Έναρξη νέων τμημάτων Αθήνας: Παρασκευής-Σαββάτου & Κυριακής: 18 Οκτωβρίου 2019 – Απογευματινό τμήμα: 6 Νοεμβρίου – Πρωινό: 4 Νοεμβρίου 2019

Έναρξη νέων τμημάτων Θεσσαλονίκης: 6 Δεκεμβρίου 2019

Γενική περιγραφή εκπαιδευτικού προγράμματος

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας, παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση στις θεωρίες και τις πρακτικές εφαρμογές των μεθόδων και τεχνικών της Συμβουλευτικής. Περιλαμβάνει εκπαίδευση σε όλα τα μοντέλα και τις κατευθύνσεις της Συμβουλευτικής.

Κύριοι στόχοι του προγράμματος

Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος περιλαμβάνουν: α) την κατανόηση της σημασίας της συμβουλευτικής διαδικασίας, β) την απόκτηση ολοκληρωμένης γνώσης της θεωρίας και των τεχνικών της Συμβουλευτικής, γ) την απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων στην εφαρμογή των μεθόδων και τεχνικών και δ) την εμπέδωση του κώδικα δεοντολογίας.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες διαφόρων κλάδων και άλλους ενδιαφερόμενους οι οποίοι επιθυμούν: α) να αποκτήσουν ολοκληρωμένες, υψηλού επιπέδου γνώσεις στην επιστήμη της Συμβουλευτικής, β) να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες στην εφαρμογή των αντίστοιχων μεθόδων και τεχνικών, γ) να εργαστούν ως Σύμβουλοι Ψυχικής Υγείας.

Αναγνώριση προγράμματος

Το εν λόγω πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από τον αρμόδιο φορέα του Υπουργείου Παιδείας και εγκεκριμένο από την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής (Ε.Ε.Σ.) και την European Association for Counselling (E.A.C.).

Οι απόφοιτοι του προγράμματος λαμβάνουν Δίπλωμα στην Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας και εγγράφονται ως τακτικά μέλη, χωρίς κάποια πρόσθετη διαδικασία αξιολόγησης ή εξετάσεις, στην Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής (Ε.Ε.Σ.) και την European Association for Counselling (E.A.C.). Μετά την εγγραφή τους στην Ευρωπαϊκή Εταιρεία Συμβουλευτικής (E.A.C.), οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να λάβουν από την E.A.C. την Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση Συμβούλου (European Certificate of Counsellor Accreditation). Τέλος, οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να εγγραφούν ως μέλη (individual member status), στον έγκριτο Βρετανικό Σύλλογο Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας (British Association for Counselling & Psychotherapy – BACP).

Οι απόφοιτοι του προγράμματος οι οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν ιδιωτικά το επάγγελμα του Συμβούλου, με την εγγραφή τους στην Ε.Ε.Σ. μπορούν να εγγραφούν στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο και να κάνουν έναρξη επιτηδεύματος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., με τον κωδικό (Κωδικός Αρίθμησης Δραστηριότητας Κ.Α.Δ.) του Συμβούλου Ψυχικής Υγείας.

Διάρκεια και δομή προγράμματος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκεί τρία ακαδημαϊκά έτη και περιλαμβάνει 550 θεωρητικής κατάρτισης και μελέτης, 160 ώρες εποπτευόμενης κλινικής άσκησης, 40 ώρες εποπτείας, 120 ώρες ομαδικής θεραπείας και 90 ώρες ατομικής θεραπείας (με επιπρόσθετη χρέωση μόνο οι ώρες ατομικής θεραπείας).

Το πρόγραμμα αποτελείται από εντατικά εκπαιδευτικά σεμινάρια τα οποία περιλαμβάνουν θεωρητικές εισηγήσεις, παρουσίαση και συζήτηση περιστατικών, παρουσίαση, ανάλυση και πρακτικές εφαρμογές των μεθόδων και τεχνικών της Συμβουλευτικής, εκπαιδευτικές ασκήσεις (role playing, ανάλυση περιστατικών) και παρακολούθηση εκπαιδευτικών dvd. H βιωματική εκπαίδευση περιλαμβάνει την προσομοίωση συνεδριών ανάμεσα στους σπουδαστές σε χώρο κατάλληλα διαμορφωμένο για διεξαγωγή συνεδριών. Οι προσομοιώσεις παρακολουθούνται, με την πλήρη συναίνεση των σπουδαστών, από το υπόλοιπο τμήμα και τον συντονιστή του μαθήματος μέσα από μονόδρομο καθρέφτη.

Πέραν των θεωρητικών εισηγήσεων, το πρόγραμμα περιλαμβάνει 160 ώρες εποπτευόμενης κλινικής άσκησης, με κάποια από τις παρακάτω μορφές: εθελοντική εργασία σε φορέα ψυχικής υγείας με λήψη ομαδικής εποπτείας, παρακολούθηση ομάδων αυτογνωσίας στο Κέντρο με λήψη ομαδικής εποπτείας, ανάληψη ατομικών περιστατικών με λήψη ατομικής εποπτείας.

Διεξαγωγή Μαθημάτων

Τμήματα Παρασκευής- Σαββάτου- Κυριακής (Αθήνα – Θεσσαλονίκη)

Πρώτο και δεύτερο έτος σπουδών: κάθε έτος περιλαμβάνει 20 Παρασκευές, ώρες 18.30 – 21.30 και 10 Σαββατοκύριακα, ώρες 10.00 – 17.00 σε προκαθορισμένες ημερομηνίες.

 • Ειδική μέριμνα στον προγραμματισμό των ψυχοθεραπευτικών ομάδων του τμήματος για την κάλυψη των αναγκών των σπουδαστών που μετακινούνται από επαρχιακές πόλεις προς την Αθήνα ή την Θεσσαλονίκη

Τρίτο έτος σπουδών:  10 Παρασκευές, ώρες 18.00 – 22.00, και 10 Σαββατοκύριακα, ώρες 10.00 – 17.30, σε προκαθορισμένες ημερομηνίες.

Απογευματινά Τμήματα (Αθήνα)

Πρώτο έτος σπουδών: Κάθε Δευτέρα, ώρες 18.30 – 22.00 και δύο Πέμπτες κάθε μήνα, ώρες 18.30 – 21.30. Συνολικά, το πρώτο έτος περιλαμβάνει 40 Δευτέρες και 20 Πέμπτες.

Δεύτερο έτος σπουδών: Κάθε Δευτέρα, ώρες 18.30- 22.00 και δύο Πέμπτες κάθε μήνα, ώρες 18.30 – 21.30. Συνολικά, το δεύτερο έτος περιλαμβάνει 40 Δευτέρες και 20 Πέμπτες.

Τρίτο έτος σπουδών: Κάθε Τετάρτη, ώρες 18.30- 22.00 και μια Πέμπτη κάθε μήνα, ώρες 18.00 – 22.00. Συνολικά, το δεύτερο έτος περιλαμβάνει 40 Δευτέρες και 10 Πέμπτες.

Πρωινά Τμήματα (Αθήνα)

Πρώτο έτος σπουδών: Κάθε Δευτέρα, ώρες 10.00 – 13.30 και δύο Τετάρτες κάθε μήνα, ώρες 10.00 – 13.00. Συνολικά, το πρώτο έτος περιλαμβάνει 40 Δευτέρες και 20 Τετάρτες.

Δεύτερο έτος σπουδών: Κάθε Δευτέρα, ώρες 10.00 – 13.30 και δύο Παρασκευές κάθε μήνα, ώρες 10.00 – 13.00. Συνολικά, το δεύτερο έτος περιλαμβάνει 40 Δευτέρες και 20 Παρασκευές.

Τρίτο έτος σπουδών: Κάθε Δευτέρα, ώρες 10.00 – 13.30 και μια Παρασκευή κάθε μήνα, ώρες 10.00 – 14.00.Συνολικά, το τρίτο έτος περιλαμβάνει 40 Δευτέρες και 10 Παρασκευές παρακολούθησης.

Κόστος συμμετοχής

1900 ευρώ ανά έτος
Φοιτητές/Άνεργοι/Εφάπαξ πληρωμή: 1700 ευρώ ανά έτος

Η καταβολή του κόστους συμμετοχής γίνεται εφάπαξ ή σε 10 ή 12 μηνιαίες δόσεις σε τραπεζικό λογαριασμό ή με χρέωση πιστωτικής κάρτας. Στο ποσόν περιλαμβάνονται επίσης ορισμένα βασικά βιβλία και εκτενείς σημειώσεις των μαθημάτων (όλα σε ηλεκτρονική μορφή).

Επιπλέον χρεώσεις: οι σπουδαστές καλούνται να αναλάβουν το κόστος της ατομικής ψυχοθεραπείας και της ατομικής εποπτείας τους.

Ενδεικτική θεματολογία για τα τρία έτη σπουδών

 • Εισαγωγή στη Συμβουλευτική
 • Θέματα Δεοντολογίας και Πρακτικής Άσκησης
 • Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Εποπτεία
 • Δεξιότητες Επικοινωνίας στη Συμβουλευτική
 • Συγγραφή επιστημονικών εργασιών
 • Προσωποκεντρική Συμβουλευτική
 • Ψυχοδυναμική Προσέγγιση
 • Προσέγγιση Gestalt
 • Γνωσιακή –Συμπεριφορική Προσέγγιση
 • Σωματική Προσέγγιση
 • Συστημική Προσέγγιση
 • Συνθετική Προσέγγιση
 • Ψυχοπαθολογία (Αξιολόγηση Περιστατικών και Παραπομπή)
 • Συμβουλευτική για Παιδιά
 • Συμβουλευτική για Εφήβους
 • Συμβουλευτική για Γονείς
 • Συμβουλευτική για Πένθος
 • Οικογενειακή Συμβουλευτική
 • Συμβουλευτική Ζεύγους
 • Σεξουαλικά Προβλήματα
 • Προβλήματα διατροφής
 • Θλίψη
 • Άγχος και Φοβίες
 • Συμβουλευτική για Εξαρτημένα Άτομα
 • Συμβουλευτική για Άτομα με τραυματικά γεγονότα ζωής
 • Συμβουλευτική για Άτομα με προβλήματα υγείας
 • Συμβουλευτική στην Εργασία
 • Συμβουλευτική στην Ομάδα
 • Συμβουλευτική και Mindfulness