Τριετές Πρόγραμμα Ιστορίας της Τέχνης

Ο τριετής αυτός κύκλος σπουδών απο το Κέντρο Τέχνης και Ψυχοθεραπείας αφορά το «ταξίδι» στην Ιστορία της Τέχνης, από την Παλαιολιθική εποχή μέχρι σήμερα. Σκοπό έχει να μεταδώσει στους εκπαιδευόμενους  μια ολοκληρωμένη εμπειρία της «Ιστορίας των Έργων», τόσο μέσα απ΄ την θεωρία και τα οπτικά παραδείγματα, όσο και μέσα από  πρακτικές ασκήσεις και τεχνικές βιωματικού χαρακτήρα (εργαστήρια).

Εξετάζοντας το κοινωνικο-πολιτιστικό πλαίσιο της κάθε εποχής καθώς και το πνευματικό -ψυχολογικό και συνειδησιακό επίπεδο του ανθρώπου στην κάθε εποχή, ο εκπαιδευόμενος μαθαίνει πως το Έργο Τέχνης είναι ένα ανοιχτό βιβλίο, όπου ο κάθε άνθρωπος-καλλιτέχνης καταγράφει ως ένα βαθμό την εποχή του. Με αυτόν τον τρόπο ο εκπαιδευόμενος αποκτά ικανότητα στην επικοινωνιακή γλώσσα της Τέχνης και κατανοεί περισσότερο τα έργα Τέχνης κάθε περιόδου.

Οι περίοδοι που μελετώνται είναι:

1η Περίοδος:

Παλαιολιθική εποχή μέχρι Αρχαία Ελλάδα και Ρώμη

2η Περίοδος:

Βυζάντιο – Μεσαίωνας – Αναγέννηση και  18ος αιώνας

3η Περίοδος:

19ος – 20ος αιώνας – Σύγχρονη τέχνη

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Η Τέχνη πάντα αποτελούσε ένα σύστημα σχέσεων, σε προσωπικό και σε κοινωνικό επίπεδο. Κατά βάθος κάθε εικόνα είναι μια συμβολική σύνοψη της ιδέας που σχηματίζει ο άνθρωπος-καλλιτέχνης για τον απεριόριστο κόσμο των αισθήσεων και των μορφών. Η εικόνα είναι καθοριστική και βαθιά θεραπευτική.

Το σεμινάριο κάθε περιόδου περιλαμβάνει δύο ενότητες:

Ενότητα Α’: Ιστορία Τέχνης

Το σεμινάριο προσφέρει βασικές θεωρητικές γνώσεις των ρευμάτων της τέχνης διαφορετικών περιόδων, από την αρχαιότητα έως και τη σύγχρονη τέχνη και διδάσκεται κατά τη διάρκεια των τριών ετών της κυρίως εκπαίδευσης.

Ενότητα Β’: Εργαστήρι Τέχνης

Παρέχεται η βιωματική εμπειρία των γνώσεων γύρω από τα εικαστικά που αναλύονται θεωρητικά στο μάθημα της Ιστορίας της Τέχνης. Ως μέσα χρησιμοποιούνται η δημιουργική «αντιγραφή» από έντυπο υλικό ούτως ώστε να κατανοηθεί καλύτερα η εκάστοτε τεχνική και να βιωθεί το πνεύμα της εποχής.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ

Δημιουργικότητα. Μια λέξη σύμφυτη με την ανάπτυξη των παιδιών και την ανατρεπτική έκφραση των εφήβων. Η εκπαίδευση μεταπτυχιακού χαρακτήρα με κατεύθυνση «Παιδιών και εφήβων» περιλαμβάνει το μάθημα Ιστορίας της Τέχνης το οποίο χωρίζεται σε δύο ενότητες:

Ενότητα Α’: Ιστορία Τέχνης

Το σεμινάριο προσφέρει βασικές θεωρητικές γνώσεις των ρευμάτων της τέχνης διαφορετικών περιόδων, από την αρχαιότητα έως και τη σύγχρονη τέχνη και διδάσκεται κατά τη διάρκεια των τριων ετών της κυρίως εκπαίδευσης.

Ενότητα Β’: Εργαστήρι Τέχνης

Στοχεύει στην ανάπτυξη της αντίληψης της φαντασίας και της δημιουργικότητας των παιδιών μέσα από ασκήσεις και τεχνικές που ανταποκρίνονται στα εξελικτικά στάδια των παιδιών, σε συνδυασμό σε μεγάλο μέρος με την ιστορία της τέχνης. Eπιπλέον περιλαμβάνει θεωρητικό μέρος που εξετάζει τις παιδαγωγικές προθέσεις και τους στόχους της κάθε άσκησης. Έτσι οι εκπαιδευόμενοι γνωρίζουν που στοχεύει, τι προσπαθεί να ερευνήσει η συγκεκριμένη άσκηση κάθε φορά, και σε ποια ηλικιακή ομάδα απευθύνεται .

Μάθετε περισσότερα εδώ