Τετραετές πρόγραμμα σπουδών στην Εικαστική Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων

“Η Εικαστική Ψυχοθεραπεία δεν έχει περιορισμούς. Απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους. Δεν απαιτεί ταλέντο στην ζωγραφική. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε ανθρώπους που βρίσκουν τα λόγια δύσκολα ή ανεπαρκή για να εκφράσουν αυτά που επιθυμούν, όπως και σε ανθρώπους οι οποίοι στηρίζονται τόσο πολύ στον λόγο ώστε χάνουν επαφή με το συναίσθημα”, Ν. Αναγνωστοπούλου

Το «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Εικαστική Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων», που προσφέρεται από το Κέντρο Τέχνης και Ψυχοθεραπείας είναι ένα δίγλωσσο (Αγγλικά/Ελληνικά) τετραετές πρόγραμμα μεταπτυχιακού επιπέδου, το οποίο οδηγεί σε Πιστοποιητικό Ειδίκευσης στην  Εικαστική Ψυχοθεραπεία. Τα ακαδημαϊκά πρότυπα έχουν εγκριθεί από τον Ευρωπαϊκό Σύλλογο Ψυχοθεραπείας (European Association of Psychotherapy-E.A.P.) στον οποίο το ΚΤΨ είναι τακτικό μέλος.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α. Θεωρία της Εικαστικής Ψυχοθεραπείας

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην θεωρία της Εικαστικής Ψυχοθεραπείας, την ιστορική αναδρομή και την εξέλιξή της έως σήμερα, καθώς και στις εφαρμογές της σε  διαφορετικούς πληθυσμούς. Κατά την διάρκεια των σπουδών, οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν θεωρητικά μαθήματα Ψυχιατρικής, Ψυχοπαθολογίας, Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, Ψυχοδυναμικής σε συνδυασμό με τις Αρχές της Εικαστικής Ψυχοθεραπείας και τις Αρχές της Συστημικής και Ομαδικής Θεωρίας.

Β. Βασικές Αρχές Τέχνης και Εργαστήρι Τέχνης

Τριετής κύκλος ο οποίος αναφέρεται στις βασικές Αρχές Τέχνης και αντίστοιχα ιστορικά στοιχεία από την αρχαιότητα έως και τα κινήματα του 20ου αιώνα.

Γ. Πρακτική και Εποπτεία

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί κεντρικό μέρος του προγράμματος και ο εκπαιδευόμενος χρειάζεται να συμπληρώσει τουλάχιστον 750 ώρες κλινικής εργασίας σε ψυχιατρικά πλαίσια, κέντρα ημέρα, κέντρα αποκατάστασης κλπ, για να αποκτήσει εμπειρία πάνω στις εφαρμογές της Εικαστικής Ψυχοθεραπείας

Δ. Προσωπική θεραπεία

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποφοίτηση είναι οι εκπαιδευόμενοι να λάβουν τουλάχιστον 250 ώρες ατομικής ή ομαδικής ψυχοθεραπείας με θεραπευτές του Κ.Τ.Ψ.

http://www.art-therapy.gr/institouto/ekpaideusi-sthn-eikastikh-psyxotherapeia-enilikwn/tetraetes-programma

Έναρξη προγράμματος: Οκτώβριος 2017