αξιολόγηση και θεραπευτικοί στόχοι.
Εφαρμογή θεραπείας έκθεσης, ασκήσεις κοινωνικών δεξιοτήτων, θεραπεία σε ομάδες, αποτελεσματικότητα των τεχνικών Παρουσίαση περιστατικού

Μετατραυματική Διαταραχή Άγχους

Ορισμός Ψυχολογικού τραύματος, διαγνωστικά κριτήρια, φαινομενολογία, επιδημιολογία, συννοσηρότητα, προδιαγνωστικοί παράγοντες
Παρουσίαση περιστατικού και παιχνίδι ρόλων

Διαταραχή Γενικευμένου Άγχους

Αιτιοπαθογένεια – Κλινική εικόνα – Διαφορική διάγνωση Συννοσηρότητα
Θεραπευτικές στρατηγικές

Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή I

Επιδημιολογία – Αιτιοπαθογένεια – Κλινική εικόνα – Διαγνωστικά κριτήρια – Διαφορική διάγνωση – Πορεία – Πρόγνωση
Φαινομενολογία και συμμόρφωση στη θεραπεία Ελλήνων αρρώστων με ΙΨΔ

Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή II

Θεραπευτικοί αλγόριθμοι Θεραπευτική αντιμετώπιση ΙΨΔ Παρουσίαση κλινικών περιστατικών Το φάσμα των ΙΨΔ διαταραχών

Άγχος Υγείας

Κλινική εικόνα, επιδημιολογία, Θεραπεία

Άλλες Διαταραχές και Θεραπεία Συμπεριφοράς Δυσμορφοφοβία , Διαταραχή Σωματοποίησης, Αποπροσωποποιητική Διαταραχή, Εφιάλτες

Κατάθλιψη

Άλυτο πένθος

Νεότερες εφαρμογές της Θεραπείας Συμπεριφοράς

Έκθεση μέσω τηλεφώνου, Η/Υ, e-mail, εικονική πραγματικότητα (virtual reality)και άλλες εφαρμογές

Πρόληψη υποτροπών – Διατήρηση θεραπευτικών κερδών

α. Τρόποι πρόληψης υποτροπής, γενίκευση και διατήρηση θεραπευτικών κερδών β. Επίδραση φαρμακοθεραπείας: στερητικά σύνδρομα και αντιμετώπιση
γ. Ο ρόλος της συννοσηρότητας

2ο Έτος:

(1) Διαλέξεις Τετάρτης ανά 15νθήμερο

Η Θεραπευτική Συμμαχία στις Θεραπείες της Συμπεριφοράς

Θεραπευτική συμμαχία στη ΘΣ. Ο ρόλος και η συμβολή της στη θεραπευτική διαδικασία και έκβαση

Workshop

Συνέντευξη αξιολόγησης και Εξέταση ψυχικών λειτουργιών – Δυσκολίες και προβλήματα κατά τη διαδικασία
Παιχνίδι ρόλων
Πρόληψη υποτροπής και διατήρηση θεραπευτικών κερδών σε συγκεκριμένο κλινικό παράδειγμα

Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας (συλλογή άρθρων, κριτική αξιολόγηση της βιβλιογραφίας, στόχοι, δομή, θέματα στυλ, ηθικά θέματα).
Παράδειγμα ανασκόπησης βιβλιογραφίας και συγγραφής επιστημονικής εργασίας

Διαχείριση θυμού

Διαχείριση άγχους (stress management)

Διαταραχές Ελέγχου των Παρορμήσεων

Παθολογική χρήση διαδικτύου/ Παθολογικός τζόγος/ Τριχοτιλλομανία/ονυχοφαγία

Θεραπείες Συμπεριφοράς στην προβληματική χρήση αλκοόλ και οπιοειδών

Σεξουαλικές Διαταραχές

α. Σεξουαλικότητα και υγεία
β. Σεξουαλικές δυσλειτουργίες: κλινική εικόνα, αιτιοπαθογένεια
γ. Θεραπεία σεξουαλικών δυσλειτουργιών

Ασεξουαλικότητα και Υπερσεξουαλικότητα

Journal Club

Φαινομενολογία παιδιών και εφήβων με Διαταραχές Άγχους-Θερ. Συμπεριφοράς Παιδιά με αυτισμό και νοητική υστέρηση

Θεραπεία Συμπεριφοράς στην Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή στα παιδιά Παρουσίαση περιστατικών
Αποτελεσματικότητα Θεραπείας Συμπεριφοράς στην Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή στα παιδιά (ΙΙ)

Workshop

Εκπαίδευση στην χρήση Y-BOCS

(2) Κλινική άσκηση

Τόπος Διεξαγωγής: Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας, Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακριβείας «ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ» (ΕΠΙΨΥ), Σωρανού του Εφεσίου 2, Αθήνα 115 27.

Τετάρτη, 16.00 – 20.30

Δήλωση συμμετοχής έως 15 Σεπτεμβρίου 2019

Δίδακτρα για το Α ́ έτος: 1.600 € (καταβάλλονται σε 2 δόσεις: Α ́ δόση: 800,00 € με την εγγραφή, Β ́ δόση: 800,00 € έως 31/5/2020)

Έναρξη μαθημάτων: 16 Οκτωβρίου 2019 (εφόσον συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός)

Κάθε μάθημα αξιολογείται με ειδικά έντυπα:

(α) από τον εκπαιδευτή ως προς την συμμετοχή των εκπαιδευομένων και το επίπεδο γνώσεων σε σχέση με το περιεχόμενο του μαθήματος, και

(β) από τους εκπαιδευόμενους ως προς την κατανόηση, την εκπαιδευτική ικανότητα του εκπαιδευτού και την χρησιμότητα του μαθήματος.

Πληροφορίες: Γραμματεία ΕΠΙΨΥ τηλ. 210 6170804-5, Φαξ: 2106528354, e-mail: secretar@epipsi.gr