Μετεκπαίδευση στην Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία Παιδιών και Ενηλίκων

4ετές Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ψυχοθεραπείας

Περιγραφή εκπαιδευτικού προγράμματος

Το Πρόγραμμα Μετεκπαίδευση στην Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία Παιδιών και Ενηλίκων είναι ένα εντατικό τετραετές πρόγραμμα εκπαίδευσης  για την εξάσκηση στην ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία.

Απευθύνεται σε επαγγελματίες του χώρου ψυχικής υγείας που επιθυμούν να ειδικευτούν στη θεμελίωση της κλινικής πρακτικής σύμφωνα με όλες τις μεταφροϋδικές ψυχοδυναμικές θεωρίες (όπως είναι η θεωρία των αντικειμενότροπων σχέσεων, η θεωρία του συναισθηματικού δεσμού κ.α).

Τα δύο αυτά βασικά ψυχαναλυτικά ρεύματα που άνθισαν μετά τον Freud υπάγονται στη «νεοψυχαναλυτική σκέψη». Ο κοινός τους άξονας περιστρέφεται γύρω από την ιδέα ότι οι πρώτες συναισθηματικές εμπειρίες που έχει σχηματίσει ένας άνθρωπος μέσα από τις πολύ πρώιμες σχέσεις του με τα σημαντικά πρόσωπα της βρεφικής και παιδικής του ηλικίας, αποτελούν ρυθμιστικό παράγοντα της μετέπειτα ζωής του και της ψυχικής του ευημερίας καθορίζοντας έτσι την ευτυχία του. Συνεπώς, αυτά τα «νεοψυχαναλυτικά» ρεύματα προσεγγίζουν όλες τις σημαντικές σχέσεις της ενήλικης ζωής ως συνέχεια των πρωταρχικών εκείνων σχέσεων που είχαμε με τους σημαντικούς άλλους του οικογενειακού μας περιβάλλοντος. Ως επίκεντρο αυτής της «νεοψυχαναλυτικής» οπτικής είναι η ανάγκη του ανθρώπου να σχετιστεί με τους άλλους ανθρώπους, που με τη σειρά της πηγάζει από την ανάγκη και τις προσπάθειες του βρέφους να σχετιστεί με τη μητέρα του. Οι συναισθηματικές εμπειρίες που γεννιούνται από την αρχαϊκή αυτή σχέση διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη ζωή ενός ανθρώπου και επηρεάζουν όλες τις μετέπειτα σχέσεις.

Οι ανωτέρω ψυχοθεραπευτικές θεωρίες μπορούν να εφαρμοστούν σε ατομικές συνεδρίες (ενήλικες ή παιδιά) καθώς και σε συνεδρίες με οικογένεια.

 Σκοπός Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Βασική αρχή της ψυχοθεραπείας αποτελεί το γεγονός ότι η προσωπικότητα του κάθε ατόμου είναι μοναδική. Αν και είναι αρκετές οι επιστημονικές θεωρίες που μπορεί να προάγουν ένα πρότυπο ανθρώπου, η συγκεκριμένη εκπαίδευση ενθαρρύνει τους εκπαιδευόμενους να εκτιμούν κυρίως αυτό που οι θεραπευόμενοι τους μεταφέρουν ως προσωπικά τους βιώματα, και όχι αυτό που η θεωρητική τους κατάρτιση τους έχει υπαγορεύσει.

Καμία θεωρία δεν εκτιμάται περισσότερο από κάποια άλλη και οι εκπαιδευόμενοι ενισχύονται ώστε να τηρούν κριτική στάση, απέναντι σε όλες τις σύγχρονες ψυχοδυναμικές θεωρητικές προσεγγίσεις, έτσι ώστε να μπορούν να διαμορφώσουν την δική τους προσωπική θέση απέναντι σε αυτές. Απώτερος στόχος αποτελεί το γεγονός να σχηματίσουν οι εκπαιδευόμενοι την δική τους τελική σύνθεση μέσα από την θεωρητική κατάρτιση και την πρακτική εξάσκηση.

Μέγιστης σπουδαιότητας θεωρούμε και τη δημιουργία ενός κλίματος εκπαίδευσης ενηλίκων, όπου η συνεργασία και η συνεργατικότητα αποτελούν  βασικές αρχές της διαδικασίας. Τα πρότερα βιώματα και οι εμπειρίες των εκπαιδευομένων λαμβάνονται υπόψη και εκτιμώνται ως «εξαιρετικά» και «μοναδικά» με αποτέλεσμα να μειώνονται οι πιθανότητες για ύπαρξη εσωτερικών ανταγωνισμών της ομάδας.

Στο πρόγραμμα εκπαίδευσης δίνεται μεγάλη έμφαση στη βιωματική μάθηση τόσο στο κομμάτι της θεωρητικής κατάρτισης και της επεξεργασίας κλινικών περιπτώσεων, όσο και της προσωπικής ανάπτυξης.

Το ΔΙ.ΚΕ.ΨΥ. στοχεύει στην παροχή μιας ολοκληρωμένης εκπαίδευσης βιωματικού χαρακτήρα υψηλών προδιαγραφών, σύμφωνη με τα κριτήρια ευρωπαϊκών οργανισμών.

 Δομή Εκπαιδευτικού Προγράμματος (Μαθήματα – Ώρες Μαθημάτων – Πρακτική άσκηση – Προσωπική Θεραπεία – Εποπτεία)

Σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά κριτήρια το σύνολο των ωρών της τετραετούς εκπαίδευσης στη Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία παιδιών και ενηλίκων είναι 1450 ώρες, οι οποίες περιλαμβάνουν θεωρητική κατάρτιση, πρακτική άσκηση, εποπτεία και προσωπική ανάπτυξη. Στις παραπάνω ώρες αντιστοιχούν επιπλέον 1200 ώρες προσωπικής μελέτης των εκπαιδευομένων, καθώς και 100 ώρες εξειδικευμένης έρευνας στο πεδίο εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευόμενοι χρειάζεται να συμπληρώσουν στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης εποπτευόμενη εργασία διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους (αμειβόμενης ή εθελοντικής) σε κοινοτικές δομές ή άλλους ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς κατά τη διάρκεια ή πέραν της τετραετούς φοίτησης, απαραίτητη για την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Συγκεκριμένα, το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία Παιδιών και Ενηλίκων αποτελείται από τα εξής:

  • 600 ώρες θεωρητική κατάρτιση (περιλαμβάνει θεωρητικές διαλέξεις, βιωματική επεξεργασία θεωρητικών θεμάτων, θεωρητική επεξεργασία κλινικών περιπτώσεων και δεν περιλαμβάνει τις ώρες προσωπικής μελέτης των εκπαιδευομένων και τις ώρες εξειδικευμένης έρευνας). Απαιτούνται επιπλέον 1200 ώρες μελέτης (σε αναλογία 1:2 με τις ώρες θεωρητικής κατάρτισης).
  • 80 ώρες προσωπικής ανάπτυξης (περιλαμβάνει τις ώρες συμμετοχής σε αναστοχαστική ομάδα, βιωματικές συναντήσεις κτλ).
  • 80 ώρες επαγγελματικής ανάπτυξης (εργαστήρια, συνέδρια, ημερίδες κτλ).
  • Τουλάχιστον 250 ώρες ατομικής προσωπικής θεραπείας.
  • 450 ώρες πρακτικής άσκησης (περιλαμβάνει τις ώρες των ατομικών περιστατικών του εκπαιδευόμενου για τα οποία θα υπάρξει ανάλογη εποπτεία) διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών. Η πρακτική άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε πλαίσιο ψυχικής υγείας ή/και να αφορά την απόκτηση ισοδύναμης επαγγελματικής εμπειρίας. Στόχος είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτούν επαρκή εμπειρία πάνω στα ψυχοκοινωνικά προβλήματα και να συνεργάζονται με άλλους ειδικούς στο χώρο της ψυχικής υγείας. Η πρακτική άσκηση θα αποτελεί εθελοντική ή αμειβόμενη κλινική εργασία και χρειάζεται απαραίτητα να λάβει χώρα τουλάχιστον 12 μήνες σε ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς σχετικούς με τη ψυχική υγεία. Επισημαίνεται ότι για την εύρεση των φορέων έχουν ευθύνη οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι.
  • Τουλάχιστον 225 ώρες εβδομαδιαίας κλινικής εποπτείας (ατομικής ή αντίστοιχες ώρες ομαδικής σε αναλογία με τις ώρες πρακτικής σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά κριτήρια).
  • Επιπλέον 100 ώρες εξειδικευμένης έρευνας (βιβλιογραφική, ποιοτική κ.λπ).

Σε κάθε έτος οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν επιπλέον σε Ομάδες Προσωπικής Ανάπτυξης και Ομάδες Εποπτείας-Κλινικές περιπτώσεις. Οι εκπαιδευόμενοι χρειάζεται να φροντίσουν στο δικό τους προσωπικό χρόνο και την συνεχιζόμενη επαγγελματική τους ανάπτυξη. Δείτε τις αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.dikepsy.gr

Για την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει με ικανοποιητική απόδοση συγκεκριμένες εργασίες και να έχουν υποβάλλει την διπλωματική τους εργασία.

Ο οδηγός σπουδών και το αναλυτικό πρόγραμμα της εκπαίδευσης δίνεται στους εκπαιδευόμενους, μετά την εισαγωγή τους στο πρόγραμμα.

 Κριτήρια/ προϋποθέσεις συμμετοχής

Η Μετεκπαίδευση απευθύνεται σε ειδικούς ψυχικής υγείας – ψυχολόγους, παιδοψυχολόγους, ψυχιάτρους, σύμβουλους ψυχικής υγείας & κοινωνικούς λειτουργούς. Ως εκ τούτου απαραίτητο κριτήριο για τη συμπλήρωση της αίτησης για την εισαγωγή τους στο πρόγραμμα αποτελεί το βασικό πτυχίο στην ψυχολογία, ιατρική (ειδικότητα παιδοψυχιατρική/ψυχιατρική), κοινωνική εργασία, σε αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Υποψήφιοι με βασικό πτυχίο σε κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες από αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού μπορεί να συμπληρώσουν την αίτηση και να γίνουν δεκτοί εφόσον ήδη διαθέτουν ή βρίσκεται σε εξέλιξη η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο χώρο της ψυχικής υγείας.

Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής που υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΔΙΚΕΨΥ και εφόσον διαθέτουν τα ανωτέρω καλούνται τηλεφωνικά σε προσωπική συνέντευξη κατά την οποία χρειάζεται να προσκομίσουν τα εξής:

  • Φωτοαντίγραφο πτυχίου/ πτυχίων φοίτησης
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Δυο συστατικές επιστολές (καθηγητών, εργοδοτών, εποπτών, θεραπευτών)

Όλες οι αιτήσεις εξετάζονται από τον Ιούνιο έως και το Σεπτέμβριο κάθε έτους και η πρώτη αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη της κατά τη διάρκεια της συνέντευξης και την καταλληλότητα του υποψηφίου όσον αφορά το επάγγελμα του ψυχοθεραπευτή.

Οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την εισαγωγή τους στο πρόγραμμα και ακολούθως δέχονται τον οδηγό σπουδών, το αναλυτικό πρόγραμμα της εκπαίδευσης και τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΔΙΚΕΨΥ.

Ημερομηνία έναρξης, Χρονική Διάρκεια & Δίδακτρα του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Χρονική Διάρκεια: 4 έτη

Ημερομηνία Έναρξης: Οκτώβριος 2018

Προθεσμία Δήλωσης Συμμετοχής: έως και το Σεπτέμβριο 2018

Χρονική διάρκεια: Οκτώβριος-Ιούνιος

Ημ. διεξαγωγής: 1 ΣΚ το μήνα, Σάββατο & Κυριακή: 10:00-18:00

Κόστος για κάθε έτος: €1350

Κόστος για τις εποπτείες: €60 για κάθε ομαδική εποπτεία 90΄

Για εγγραφές έως τέλος Ιουνίου: €1200

Προκαταβολή για εγγραφές: €300

Το υπόλοιπο ποσό εξοφλείται κατά τη διάρκεια του κάθε έτους σε δόσεις που ορίζει ο κάθε εκπαιδευόμενος με το λογιστήριο του ΔΙΚΕΨΥ.

Για τη συμμετοχή 3 εκπαιδευομένων πραγματοποιείται έκπτωση 20%.

Στις αναγραφόμενες τιμές δε περιλαμβάνεται το νόμιμο ποσοστό Φ.Π.Α 24%.

Η διαδικασία των συνεντεύξεων θα ξεκινήσει από 1η Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί έως και τον Σεπτέμβριο 2018.

Επαγγελματική Σταδιοδρομία (πώς και που μπορεί να απασχοληθεί ο εκπαιδευόμενος μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής του)

Ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να εργαστεί ως ψυχοθεραπευτής σε ιδιωτικό πλαίσιο.

 Πιστοποίηση Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ (Διεπιστημονική & Ερευνητική Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη Παιδιών και Ενηλίκων) φέρει επίσημη άδεια πιστοποίησης ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1 (Κε.Δι.Βι.Μ. 1) από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) του Υπουργείου Παιδείας (Αρ. Άδειας: 2101592).

Επιπλέον, ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα του ψυχαναλυτικού χώρου διεθνώς (American Psychoanalytic Institute, American Board for Accreditation in Psychoanalysis -ABAP, European Association for Psychotherapy- EAP) και της ΕΕΨΕ (Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος).

Το ΔΙΚΕΨΥ δεσμεύεται με Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας τόσο για τους επιστημονικούς συνεργάτες του (θεραπευτές, εκπαιδευτές, επόπτες, εξωτερικοί συνεργάτες) όσο και για τους ειδικευόμενους επαγγελματίες, με τη δέσμευση ότι ο καθένας με τη σειρά του είναι υποχρεωμένος να τηρεί και τον κώδικα δεοντολογίας του επαγγελματικού συλλόγου, σωματείου ή εταιρείας όπου ανήκει.

Επίσης, ακολουθεί το Κώδικα Δεοντολογίας της EAP (European Association for Psychotherapy)  και δεσμεύεται με το Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας στην άσκηση της πρακτικής απαιτώντας από όλους τους εκπαιδευόμενους την τήρησή του.

Παρά την ύπαρξη της σχετικής Ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με την θεσμική αναγνώριση του επαγγέλματος του ψυχοθεραπευτή, τονίζουμε ότι στη χώρα μας δυστυχώς δεν έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ σκοπεύει να συμβάλλει στην προσπάθεια κατοχύρωσης του ψυχοθεραπευτή σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της χώρας μας.