Τετραετές πρόγραμμα στην εικαστική ψυχοθεραπεία ενηλίκων

“Η Εικαστική Ψυχοθεραπεία δεν έχει περιορισμούς. Απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους. Δεν απαιτεί ταλέντο στην ζωγραφική. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε ανθρώπους που βρίσκουν τα λόγια δύσκολα ή ανεπαρκή για να εκφράσουν αυτά που επιθυμούν, όπως και σε ανθρώπους οι οποίοι στηρίζονται τόσο πολύ στον λόγο ώστε χάνουν επαφή με το συναίσθημα”, Ν. Αναγνωστοπούλου.

 

Η Μετεκπαίδευση του Κ.Τ.Ψ. στην «Εικαστική Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων»είναι ένα τετραετές πρόγραμμα Μεταπτυχιακού επιπέδου, το οποίο οδηγεί σε Πιστοποιητικό Ειδίκευσης στην Εικαστική Ψυχοθεραπεία, από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ψυχοθεραπείας (E.A.P.), στην οποία το Κ.Τ.Ψ. είναι πλήρες μέλος και Πιστοποιημένο Κέντρο Εκπαίδευσης (EAPTI).

Ολοκληρώνοντας το Εισαγωγικό Έτος («Εισαγωγικό Σεμινάριο»Εικαστικής Ψυχοθεραπείας, Ελεύθερο Εργαστήρι Τέχνηςκαι Βιωματικοί Μαραθώνιοι) ο σπουδαστής έχει την δυνατότητα, εφόσον πληροί τα κριτήρια εισαγωγής, να ενταχθεί στην Κυρίως Εκπαίδευση της κατεύθυνσης «Εικαστική Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων», με προϋπόθεση την έναρξη της προσωπικής (ατομικής ή ομαδικής) του εικαστικής ψυχοθεραπείας και την πρακτική του άσκηση.

Περιεχόμενα Σπουδών

Α. Μαθήματα Κορμού και Κατεύθυνσης

Β. Βασικές Αρχές Τέχνης και Εργαστήρι Τέχνης

Γ. Πρακτική Άσκηση

Δ. Εποπτεία

Ε. Προσωπική θεραπεία

Μάθετε περισσότερα εδώ