Ζητούνται Θεατρολόγοι / Θεατροπαιδαγωγοί / Εμψυχωτές Εφαρμοσμένου Θεάτρου

PrintΟ ΜΚΟ TheatrEtc, ζητά για συνεργασία Θεατρολόγους/ Θεατροπαιδαγωγούς/ Εμψυχωτές Εφαρμοσμένου Θεάτρου για την εφαρμογή εργαστηρίων στα πλαίσια του προγράμματος Remove the Power για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τον σχολικό εκφοβισμό στη Δημοτική Εκπαίδευση.

Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν πτυχίο Θεατρολογίας ή/και μεταπτυχιακό στο εφαρμοσμένο θέατρο – θέατρο στην εκπαίδευση.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι όπως οι υποψήφιοι να είναι διαθέσιμοι να εργαστούν πρωινά.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν ηλεκτρονικά το έντυπο συνεργασίας και το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση theatroktl.promo@gmail.com μέχρι τις 10 Οκτωβρίου 2015. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι θα τύχουν εκπαίδευσης σε ημερίδα επιμόρφωσης.

Θα βρείτε το έντυπο συνεργασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.theatretc.com/news/-remove-the-power

Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση theatroktl.promo@gmail.com ή στο τηλ. +357 99848407