Συνοπτικό Πρόγραμμα Δράσεων Κέντρου Τέχνης και Ψυχοθεραπείας

Το Κέντρο Τέχνης και Ψυχοθεραπείας, από το 1989, προωθεί την Εικαστική Θεραπεία στην Ελλάδα, μέσα από τις δράσεις του στον τομέα της εκπαίδευσης, της επιμόρφωσης, της κατάρτισης, της ψυχοθεραπείας, της έρευνας και της κοινωνικής προσφοράς, καθώς και μέσω της συμμετοχής του σε ημερίδες, συνέδρια και συλλογικές δράσεις.

Ενδεικτικό των νέων ιδεών και προτάσεων είναι και  τα «Τετράδια Εικαστικής Ψυχοθεραπείας», το τριμηνιαίο newsletter με ειδήσεις, δράσεις και άρθρα για την Εικαστική Ψυχοθεραπεία, από την Ελλάδα και το Εξωτερικό (στο οποίο μπορείτε να εγγραφείτε στη διεύθυνση: www.art-therapy.gr).

Η πολυετής εμπειρία και το όραμα του Κέντρου Τέχνης και Ψυχοθεραπείας, μαζί με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό, τους συνεργάτες και τους εθελοντές του, αποτελούν τους κύριους λόγους της δυναμικής του πορείας… μιας πορείας που ξεχωρίζει, αναπτύσσεται και πρωτοστατεί στον χώρο της Εκπαίδευσης και της Εικαστικής Ψυχοθεραπείας.

Συνεχίζει έτσι το πολυδιάστατο έργο του, και για την χρονιά 2017-18 σας παρουσιάζει τις προγραμματισμένες του δραστηριότητες, που περιλαμβάνουν:

  • Εκπαίδευση

Α. «Εικαστική Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων» (τετραετές Μεταπτυχιακό πρόγραμμα)

Β. «Εικαστική Θεραπεία Παιδιών και & Εφήβων» (τριετές πρόγραμμα)

  • Επιμόρφωση – Σεμινάρια

Α. «Εισαγωγικό Σεμινάριο»

Β. «Εικαστική Θεραπεία Παιδιών και & Εφήβων» (διετές επιμορφωτικό πρόγραμμα σπουδών)

  • Μονοετείς κύκλοι Σεμιναρίων

Α. Ψυχολογίας:

Νευροψυχολογία, Αναπτυξιακή Ψυχολογία –  Ψυχοπαθολογία

  1. B. Εικαστικής Ψυχοθεραπείας

Οικογενειακή Εικαστική Θεραπεία, Αντικειμενότροπες Σχέσεις και Θεωρία Δεσμού, Εικαστική Θεραπεία και Παιδί

Γ. Τέχνης

Ιστορία της Τέχνης (τριετής κύκλος), Καλλιτεχνικά Εργαστήρια: «Η τέχνη ως θεραπευτής» και «Ιχνηλατώντας τον Καλλιτέχνη μέσα μας»

Δ. Βιωματικά Θεματικά Σεμινάρια/Μαραθώνιοι

Συνδυασμός τέχνης και ψυχολογίας.

  • Ψυχοθεραπεία

Τμήμα Ενηλίκων (Εικαστική Ψυχοθεραπεία/ ατομική-ομαδική),

Τμήμα Παιδιού και Εφήβου (Εικαστική Θεραπεία ατομική και Συμβουλευτική γονέων).

  • Έρευνα

Στοχευμένα Ερευνητικά Πρωτόκολλα στην Εικαστική Ψυχοθεραπεία (π.χ. συνεργασία με εταιρεία Alzheimer Αθηνών), Τεκμηρίωση Εικαστικού Αρχείου.

Το Κοινωνικό Έργο του Κέντρου

Εκτός από τον Εκπαιδευτικό  ρόλο του Κέντρου Τέχνης και Ψυχοθεραπείας στην μελέτη, διάδοση, σπουδή και έρευνα της Εικαστικής Ψυχοθεραπείας στην Ελλάδα, εξίσου σημαντική, αν και όχι τόσο ευρύτερα γνωστή, είναι η κοινωνική του συνεισφορά και προσφορά τα τελευταία 25 χρόνια.

Οι εκπαιδευόμενοι Εικαστικοί Θεραπευτές και Ψυχοθεραπευτές του Κέντρου ασκούνται σε συνεργαζόμενα πλαίσια πρακτικής Άσκησης σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής. Η συνεργασία του ΚΤΨ με τα πλαίσια Πρακτικής Άσκησης είναι μακροχρόνια και βασίζεται κυρίως στη διεπιστημονικότητα μεταξύ των δύο μερών.

Οι εκπαιδευόμενοι του Κ.Τ.Ψ. αναλαμβάνουν στο πλαίσιο της εκπαίδευσης τους στα δύο μεταπτυχιακά προγράμματα να ολοκληρώσουν την πρακτική τους άσκηση 750 ωρών και 400 ωρών αντίστοιχα βοηθώντας ευαίσθητες ομάδες συμπολιτών μας να διαχειριστούν και  να επιλύσουν ζητήματα συγκρούσεων, θυμού, πένθους, σωματικών και ψυχιατρικών νοσημάτων, απώλειας, άνοιας, αναπτυξιακών ζητημάτων, μέσω της Εικαστικής Θεραπείας και Ψυχοθεραπείας.

Τα οφέλη που προκύπτουν για όλους τους συμμετέχοντες, συχνά αθόρυβα, τους επηρεάζουν βαθιά καθώς πρόκειται για βιωματικές εμπειρίες κατά τις οποίες ξεδιπλώνονται εσωτερικές πτυχές δημιουργικότητας που αποκαθιστούν την επαφή με τον συναισθηματικό τους κόσμο. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούμε να μιλήσουμε για αναπτυξιακή αλλαγή ή και για  ίαση.

Επίσης, οι ασκούμενοι και οι συνεργάτες του Κέντρου Τέχνης και Ψυχοθεραπείας παρέχουν ατομικές και ομαδικές συνεδρίες Εικαστικής Θεραπείας και Ψυχοθεραπείας σε άτομα, ενήλικες, παιδιά και εφήβους ευπαθών ομάδων με χαμηλό κόστος.

Σε έναν κόσμο που αλλάζει το Κέντρο Τέχνης και Ψυχοθεραπείας συμβάλλει οδηγώντας  την αλλαγή προς μία κατεύθυνση πιο εποικοδομητική. Και το χαμόγελο των ανθρώπων που επωφελούνται της Εικαστικής Ψυχοθεραπείας καθημερινά είναι για όλους όσους ασκούν την Εικαστική Θεραπεία η καλύτερη ανταμοιβή!