Διαρκής Επιμόρφωση 2019-2020

Με ιδιαίτερη υπερηφάνεια σας παρουσιάζουμε τα Επαγγελματικά Προγράμματα Κατάρτισης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τα οποία σχεδιάστηκαν αποκλειστικά με ποιοτικά κριτήρια, ώστε να προετοιμάζουν τον επιμορφούμενο για φοίτηση σε υψηλές ακαδημαϊκές βαθμίδες, όπως μεταπτυχιακά κλπ.

Τα κύρια χαρακτηριστικά τους είναι:

– Μοριοδοτούμενα (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία)
– Ασύγχρονη Διαδικτυακή Διδασκαλία (ο επιμορφούμενος μελετά μόνος του την ύλη)
Project based (συγγραφή βιβλιογραφικών ή και ερευνητικών εργασιών με τη βοήθεια μέντορα καθηγητή)
-12μηνη ημερολογιακά διαρκεια
-Πρακτική Άσκηση σε συνεργαζόμενους φορείς ή στο φορέα που επιλέγει ο επιμορφούμενος
-Με ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες επαγγελματικής κατάρτισης ecvet
-Με δυνατότητα συμμετοχής σε συνέδριο και δημοσίευση σε συνεργαζόμενο επιστημονικό περιοδικό των αρίστων εργασιών
-Με δωρεάν προαιρετικό τρίμηνο σεμινάριο ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
-Με έκπτωση 50% σε ένα από τα επόμενα ετήσια προγράμματα

Δείτε συνολικά τα προγράμματα εδώ