Ψυχομετικές Δοκιμασίες (WISC–III και WPPSI – III GR)

Ημερομηνίες διεξαγωγής 07-08/10, 21-22/10, 11-12/11, 25-26/11, 01-02-03/12, 2017
Ώρες διεξαγωγής Παρασκευή: 15:00- 20:00/ Σάββατο, Κυριακή: 10:00-15:00
Διάρκεια 55 ώρες
Χώρος Διεξαγωγής Αίθουσα Εκπαιδεύσεων ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ (Λεωφ. Ηρακλείου 353, 4ος όροφος, Ν. Ηράκλειο Αττικής)

Εισηγητές:

Γεωργίου Μαργαρίτα, Bsc Ψυχολόγος, Ειδικός Παιδαγωγός

Δροσίτη Αγγελική, MSc Κλινική Ψυχολόγος

Παπαδοπούλου Βίκυ, MSc Κλινική Ψυχολόγος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τις ψυχομετρικές δοκιμασίες WISC- III & WPPSI – III GR απευθύνεται αποκλειστικά σε ψυχολόγους, με άδεια ή δυνατότητα απόκτησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου.

Για τη συμμετοχή στην εκπαίδευση είναι απαραίτητη η προσκόμιση αντίγραφου άδειας άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου ή πτυχίου/ βεβαίωσης της σχολής Ψυχολογίας.

ΚΛΙΜΑΚΑ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ WISC- III (Wechsler Intelligence Scale for Children)

Το τεστ νοημοσύνης WISC- III (Wechsler Intelligence Scale for Children) αποτελεί τη παρούσα στιγμή, το πλέον διαδεδομένο και σταθμισμένο στην Ελλάδα, ψυχομετρικό εργαλείο εκτίμησης της νοημοσύνης των παιδιών ηλικίας 6-16 ετών. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στις παρακάτω ημερομηνίες 07-08/10, 21-22/10, 11-12/11, 25-26/11, 2017.

Η εκδοχή WISC- IV δεν είναι σταθμισμένη στην Ελλάδα, ενώ σύντομα αναμένεται η στάθμιση του WISC-V στην Ελλάδα.

Παράλληλα με τη κλινική συνέντευξη/ παρατήρηση του παιδιού/ εφήβου, το τεστ νοημοσύνης WISC- III συνεισφέρει στους ειδικούς χρήσιμες πληροφορίες τόσο στην εκτίμηση των γνωστικών λειτουργιών και αδυναμιών ενός παιδιού/ εφήβου, όσο και στο προσδιορισμό της κατάλληλης  θεραπευτικής παρέμβασης.

Η εκπαίδευση του ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ περιλαμβάνει:

 • Κάλυψη θεμάτων σχετικά με τις ψυχομετρικές δοκιμασίες
 • Λεπτομερή ανάλυση των κλιμάκων του τεστ (λεκτικές και πρακτικές)
 • Εκπαίδευση στη χορήγηση του τεστ
 • Βαθμολόγηση και ερμηνεία του τεστ
 • Συγγραφή  & παρουσίαση ψυχολογικής έκθεσης
 • Βιωματικό μέρος: πρακτική εξάσκηση & χορήγηση του τεστ μεταξύ των εκπαιδευόμενων  (ανά δυάδες)
 • Βιωματικό μέρος: βαθμολόγηση & ερμηνεία πραγματικών πρωτοκόλλων
 • Βιωματικό μέρος: συζήτηση αποτελεσμάτων & προτάσεις για τη συγγραφή εκθέσεων

Το τελευταίο Σαββατοκύριακο (25-26/11) θα γίνει αναλυτική βαθμολόγηση, συζήτηση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων σε πραγματικά πρωτόκολλα περιστατικών, τα οποία οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν ήδη προμηθευτεί και προετοιμάσει ως πρακτική εξάσκηση.

ΚΛΙΜΑΚΑ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ WPPSI – III GR

Η Κλίμακα Νοημοσύνης για Παιδιά WPPSI – III GR αποτελεί την ελληνική σταθμισμένη έκδοση της Κλίμακας Νοημοσύνης Wechsler για παιδιά ηλικίας 2:6 έως 7:3 ετών. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στις παρακάτω ημερομηνίες 01-02-03/12, 2017.

Η εκπαίδευση του ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ περιλαμβάνει:

 • Γενικές πληροφορίες για το WPPSI – III GR (τι μετρά, πότε το χρησιμοποιούμε, πώς σταθμίστηκε)
 • Οδηγίες εξέτασης
 • Παρουσίαση υποκλιμάκων του τεστ
 • Οδηγίες χορήγησης και βαθμολόγησης
 • Συμπλήρωση φόρμας καταγραφής απαντήσεων
 • Ερμηνεία αποτελεσμάτων
 • Ανάλυση σύνθετων δεικτών
 • Συγγραφή της έκθεσης

Τα πρωτόκολλα που θα παρουσιαστούν στο βιωματικό μέρος της Εκπαίδευσης αφορούν πραγματικά περιστατικά παιδιών τυπικής ανάπτυξης και παιδιών με νοητική υστέρηση του ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ.

Κόστος συμμετοχής για τη κλίμακα νοημοσύνης  WISC-III/ σύνολο  40 ώρες 

Προϋπόθεση: Για τη συμμετοχή σας στην εκπαίδευση είναι απαραίτητο να προσκομίσετε αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή πτυχίου/ βεβαίωσης της σχολής Ψυχολογίας.

Για εγγραφές έως 25/09          420€

Για εγγραφές από 26/09          480€

Κόστος συμμετοχής για τη κλίμακα νοημοσύνης  WPPSI-ΙΙΙ GR/ σύνολο 15 ώρες

Προϋπόθεση: Για τη συμμετοχή σας στην εκπαίδευση είναι απαραίτητο να έχετε ήδη εκπαιδευτεί στην κλίμακα νοημοσύνης WISCIII

Για εγγραφές έως 20/11          320€

Για εγγραφές από 21/11          360€

Ειδική τιμή για όσους συμμετέχουν και στις 2 ψυχομετρικές δοκιμασίες WISC και WPPSI – III GR/ σύνολο 55 ώρες

Για εγγραφές έως 25/09          680€

Στις αναγραφόμενες τιμές δε περιλαμβάνεται το νόμιμο ποσοστό Φ.Π.Α 24%.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων

Ολοκληρώνοντας την εκπαίδευση οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν το υλικό των εισηγήσεων σε CD, καθώς και βεβαίωση παρακολούθησης, σύμφωνα με την οποία θα μπορούν να χορηγήσουν τα τεστ.

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την ολοκλήρωση της Εκπαίδευσης το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ παρέχει σε όλους τους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα αξιολόγησης και εποπτείας των πρωτοκόλλων που θα χορηγήσουν ιδιωτικά για τη καλύτερη κατανόηση και εκτίμηση τους.

Οι συναντήσεις εποπτείας μπορεί να είναι ατομικές ή ομαδικές και παρέχονται καθ’ όλη τη χρονιά, ανάλογα με τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων.

Για εγγραφές, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την αίτηση εγγραφής στο link http://www.dikepsy.gr/index.php?view=view_seminars&option=seminars&item=1398864665&lang=el και το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ θα σας αποστείλει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Επισκέπτεστε συχνά την ιστοσελίδα μας http://www.dikepsy.gr/  για νέες ανακοινώσεις σχετικά με το σεμινάριο. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλ: 210-2830100 και 698 8080383.