Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Σχολική Ψυχολογία”

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Σχολική Ψυχολογία» με δύο κατευθύνσεις: α) «Σχολική Ψυχολογία» και β) «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη σχολική κοινότητα» θα λειτουργήσει στο Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το ακαδημαϊκόέτος 2017 – 2018 .

Για το ακαδημαϊκό έτος  2017-2018 προβλέπεται η εισαγωγή τριάντα πεντε (35) φοιτητών/τριών, για τις δύο κατευθύνσεις του ΠΜΣ (ΦΕΚ 795 τεύχος B/ 6 Μαΐου 2015). Πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ: http://www.psych.uoa.gr.

Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν από 20/3/2017 έως και 30/04/2017 στο Τμήμα Ψυχολογίας, στον 5ο όροφο της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (γραφείο 504) από 11.00 π.μ. έως 14.00 καθημερινά τις εργάσιμες μέρες. Πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 210-7277559 (κα Σωτ. Θεολόγη).

Δείτε την Προκήρυξη