Πρόγραμμα εξειδίκευσης στη ΔΑΦ: Αξιολόγηση & αποκατάσταση παιδιών και εφήβων

Το μονοετές πρόγραμμα κατάρτισης στη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) είναι ένα πρόγραμμα εξειδίκευσης στην αξιολόγηση και αποκατάσταση παιδιών και εφήβων με αυτισμό. Στο πρόγραμμα οι σπουδαστές θα κατανοήσουν την Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος και θα εξοικειωθούν με προγράμματα και μεθοδολογίες παρέμβασης που στοχεύουν στην ενίσχυση της ποιότητας ζωής των παιδιών με ΔΑΦ. Θα εξοικειωθούν με εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που έχουν σαν στόχο την ενίσχυση του γνωστικού δυναμικού παιδιών και εφήβων με ΔΑΦ, αλλά και την ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων για την ομαλή ενσωμάτωση σε όλα τα κοινωνικά περιβάλλοντα.

Σκοπός

Βασικός στόχος του Προγράμματος είναι η ολοκληρωμένη αξιολόγηση, η οργάνωση θεραπευτικού πλάνου και η εξατομικευμένη παρέμβαση.

Με το πέρας της εκπαίδευσης κάθε σπουδαστής είναι καταρτισμένος στον τομέα:

Κατανόησης διάγνωσης ΔΑΦ

Αναγνώρισης όλων των διαφοροποιήσεων σε σχέση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης σε όλους τους τομείς

Σωστής αξιολόγησης γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων

Οργάνωσης υλικού

Οργάνωσης θεραπευτικού πλάνου, εξατομικευμένου προγράμματος

Οργάνωσης πλάνου σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης

Καθοδήγησης του οικογενειακού περιβάλλοντος και των σημαντικών άλλων

Γενίκευσης στόχων σε όλα τα περιβάλλοντα

Οι σπουδαστές θα έχουν εξοικειωθεί με την εφαρμογή βασικών μεθοδολογιών για την εκπαίδευση των παιδιών με ΔΑΦ δίνοντας έμφαση στην πρώιμη παρέμβαση, ενώ παράλληλα θα αναγνωρίσουν την απαραίτητη και συνεχή εκπαίδευση σε κάθε στάδιο ωρίμανσης έως την εφηβεία, αλλά και την ενήλικη ζωή.

Ημερομηνίες διεξαγωγής

Έναρξη: Οκτώβριος 2018

Λήξη: Ιούνιος 2019

Διάρκεια: 2 Εξάμηνα

Ημέρες διεξαγωγής: Σάββατο & Κυριακή

Ώρες μαθημάτων: Σάββατο: 15:00-20:00, /Κυριακή 15:00-20:00 ή/και 10:00-15:00 (σε όλους εκπαιδευόμενους θα δοθεί αναλυτικό πρόγραμμα των ωρών με την εισαγωγή τους στο πρόγραμμα).

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018-2019

Περίοδος διδασκαλίας: από Σάββατο 06-10-18 έως Κυριακή 10-02-19

Ημερομηνίες εισηγήσεων:     06-10/07-10

20-10/21-10

03-11/04-11

17-11/18-11

01-12/02-12

15-12/16-12

12-01/13-01

26-01/27-01

09-02/10-02

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018-2019

Περίοδος διδασκαλίας: από Σάββατο 23-02-19 έως Κυριακή 23-06-19

Ημερομηνίες εισηγήσεων:     23-02/24-02

16-03/17-03

30-03/31-03

13-04/14-04

20-04/21-04

11-05/12-05

25-05/26-05

08-06/09-06

22-06/23-06

Σύνολο:            170 ώρες εισηγήσεων

10 ώρες κλινικό εργαστήρι τελευταίο Σαββατοκύριακο

Εκπαιδευτικές θεματολογίες

 1. Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, Διάγνωση, Διαφορική Διάγνωση
 2. Εφαρμοσμένη Ανάλυση της Συμπεριφοράς-ΑΒΑ
 3. Αξιολόγηση, Ατομικό-Εκπαιδευτικό Προφίλ
 4. Αυτισμός & Συμπεριφορισμός, μεθοδολογία
 5. Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα ABA, εκπαιδευτικές ενότητες
 6. Συμπεριφορικές Τεχνικές, Καταγραφές Προγράμματος
 7. Οργάνωση εξατομικευμένου προγράμματος, I.E.P-Individualized Educational Program
 8. Οργάνωση υλικού, εξατομικευμένη παρέμβαση
 9. Ανάλυση Προγράμματος
 10. Εξατομικευμένα προφίλ παιδιών
 11. Βιντεοσκοπημένες συνεδρίες
 12. Project σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο
 13. Σύστημα εναλλακτικής επικοινωνίας PECS, Πρόγραμμα εκπαίδευσης TEACCH
 14. Πρόγραμμα κοινωνικών δεξιοτήτων S.S.I.P.
 15. Ενσωμάτωση στο σχολικό περιβάλλον, εφαρμογή προγραμμάτων στα πλαίσια της παράλληλης στήριξης
 16. Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση
 17. Εποπτεία και ανάλυση περιστατικών
 18. Ανάλυση εργασιών

Το υλικό των εισηγήσεων θα δίνεται σε ηλεκτρονική μορφή μετά από κάθε εισήγηση για το οποίο ο κάθε εκπαιδευόμενος είναι υπεύθυνος για τον τρόπο που θα το μελετά.

Κριτήρια/ προϋποθέσεις συμμετοχής

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

Ψυχολόγους, Ειδικούς παιδαγωγούς, Νηπιαγωγούς, Δασκάλους, Λογοθεραπευτές,  Κοινωνικούς λειτουργούς, Εργοθεραπευτές, αλλά και σε όλους όσους θέλουν να ασχοληθούν θεραπευτικά με παιδιά και εφήβους στο φάσμα του αυτισμού, με νοητική στέρηση και αναπτυξιακές διαταραχές.

Για την επιλογή των σπουδαστών είναι απαραίτητη η προσκόμιση στο email dikepsy@dikepsy.gr :

 • Πτυχίου φοίτησης
 • Βιογραφικού σημειώματος
 • Συμπλήρωση αίτησης συμμετοχής που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας (την συμπληρώνετε αυτόματα).
 • Δυο συστατικές επιστολές

Όλες οι αιτήσεις εξετάζονται από τον Ιούνιο έως και το Σεπτέμβριο κάθε έτους. Εφόσον πληρούνται τα απαραίτητα κριτήρια οι ενδιαφερόμενοι καλούνται σε προσωπική συνέντευξη.

Η τελική επιλογή θα γίνει αξιολογώντας την προσκόμιση των ανάλογων απαιτούμενων στοιχείων σε συνδυασμό με την προσωπική συνέντευξη και την δια ζώσης γνωριμία.

Οι σπουδαστές θα ενημερωθούν για την επιλογή τους μετά το πέρας όλων των συνεντεύξεων στο προσωπικό τους τηλέφωνο επικοινωνίας ή με μήνυμα στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση.

Κόστος συμμετοχής:

Για εγγραφές έως 17/09       980€

Για εγγραφές από 18/09       1150€

Στις αναγραφόμενες τιμές δε περιλαμβάνεται το νόμιμο ποσοστό Φ.Π.Α. 24%.

Το εκπαιδευτικό υλικό καρτών ΑΒΑ και Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης για παιδιά με Αναπτυξιακές Δυσκολίες διατίθεται από το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ στην ειδική τιμή 100 € έκαστο για όλους τους εκπαιδευόμενους.

Στις αναγραφόμενες τιμές δε περιλαμβάνεται το νόμιμο ποσοστό Φ.Π.Α. 24%.

Σας ενημερώνουμε ότι το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ παρέχει σε όλους τους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα εποπτείας καθ’ όλη τη χρονιά, ανάλογα με τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων.

Κόστος εποπτείας: 50€

Ολοκλήρωση του προγράμματος

Στους σπουδαστές χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση και των δύο εξαμήνων, καθώς και με την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων επιστημονικών εργασιών και ολοκλήρωση του κλινικού εργαστηρίου.

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών οι συμμετέχοντες στο ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης θα μπορούν εφαρμόσουν τις γνώσεις που αποκόμισαν σε:

 • Ατομικές συνεδρίες
 • Σε πρόγραμμα παρέμβασης σε ιδιωτικούς φορείς
 • Σε πρόγραμμα παρέμβασης σε δημόσιους φορείς
 • Σε πρόγραμμα παρέμβασης κατοίκων
 • Σε συνθήκη παράλληλης στήριξης σε σχολικές μονάδες
 • Σε συνθήκη ομαδικού προγράμματος ενσωμάτωσης
 • Σε συνθήκη τμήματος ένταξης
 • Σε συνθήκη ενσωμάτωσης σε ειδικό σχολείο
 • Σε συνθήκη παρέμβασης κέντρου ημέρας

Για περαιτέρω πληροφορίες καλέστε στο 698 8080383.