Πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Συστημική Συμβουλευτική

Ημερομηνία έναρξης προγράμματος: 15 Δεκεμβρίου 2017

Γενική περιγραφή εκπαιδευτικού προγράμματος

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Συστημική Συμβουλευτική του Κέντρου Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής παρέχει ολοκληρωμένη, επαγγελματική εκπαίδευση στις θεωρίες και τις πρακτικές εφαρμογές των μεθόδων και τεχνικών της Συστημικής Συμβουλευτικής. Περιλαμβάνει εκπαίδευση σε θεωρητικό και βιωματικό επίπεδο.

Η επιστήμη της Συμβουλευτικής ασχολείται με την αποκατάσταση της ψυχικής υγείας του ανθρώπου και την προώθηση της αυτογνωσίας του. Η αυτογνωσία συμβάλλει στην βέλτιστη χρήση των αποθεμάτων και των ικανοτήτων που διαθέτει το άτομο για να φτάσει στην αυτοπραγμάτωση του. Η Συμβουλευτική θέτει ως στόχο να βοηθήσει κάθε άτομο να αναπτύξει τις εσωτερικές του δυνάμεις και δυνατότητες στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Το πρόγραμμα στη Συστημική Συμβουλευτική παρουσιάζει το αντικείμενο, τη διαδικασία και τη δεοντολογία της Συμβουλευτικής, καθώς και τις δεξιότητες επικοινωνίας που χρειάζεται να κατέχει ένας σύμβουλος. Στην πορεία εστιάζει στη συστημική θεώρηση και επικεντρώνεται στη συστημική συμβουλευτική με το άτομο, το ζεύγος, την οικογένεια και την ομάδα.

Πιο αναλυτικά, η Συστημική προσέγγιση εστιάζει στη μελέτη των ανθρωπίνων προβλημάτων και συμπεριφορών μέσα από το πρίσμα των κοινωνικών συστημάτων όπου ανήκει το άτομο, αλλά και των σχέσεων που αναπτύσσονται εντός τους. Ως το πλέον καθοριστικό σύστημα ένταξης αναγνωρίζεται αυτό της οικογένειας. Μελετώνται ιδιαίτερα η φύση, τα όρια, η διάδραση, οι δυναμικές, τα μοτίβα αλληλεπίδρασης και τα χαρακτηριστικά των συστημάτων, των σχέσεων που αναπτύσσονται εντός των μερών του εκάστοτε συστήματος, αλλά  και μεταξύ των συστημάτων. Η ψυχοσυναισθηματική κατάσταση και ανάπτυξη του ατόμου φαίνεται να καθορίζεται από τις προαναφερθείσες έννοιες.

Το πλούσιο θεωρητικό υπόβαθρο της συστημικής προσέγγισης δύναται να εφαρμοστεί σε ατομικό, δυαδικό, οικογενειακό και ομαδικό επίπεδο. Η αποτελεσματικότητα άλλωστε της προσέγγισης έχει προσδιοριστεί ερευνητικά σε όλους τους προαναφερόμενους τομείς.

Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος περιλαμβάνουν:

α) την κατανόηση της σημασίας της συμβουλευτικής διαδικασίας

β) την απόκτηση ολοκληρωμένης γνώσης της θεωρίας και των τεχνικών της Συστημικής Συμβουλευτικής

γ) την κατάκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων στην εφαρμογή των μεθόδων και τεχνικών

δ) την ανάπτυξη των συμβουλευτικών δεξιοτήτων των σπουδαστών

ε) την κατανόηση της δεοντολογίας που διέπει την συμβουλευτική διαδικασία

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Οι απόφοιτοι του επαγγελματικού προγράμματος μετεκπαίδευσης στη Συστημική Συμβουλευτική, μπορούν να εργαστούν ως συστημικοί σύμβουλοι σε πλαίσια σχετικά με την ψυχική υγεία, ιδιωτικού ή κρατικού συμφέροντος. Η πολυετής εκπαίδευση των αποφοίτων του προγράμματος συμβάλλει στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών κατά την υποστήριξη ανθρώπων (ατόμων, ζευγαριών, οικογενειών και ομάδων) οι οποίοι θέλουν να κατανοήσουν τον εαυτό τους, τους συνανθρώπους τους και τις σχέσεις που δημιουργούνται, να αναπτυχθούν αυτογνωσιακά, να αποκτήσουν δεξιότητες για την επίλυση προβλημάτων, την λήψη αποφάσεων, τη διαχείριση των συγκρούσεων και την αντιμετώπιση των δυσκολιών, καθώς και να ενταχθούν ομαλά στα ανθρώπινα συστήματα.

Προϋποθέσεις εγγραφής

Στο πρόγραμμα μπορούν να εγγραφούν κάτοχοι πτυχίου ή αναγνωρισμένου διπλώματος στο αντικείμενο της ψυχικής υγείας (Ψυχολόγοι, Ψυχίατροι, Κοινωνικοί Λειτουργοί και Σύμβουλοι Ψυχικής Υγείας) κατόπιν της αξιολόγησής τους. Στο πρόγραμμα εγγράφονται 16 άτομα ετησίως.

Αναγνώριση προγράμματος

Στους αποφοίτους του προγράμματος χορηγείται Δίπλωμα στη Συστημική Συμβουλευτική. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι απόφοιτοι του τμήματος έχουν την δυνατότητα να εγγραφούν ως τακτικά μέλη στην Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής (Ε.Ε.Σ.) και την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Συμβουλευτικής (E.A.C.), να αναγνωριστούν από την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής ως Σύμβουλοι Ψυχικής Υγείας με Συστημική Προσέγγιση και να εργαστούν υπεύθυνα, νόμιμα και με πλήρη κατάρτιση.

Διάρκεια και δομή προγράμματος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκεί τρία ακαδημαϊκά έτη και περιλαμβάνει 400 ώρες θεωρητικής κατάρτισης, 160 ώρες εποπτευόμενης κλινικής άσκησης, 40 ώρες εποπτείας, 250 ώρες θεραπείας (200 ώρες ομαδικής και 50 ώρες ατομικής θεραπείας) και 250 ώρες προσωπικής ανάπτυξης μέσα από την μελέτη βιβλιογραφίας και την συγγραφή των αναφορών της εποπτευόμενης κλινικής άσκησης.

Το πρόγραμμα αποτελείται από εντατικά εκπαιδευτικά σεμινάρια τα οποία περιλαμβάνουν θεωρητικές εισηγήσεις, παρουσίαση και συζήτηση περιστατικών, παρουσίαση, ανάλυση και πρακτικές εφαρμογές των μεθόδων και τεχνικών της Συστημικής Συμβουλευτικής, εκπαιδευτικές ασκήσεις (παίξιμο ρόλων, προσομοίωση συνεδριών, ανάλυση περιστατικών) και παρακολούθηση εκπαιδευτικών dvd.

Κόστος συμμετοχής:

A’ έτος – Ιδιώτες: 1400 ευρώ, Φοιτητές/Ανέργοι/Απόφοιτοι του Κέντρου/Εφάπαξ πληρωμή: 1200 ευρώ

Β’ & Γ’ έτος – Ιδιώτες:: 1900 ευρώ, Φοιτητές/Ανέργοι/Απόφοιτοι του Κέντρου/Εφάπαξ πληρωμή: 1700 ευρώ

Αναλυτικά, το κάθε έτος σπουδών περιλαμβάνει:

1ο έτος σπουδών «Εισαγωγή στη Συμβουλευτική»

 • 100 ώρες κατάρτισης στη Συμβουλευτική (αντικείμενο συμβουλευτικής, δεοντολογία επαγγέλματος, συμβουλευτικές δεξιότητες, γνωρίσματα συμβούλου, θεωρητικό υπόβαθρο)
 • 50 ώρες προσωπικής ανάπτυξης (μελέτη βιβλιογραφίας και συγγραφή βιβλιογραφικής εργασίας 5.000 λέξεων)
 • Συνολικά 40 ώρες ομαδικής ψυχοθεραπείας συστημικής κατεύθυνσης και 50 τουλάχιστον ώρες ατομικής θεραπείας
 • Αξιολόγηση σπουδαστών: προφορική αξιολόγηση δεξιοτήτων και βαθμολόγηση της βιβλιογραφικής εργασίας.

2ο  έτος σπουδών «Εκπαίδευση στην Συστημική προσέγγιση»

 • 150 ώρες κατάρτισης στη Συστημική συμβουλευτική (θεωρητικό υπόβαθρο, βασικές αρχές και θεωρίες της συστημικής προσέγγισης, καθώς και εφαρμογές των μεθόδων/τεχνικών της συστημικής προσέγγισης, επικέντρωση στην ατομική συμβουλευτική και τη συμβουλευτική ζεύγους)
 • 100 ώρες προσωπικής ανάπτυξης (μελέτη βιβλιογραφίας και συγγραφή αναφορών για την εποπτευόμενη κλινική άσκηση)
 • Συνολικά 80 ώρες ομαδικής ψυχοθεραπείας συστημικής κατεύθυνσης
 • Έναρξη εποπτευόμενης κλινικής άσκησης= περιλαμβάνει 40 ώρες πρακτικής και 10 ώρες εποπτείας
 • Αξιολόγηση σπουδαστών: προφορική αξιολόγηση δεξιοτήτων και αξιολόγηση των αναφορών από την εποπτευόμενη κλινική άσκηση

3ο έτος σπουδών «Εκπαίδευση στην Συστημική προσέγγιση»

 • 150 ώρες κατάρτισης στη Συστημική συμβουλευτική (θεωρητικό υπόβαθρο, εφαρμογές των μεθόδων/τεχνικών της συστημικής προσέγγισης, επικέντρωση στην οικογενειακή και την ομαδική συμβουλευτική)
 • 100 ώρες προσωπικής ανάπτυξης (μελέτη βιβλιογραφίας και συγγραφή αναφορών για την εποπτευόμενη κλινική άσκηση)
 • Συνολικά 80 ώρες ομαδικής ψυχοθεραπείας συστημικής κατεύθυνσης
 • Ολοκλήρωση εποπτευόμενης κλινικής άσκησης= περιλαμβάνει 120 ώρες πρακτικής και 30 ώρες εποπτείας
 • Αξιολόγηση σπουδαστών: προφορική αξιολόγηση δεξιοτήτων και αξιολόγηση των αναφορών από την εποπτευόμενη κλινική άσκηση
Ακαδημαϊκό επίπεδο σπουδαστών Ώρες διδασκαλίας Ώρες ψυχοθεραπείας Ώρες  πρακτικής άσκησης Ώρες εποπτείας
Πτυχιούχοι Ανθρωπιστικών Επιστημών 400 200 ομαδικής

50 ατομικής

160 40

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Κέντρου Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής στο info@psychotherapia.gr ή τηλεφωνήστε στο 210 8219210.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA