Συστημικό Ψυχόδραμα

kentro efarmosmenis psychotherapeias kai symvouleutikisIIΈναρξη μαθημάτων Αθήνα: 14 Ιανουαρίου 2017

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρει κατάρτιση στο Συστημικό Ψυχόδραμα, μια μορφή βιωματικής – αφηγηματικής προσέγγισης στην ψυχοθεραπεία που συναρθρώνει κατάλληλα στοιχεία της συστημικής προσέγγισης με την προσωποκεντρική, την Gestalt και το κλασσικό ψυχόδραμα. Το Συστημικό Ψυχόδραμα εφαρμόζεται με διάφορες παραλλαγές στην θεραπεία όλου σχεδόν του φάσματος των ψυχικών διαταραχών, αλλά και σε ανθρώπους που επιδιώκουν αυτογνωσία και ενημερότητα στην ανθρώπινη επικοινωνία. Χρησιμοποιείται όχι μόνο στα πλαίσια θεραπευτικής ομάδας, αλλά και στη θεραπεία οικογένειας, ζεύγους, δικτύου και ατομικά.

Το εν λόγω πρόγραμμα διαρκεί ένα ακαδημαϊκό έτος και περιλαμβάνει 150 ώρες εκπαίδευσης και 80 ώρες ομαδικής θεραπείας συστημικής κατεύθυνσης. Πιο αναλυτικά, η εκπαίδευση παρέχεται σε 10 προκαθορισμένα Σαββατοκύριακα, διάρκειας 15 ωρών έκαστο, ενώ το ωράριο ορίζεται ως εξής: Σάββατο:  10.00 – 17.30 (Θεωρητική εκπαίδευση) και Κυριακή 10.00 – 17.30 (Θεωρητική και βιωματική εκπαίδευση).

Προϋποθέσεις εγγραφής:

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε ειδικούς ψυχικής υγείας (όπως Ψυχολόγους, Ψυχίατρους, Ειδικευόμενους Ψυχιάτρους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Νοσηλευτές με ψυχιατρική εκπαίδευση, Συμβούλους Ψυχικής Υγείας), οι οποίοι έχουν ήδη λάβει προηγούμενη εκπαίδευση σε κάποια μορφή ψυχοθεραπείας.

Στους αποφοίτους του προγράμματος απονέμεται Δίπλωμα στο Συστημικό Ψυχόδραμα.

Τα δίδακτρα ανέρχονται στα 2100 ευρώ για τους ιδιώτες (10 μηνιαίες δόσεις των 210 ευρώ) και για τους φοιτητές/ανέργους στα 1900 ευρώ (10 μηνιαίες δόσεις των 190 ευρώ). Εφάπαξ πληρωμή: 1900 ευρώ. Στα δίδακτρα περιλαμβάνονται τόσο οι ώρες θεωρητικής και βιωματικής εκπαίδευσης, όσο και οι ώρες της ομαδικής θεραπείας (σύνολο 230 ώρες).

Ενδεικτική Διδακτέα Ύλη

Σε ένα έτος διδάσκονται ορισμένα στοιχεία από τους εξής τομείς:

  1. Εισαγωγή στις αρχές του συστημικού σκέπτεσθαι, της προσωποκεντρικής προσέγγισης και της προσέγγισης Gestalt
  2. Αναπτυξιακά στάδια ατόμου – οικογένειας και κύκλος ζωής
  3. Πολιτισμικές διαφορές στην οικογενειακή οργάνωση – ποικιλία μοντέλων
  4. Εφαρμογές σε ποικιλία ψυχοπαθολογικών καταστάσεων
  5. Εφαρμογές σε ομάδες αυτογνωσίας
  6. Βιβλιογραφία 

Προσωπική θεραπευτική εμπειρία του εκπαιδευόμενου

  1. Γενεόγραμμα εκπαιδευόμενου
  2. Αυτοαναφορά σε βιωματικές ασκήσεις και ομάδες εποπτείας.
  3. Διδακτική ψυχοθεραπεία ομάδας

Αναλυτική Περιγραφή Προσέγγισης

Οι πρώτες εφαρμογές στο πλαίσιο των συστημικών ψυχοθεραπειών, έγιναν από την V. Satir (παίξιμο ρόλων, προσομοιώσεις, γλυπτό, «πάρτυ των μερών του εαυτού», οικογενειακή ανακατασκευή,) και συνεχίστηκε από πολυάριθμους θεραπευτές (όπως Chasin, Roth, Bograd, Williams, Farmer, ο Pluymaekers με το«γενεόγραμμα τοπίου» κ.α.)

Όταν το συστημικό σκέπτεσθαι εφαρμόζεται στο κλασσικό ψυχόδραμα του Moreno χρειάζεται να τροποποιηθούν κάποιες τεχνικές, να επαναπροσανατολιστούν οι στόχοι και να αλλάξει ριζικά ο τρόπος κατανόησης των τεκταινομένων. Από το να αναζητούνται ατομικά χαρακτηριστικά, η έμφαση δίνεται στο σχετίζεσθαι σε συγκεκριμένο πλαίσιο. Ενώ ξεκαθαρίζονται τρόπoι επικοινωνίας (Bateson) και δομής των σχέσεων (Minuchin, Bowen), συνκατασκευάζονται νέες πλατύτερες αφηγήσεις που συμπεριλαμβάνουν ότι παραλείπεται και κυρίως εξαιρέσεις υγείας και δύναμης (White). Αυτό όμως που προέχει είναι ότι η αλλαγή αναμένεται από το άνοιγμα των διαλόγων (Seikkula), μια και είμαστε οι διάλογοί μας  κατά τον Bakhtin. Δημιουργούνται έτσι νέα βιώματα που συν-κινούν τους συμμετέχοντες ώστε να μπορούν να επιλέξουν οι ίδιοι τις κατευθύνσεις που προτιμούν (ηθική αρχή του Fon Foerster).

Το επιστημολογικό υπόβαθρο συμπεριλαμβάνει, εκτός των συστημικών και βασικές αρχές από τον   πραγματισμό, τον κονστρουκτιβισμό, τον κοινωνικό κονστρουξιονισμό. Χρησιμοποιούμε ένα ιδιαίτερο είδος θεραπευτικής συνομιλίας, το οποίο έχουμε ονομάσει «συνθετικό διάλογο αναγνώρισης» που αναδεικνύει ευκολότερα τις διαφορές μεταξύ των ανθρώπων ως στοιχεία αμοιβαίου εμπλουτισμού.

 Η  στάση του θεραπευτή είναι ανοιχτά συνεργατική, (επικοινωνείται ο θαυμασμός και η δημιουργική περιέργεια για τα τεκταινόμενα (Cecchin), θεωρώντας ότι ο καθένας κάνει το καλύτερο που μπορεί σύμφωνα με τις εμπειρίες του. Η στάση αυτή εναρμονίζεται πλήρως με τις προσωποκεντρικές αρχές της άνευ όρων αποδοχής (όχι συμφωνίας), της ενσυναίσθησης και της αυθεντικότητας (C. Roger).   

Κατά την διαδικασία ακολουθούνται συνεχώς τα αιτήματα των πελατών για το τι θα διερευνηθεί, αποφεύγοντας όρους παθολογίας, αμυνών και αντιστάσεων. Η μέθοδος δίδει έμφαση στο βίωμα όλων όσων συμμετέχουν στην συνεδρία. Το σώμα χρησιμοποιείται πρωταρχικά για ενημερότητα, παρατηρώντας αισθήσεις και κινήσεις που συνήθως διαλάθουν της προσοχής. Ακολουθείται ενεργά η ροή σωματικών αισθήσεων και συναισθημάτων, για την ευόδωση νέων εμπειριών συγκίνησης που προηγούνται της αλλαγής. Η παράδοση της Gestalt κατάλληλα συναρθρωμένης με το συστημικό σκέπτεσθαι είναι καθοριστική, παρέχοντας πλήθος βιωματικών τεχνικών εστιασμένων στην εξω-λεκτική επικοινωνία. Δίδεται έμφαση στην σωματική έκφραση, αλλά και στην εικαστική, όπως και σε βίωση διαφορετικών συνειδησιακών καταστάσεων (όνειρα, ύπνωση κ.α.). Παρακάμπτοντας έτσι την ψηφιακή γλώσσα με τις συνακόλουθες εκλογικεύσεις, ευοδώνουμε την προ-γλωσσική «συναισθηματική εναρμόνιση» (D. Stern).

Θεωρούμε όμως ότι το βίωμα αν αφεθεί χωρίς συζήτηση θα οργανωθεί έτσι κι αλλιώς αυτόματα από τα υπάρχοντα σχήματα σκέπτεσθαι που ενδεχομένως οδηγούν σε δυσλειτουργίες. Γι αυτό μετά τις βιωματικές τεχνικές δίδουμε έμφαση στην συζήτηση για ότι φαίνεται αδιέξοδο,  κενό ή αντίφαση, αποφεύγοντας ερμηνείες αλλά παρέχοντας ιδέες (όταν ζητηθεί και με κάθε επιφύλαξη). Επιδιώκουμε να «διαλύουμε» προβλήματα, αντί απλά να τα επιλύουμε (Goolishian), ανοίγοντας αμοιβαία προκαταλήψεις, μοιραζόμενοι τις σκέψεις των θεραπευτών και των γραπτών σημειώσεων τους (White – Epston), ώστε να ανακατασκευάζονται λειτουργικότερα οι αφηγήσεις για τον εαυτό μας και τον κόσμο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το πρόγραμμα, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Κέντρου Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής στο  info@psychotherapia.gr  ή τηλεφωνήστε στο 210 8219210.