Πτυχίο (BSc) στην Ψυχολογία, Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική – 4ετές με Πρακτική Άσκηση από το University of Bolton

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σε Ψυχολογία, Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική στο New York College σας προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να εξερευνήσετε, να μάθετε και να εφαρμόσετε κριτικά τις έννοιες, τις θεωρίες και τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται και στους τρεις κλάδους – Ψυχολογία, Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική. Το πρόγραμμα αυτό σας δίνει την ευκαιρία να μάθετε για την αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών των κλάδων και να κατανοήσετε τη θεραπευτική τους χρήση. Οι έμπειροι και υποστηρικτικοί καθηγητές μας θα σας καθοδηγήσουν κατά τη διάρκεια των σπουδών σας και θα σας υποστηρίξουν καθώς εξερευνάτε την ψυχολογία, αποκτάτε συγκεκριμένες συμβουλευτικές δεξιότητες και εξετάζετε ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα που επηρεάζουν τους ρόλους του ψυχοθεραπευτή και του συμβούλου. Έμφαση επίσης δίνεται στην ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων σας στη χρήση μεθόδων ψυχολογικής έρευνας και στην εκτίμησή σας για τα δεοντολογικά ζητήματα που εμπλέκονται.

Η εθελοντική πρακτική άσκηση του τελευταίου έτους μεγιστοποιεί τη δυνατότητα εφαρμογής της γνώσης  στη πράξη, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ανάπτυξη ακαδημαϊκών και επαγγελματικών δεξιοτήτων έτσι ώστε να μπορούν να αναλάβουν διαφορετικές μορφές εργασίας στον τομέα της ψυχικής υγείας ή να προχωρήσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές σε οποιοδήποτε ειδικό τομέα Ψυχολογίας, Ψυχοθεραπείας και / ή Συμβουλευτικής.

Ημερομηνία έναρξης: Οκτωβρίου 2019

Διάρκεια σπουδών: Τέσσερα (4) έτη

Γλώσσα παράδοσης: 2 έτη στα ελληνικά + 2 χρόνια στα αγγλικά

Προυποθέσεις εγγραφής:

  • Απολυτήριο Λυκείου
  • Ένα καλό επίπεδο αγγλικών (IELTS 5.0 ή αναγνωρισμένου ισοδύναμου)

Περαιτέρω πληροφορίες:

New York College, Αμαλίας 38, Σύνταγμα, 105 58, Τηλ .: + (30) 210 322 5961, Email: nycath@nyc.gr, Ιστοσελίδα: http://www.nyc.gr