Ξεκινά στις 10 Νοεμβρίου 2018!

Σκοπός: Μέσω του προγράμματος οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν σε βάθος τις  θεραπευτικές δεξιότητες με βάση τις σύγχρονες προσεγγίσεις, συμπεριλαμβανομένης της κατανόησης του σχεσιακού πίνακα (relational matrix), της θεωρίας της ανθρώπινης ανάπτυξης, καθώς και του τρόπου που αυτές αλληλεπιδρούν με την σύγχρονη ψυχοθεραπεία. Η διδακτέα ύλη καλύπτει διαφορετικά θεραπευτικά για την μεγιστοποίηση της θεραπευτικής αποτελεσματικότητας. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν παιχνίδια ρόλων κι άλλες ασκήσεις που στοχεύουν στην εξοικείωση των φοιτητών με τις σύγχρονες ψυχοθεραπευτικές τεχνικές. Έμφαση δίνεται στις διαδικασίες του αναστοχασμού και της αυτογνωσίας.

Πρόγραμμα: Τα μαθήματα εκτείνονται σε 12 εβδομάδες διδασκαλίας. Το πρόγραμμα περιέχει εργαστήρια (workshops), που διεξάγονται ημέρα Σάββατο, και τρίωρα μαθήματα, που λαμβάνουν χώρα σε προκαθορισμένα απογεύματα Πέμπτης. Ο συνολικός αριθμός των διδακτικών ωρών είναι 60.

Κριτήρια Εισαγωγής: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι Ψυχολογίας ή συναφούς αντικειμένου ή να διανύουν το τελευταίο έτος των προπτυχιακών σπουδών τους.

Ομάδα Στόχευσης: Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους τμημάτων ψυχολογίας που σκέφτονται να ξεκινήσουν την σταδιοδρομία τους στο χώρο της συμβουλευτικής ή της ψυχοθεραπείας. Απευθύνεται επίσης σε εργαζόμενους στο χώρο της ψυχικής υγείας, του life coaching ή του “mentoring”, της εκπαίδευσης, της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, της νοσηλευτικής, των κοινωνικών υπηρεσιών, της διοίκησης κτλ. Ουσιαστικά απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται για την περαιτέρω ανάπτυξη των διαπροσωπικών δεξιοτήτων και της αυτογνωσίας τους.

Γλώσσα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Επικοινωνία: Antonia Svensson Dianellou, PhD, Διευθύντρια Τμήματος Ψυχολογίας
Τηλ. 210.32.25.961. E-mail: svensson@nyc.gr

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το φυλλάδιο εδώ