Εισαγωγική εκπαίδευση στην Ψυχαναλυτική Πράξη

epekeina ψυχαναλυτική πράξη

Ομάδα εργασίας (study group)

 

Τριετές πρόγραμμα εισαγωγής στην θεωρία, πρακτική και τεχνική της ψυχαναλυτικής πράξεως.

 

Απευθύνεται πρωτίστως σε ψυχολόγους, σε φοιτητές κρατικών ΑΕΙ/ΤΕΙ, επίσης σε εκπαιδευτικούς, σε παιδαγωγούς, σε επιστήμονες των ανθρωπιστικών και των κοινωνικών επιστημών και γενικότερα των επαγγελμάτων της υγείας.

 

Παρέχει διαγνωστικές δεξιότητες, τεχνικές ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης και  εποπτεία στους εργαζόμενους,  ενώ προετοιμάζει όσους θέλουν να συνεχίσουν τις πανεπιστημιακές σπουδές τους σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

 

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τετράωρες εισηγήσεις και τριήμερα σεμινάρια θεωρητικά, κλινικά και βιωματικά από τον Οκτώβριο έως τον Ιούνιο εκάστου έτους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Προαιρετικά και επιπροσθέτως, οι συμμετέχοντες στο βασικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα δύνανται, εφόσον το επιλέξουν, να συμμετέχουν σε δίωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις ομαδικής εποπτείας από τον Οκτώβριο έως τον Ιούλιο εκάστου έτους.

 

 

 

Ι. Εισηγήσεις

 

α) Ευαισθητοποίηση (πρώτο έτος): οκτάμηνος κύκλος 16 τετράωρων ομαδικών συναντήσεων με ποικίλη θεματογραφία και επεξεργασία κλινικών περιπτώσεων.

 

β) Εμπέδωση (δεύτερο έτος): οκτάμηνος κύκλος 16 τετράωρων ομαδικών συναντήσεων οι οποίες αποσκοπούν στη ενδελεχή μελέτη σημαντικών κειμένων/άρθρων επί της ψυχαναλυτικής πράξεως. Έμφαση δίνεται στην παρουσίαση και ανάλυση περιπτώσεων σε θεραπεία ή ανάλυση.

 

γ) Εμβάθυνση (τρίτο έτος): οκτάμηνος κύκλος 16 τετράωρων ομαδικών συναντήσεων επί της εφαρμογής της ψυχαναλυτικής πράξεως και τεχνικής μέσω θεωρητικών αναφορών, διεργασίας κλινικών περιπτώσεων και ομαδικής εποπτείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά το πέρας της τριετούς εκπαιδευτικής εμπειρίας οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα συνέχισης της κατάρτισής τους στη ψυχανάλυση  επιλέγοντας να συμμετέχουν διαχρονικά, επί εβδομαδιαίας βάσεως, σε ομάδα εποπτείας (δίωρες συναντήσεις).

 

ΙΙ. Τριήμερα σεμινάρια

 

Έκαστο σεμινάριο περιλαμβάνει:

 

 • Θεωρητική κατάρτιση.
 • Εργαστήρι κλινικής παρουσίασης περιπτώσεων σε θεραπεία.
 • Εργαστήρι αυτογνωσίας.

 

Διδάσκοντες: Σάββας Μπακιρτζόγλου, Ψυχολόγος-Ψυχαναλυτής και εξωτερικοί συνεργάτες.

 

Ο Σάββας Μπακιρτζόγλου από το 1992 έχει την ευθύνη της ψυχολογικής υποστήριξης περιθαλπομένων και εργαζομένων στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής (Κ.Κ.Π.Π.Α, παράρτημα Α.Μ.ΕΑ Ανατολικής Αθήνας και παιδόπολη «Άγιος Ανδρέας», του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας). Επιπροσθέτως από το 1995 εποπτεύει ασκούμενους ψυχολόγους κατά την πρακτική τους άσκηση στον Φορέα προάγοντας σημαντικό κλινικό και ερευνητικό έργο. Είναι τακτικός επιστημονικός συνεργάτης /εισηγητής των πτυχιακών και μεταπτυχιακών τομέων ψυχολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών / Παντείου. Διδάσκει τα μαθήματα «Προγράμματα Πρόληψης» στο τμήμα  Μεταπτυχιακών Σπουδών Κλινικής Ψυχολογίας του Ε.Κ.Π.Α., και   «Η ψυχανάλυση στην πράξη: εισαγωγή επί της ψυχοδυναμικής/ ψυχαναλυτικής θεωρίας και τεχνικής», στο Κέντρο Τέχνης και Ψυχοθεραπείας. Ιδιωτεύει ως ψυχαναλυτής- ψυχοθεραπευτής, ενώ από το 2003 διευθύνει τη λειτουργία του Προγράμματος Ψυχοθεραπείας και Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων «Επέκεινα»-Ψυχαναλυτική Πράξη.

 

Χρονική Διάρκεια- Ωράριο

 

1. Εισηγήσεις: Δύο πρωινά Σαββάτου μηνιαίως από Οκτώβριο έως Μάιο και ώρες 9:30 έως 14:00.

 

Συνολικά η κάθε οκτάμηνη εκπαιδευτική περίοδος περιλαμβάνει εβδομήντα δύο (72) ώρες διδακτικής εργασίας.

 

Κόστος: Έκαστο εκπαιδευτικό έτος 720 ευρώ, 560 φοιτητικό. Η εξόφληση της κάθε χρονιάς γίνεται εφάπαξ ή σε τέσσερις ισόποσες δόσεις.

 

2. Τριήμερα Σεμινάρια: Προβλέπονται πέντε (5)  έκαστη εκπαιδευτική περίοδο (Οκτώβριος-Μάιος) συνολικής διάρκειας 16 ωρών το καθένα, από Παρασκευή απόγευμα έως Κυριακή μεσημέρι.

 

Κόστος: Έκαστο σεμινάριο 140 ευρώ, 120 φοιτητικό (φοιτητές Α.Ε.Ι.). Το κόστος συμμετοχής εκπίπτει σε 110 ευρώ για εγγραφές έως είκοσι ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής.

 

3.Ομαδική εποπτεία: Προαιρετική συμμετοχή. Δίωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις (Οκτώβριος-Ιούλιος).

 

Κόστος : 30 ευρώ/ δίωρη συνεδρία.

 

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Επωφελούνται  του μειωμένου κόστους συμμετοχής οι προπτυχιακοί / μεταπτυχιακοί φοιτητές κρατικών ιδρυμάτων ΑΕΙ /ΤΕΙ οι οποίοι  δεν είναι, παράλληλα με τις σπουδές τους, εργαζόμενοι μισθωτοί ή / και ελεύθεροι επαγγελματίες. Στην ομαδική εποπτεία δεν προβλέπεται φοιτητική έκπτωση.

 

Στο κόστος περιλαμβάνονται:

 

 • βεβαίωση παρακολούθησης
 • εμπεριστατωμένες λεπτομερείς σημειώσεις θεωρίας και πρακτικής επί της ψυχαναλυτικής πράξεως.
 • café, τσάι, βουτήματα λίγο πριν την έναρξη των συναντήσεων και στα διαλείμματα

 

 • Επιλογή υποψηφίων: Το κάθε αίτημα ενδιαφέροντος εκδηλώνεται ηλεκτρονικά – συμπλήρωση του σχετικού εντύπου («αίτηση συμμετοχής») – και ακολουθείται από μια συνέντευξη του υποψηφίου με τον κ. Σάββα Μπακιρτζόγλου στα γραφεία του Προγράμματος στην Αθήνα (οδ. Ιοφώντος 16, πλατεία San Diego, περιοχή Caravel, métro Ευαγγελισμός). Κατά τη συνέντευξη ο υποψήφιος καλείται να φέρει μαζί του και να καταθέσει:

 

 • αποδεικτικό φοιτήσεως ή πτυχίο σπουδών
 • βιογραφικό σημείωμα

 

Η τελική εγγραφή-κατοχύρωση της συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα γίνεται ταυτόχρονα με την προεξόφληση της πρώτης ετήσιας δόσης των τετράωρων εισηγήσεων (ευρώ 180 ή 140 φοιτητικό) ή την εφάπαξ οικονομική τακτοποίηση (ευρώ 720 / 560 φοιτητικό).

 

Η εγγραφή και το δικαίωμα συμμετοχής στην ομάδα εποπτείας, εφόσον  επιλεχθεί από τον συμμετέχοντα, κατοχυρώνονται με την προεξόφληση του κόστους του εναρκτήριου μηνός Οκτωβρίου (ευρώ 120) ή την εφάπαξ προεξόφληση του συνόλου των δίωρων συναντήσεων  των δέκα μηνών της εκπαιδευτικής περιόδου.

 

Η χωρητικότητα της εκπαιδευτικής ομάδας είναι περιορισμένη αφού σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των μελών δε μπορεί να υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15). Τηρείται σειρά προτεραιότητας συμμετοχών. Έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία επιλογής εγγραφών για την απρόσκοπτη δημιουργία ενός λειτουργικού συνόλου.

 

Διάρκεια υποβολής αιτήσεων: Aπο 1/5/ 2015 έως ότου εξαντληθούν όλες οι διαθέσιμες θέσεις.

 

Αξιολόγηση εκπαιδευομένων

 

Η επιτυχής έκβαση του εκπαιδευτικού Προγράμματος για έκαστο εκπαιδευόμενο βασίζεται:

 

 • στη συναπτή παρακολούθηση της σειράς των 16 τετράωρων ετήσιων εκπαιδευτικών διαλέξεων. Οι απουσίες δε δύνανται να υπερβαίνουν τον μέγιστο αριθμό των τριών (3) ανά έτος.
 • στην παρακολούθηση της πλειοψηφίας των ετήσιων τριήμερων σεμιναρίων (κατ’ελάχιστον 10 από τα 15 της τριετίας) .
 • στην εκ περιτροπής παρουσίαση επιστημονικών άρθρων και στη συγγραφή σχετικών κειμένων τα οποία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος (www.epekeina.gr).
 • στην εκπόνηση τελικής θεωρητικής και κλινικής διατριβής (τρίτο έτος) η οποία επίσης αναρτάται.

 

Πληροφορίες επικοινωνίας

 

Σάββας Μπακιρτζόγλου

 

Ψυχολόγος – Ψυχαναλυτής

 

Αθήνα, Ιοφώντος 16

 

Πλατεία San Diego, πλησίον Caravel, métro  Ευαγγελισμός

 

Τηλ.: 210 8958269 – Fax: 210 8995436

 

Κιν.: 6977 651489

 

e-mail: info@epekeina.gr, sbakirtzoglou@yahoo.gr

 

http://www.epekeina.gr