Έναρξη εγγραφών στα προγράμματα μετεκπαίδευσης στην ψυχοθεραπεία

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Μ Η   Κ Ε Ρ Δ Ο Σ Κ Ο Π Ι Κ Η
Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α
Π Ε Ρ Ι Ο Ρ Ι Σ Μ Ε Ν Η Σ   Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ
Δ Ι Α  Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ω Σ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΛΤΔ     ΑΡ. ΕΓΡ.: ΗΕ 242730  Α.Φ.Τ.: 12242730Ε

ΕΔΡΑ: Χριστοδούλου Καρύδη 20, 3031 Λεμεσός ◘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑTA ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ:  Θεσσαλονίκης 5, Εμπορικό Κέντρο Πλατύ, ΠΥΡΓΟΣ Β’,

   2ος Όροφος Αρ. Β22, Αγλαντζιά ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Ζήνωνος Κιτιέως 19, Διαμέρισμα 2, 1016 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΤΗΛ. 70005531,   FAX 25 736199

Αρ. Πρωτοκ.1.0.350

29/5/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Έναρξη εγγραφών στα προγράμματα μετεκπαίδευσης στη ψυχοθεραπεία

 Το Κυπριακό Ινστιτούτο Ψυχοθεραπείας πληροφορεί ότι από την 1η Ιουνίου έως την 31η Ιουλίου 2012 παραλαμβάνει αιτήσεις για εγγραφή στα προγράμματα μετεκπαίδευσης στη συνθετική ψυχοθεραπεία.

 Α. Οργανωμένο μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα: Διαρκεί τρία έτη και απευθύνεται αποκλειστικά σε ψυχολόγους και ψυχιάτρους. Παρέχει 1500 ώρες κατάρτιση που κατανέμονται σε 400 ώρες διδασκαλία, 800 ώρες συνεκτική πρακτική άσκηση, 200 ώρες εποπτεία, 100 ώρες προσωπική διερεύνηση. Επιπλέον απαιτείται εκπόνηση γραπτής μελέτης 12,000 λέξεων στη ψυχοθεραπεία και επιτυχής εξέταση στις ακόλουθες θεματικές:

 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
 2. ΙΣΤΟΡΙΑ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
 3. ΕΞΕΤΑΣΗ ΨΥΧΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΟΛΗΨΙΑ      
 4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΨΥΧΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ           
 5. ΨΥΧΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
 6. ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ               
 7. ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ        
 8. ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ
 9. ΑΡΧΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
 10. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ – ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
 11. ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
 12. ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΚΛΕΚΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ                               
 13. ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
 14. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ                   
 15. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 16. ΚΟΙΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ                            
 17. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ/ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ             
                                                                                                                                                    

Το ετήσιο συνολικό κόστος του προγράμματος είναι 5000 ευρώ και επιπλέον ο εκάστοτε ΦΠΑ. Βασική γλώσσα εκπαίδευσης είναι η ελληνική. Οι αιτούντες που πληρούν τα κριτήρια θα υποβληθούν σε προσωπική συνέντευξη και γνωσιολογική εξέταση. Ο μέγιστος αριθμός ανά τμήμα είναι 15 άτομα.

ΣΥΜΠΟΣΙΑ ΠΡΟΘΥΣΙΣ: Από το Σεπτέμβριο του 2012 έως τον Ιούνιο του 2013 προσφέρονται σε λειτουργούς αγωγής και υγείας που επιθυμούν να λάβουν εισαγωγική κατάρτιση στη ψυχοθεραπεία σειρά 10 μηνιαίων συμποσίων διάρκειας 7 ωρών το καθένα. Τα συμπόσια θα διαπραγματευτούν αυτοτελή θέματα ψυχοθεραπείας τα οποία σπονδυλωτά θα εμβαθύνουν στη ψυχοθεραπευτική εμπειρία.  Μέγιστος αριθμός συμμετοχής 20 άτομα. Συνολικό κόστος συμμετοχής 1200 ευρώ και επιπλέον ο εκάστοτε ΦΠΑ.

Για αιτήσεις συμμετοχής και περισσότερες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ καλέστε στον παγκύπριο τηλεφωνικό αριθμό 70005531.

Δείτε εδώ αναλυτικά των οδηγό σπουδών:
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ_CIP

Για το ΚΙΨ/ΚΕΣΥΨΥ

Παρασκευή Βασιλείου
Γραμματέας