Κλινική Εκπαίδευση στην Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία Παιδιών & Ενηλίκων

Χρονική Διάρκεια: 4 έτη

Ημερομηνία Έναρξης: Οκτώβριος 2019

Προθεσμία Δήλωσης Συμμετοχής: έως και το Σεπτέμβριο 2019

Η διαδικασία των συνεντεύξεων θα ξεκινήσει από 1η Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί έως και τον Σεπτέμβριο 2019.

Ο φορέας έχει δικαίωμα να τερματίσει τη διαδικασία συνεντεύξεων νωρίτερα αν συμπληρωθεί ο κατάλληλος αριθμός συμμετεχόντων.

Η Μετεκπαίδευση στην Ψυχαναλυτική/Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία Παιδιών και Ενηλίκων είναι ένα εντατικό τετραετές πρόγραμμα κλινικής εκπαίδευσης που απευθύνεται σε επαγγελματίες του χώρου της ψυχικής υγείας που επιθυμούν να εκπαιδευτούν στην εξάσκηση της ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας.

Το πρόγραμμα είναι πλουραλιστικό στη δομή του, με τα θεωρητικά και τα  κλινικά σεμινάρια να καλύπτουν ένα εύρος ψυχαναλυτικών προσεγγίσεων (πχ. Freud, Klein, Winnicott, Bion) ενθαρρύνοντας έτσι τους εκπαιδευόμενους να δημιουργήσουν τη δική τους σύνθεση ιδεών την οποία θα χρησιμοποιήσουν στην κλινική τους πρακτική. Οι δύο κύριες σχολές σκέψης στις οποίες στηρίζεται η μετεκπαίδευση είναι η θεωρία των αντικειμενότροπων σχέσεων και η θεωρία του δεσμού.

Ο κοινός τους άξονας περιστρέφεται γύρω από την ιδέα ότι οι πρώτες συναισθηματικές εμπειρίες που έχει σχηματίσει ένας άνθρωπος μέσα από τις πολύ πρώιμες σχέσεις του με τα σημαντικά πρόσωπα της βρεφικής και παιδικής του ηλικίας, αποτελούν ρυθμιστικό παράγοντα της μετέπειτα ζωής του και της ψυχικής του ευημερίας.Συνεπώς, αυτά τα «μεταφροϋδικά» ρεύματα προσεγγίζουν όλες τις σημαντικές σχέσεις της ενήλικης ζωής ως συνέχεια των πρωταρχικών εκείνων σχέσεων που είχαμε με τους σημαντικούς άλλους του οικογενειακού μας περιβάλλοντος.

Επίκεντρο αυτής της οπτικής είναι η ανάγκη του ανθρώπου να σχετιστεί με τους άλλους ανθρώπους, που με τη σειρά της πηγάζει από την ανάγκη και τις προσπάθειες του βρέφους να σχετιστεί με τη μητέρα του. Οι συναισθηματικές εμπειρίες που γεννιούνται από την αρχαϊκή αυτή σχέση διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη ζωή ενός ανθρώπου και επηρεάζουν όλες τις μετέπειτα σχέσεις.

Οι ανωτέρω ψυχοθεραπευτικές θεωρίες μπορούν να εφαρμοστούν σε ατομικές συνεδρίες (ενήλικες ή παιδιά) καθώς και σε συνεδρίες με οικογένεια.

Σκοπός του Εκπαιδευτικού Προγράμματος:

Βασική αρχή της ψυχοθεραπείας αποτελεί το γεγονός ότι η προσωπικότητα του κάθε ατόμου είναι μοναδική. Αν και είναι αρκετές οι επιστημονικές θεωρίες που μπορεί να προάγουν ένα πρότυπο ανθρώπου, η συγκεκριμένη εκπαίδευση ενθαρρύνει τους εκπαιδευόμενους να εκτιμούν κυρίως αυτό που οι θεραπευόμενοι τους μεταφέρουν ως προσωπικά τους βιώματα, και όχι αυτό που η θεωρητική τους κατάρτιση τους έχει υπαγορεύσει.

Καμία θεωρία δεν εκτιμάται περισσότερο από κάποια άλλη και οι εκπαιδευόμενοι ενισχύονται ώστε να τηρούν κριτική στάση, απέναντι σε όλες τις σύγχρονες ψυχοδυναμικές θεωρητικές προσεγγίσεις, έτσι ώστε να μπορούν να διαμορφώσουν την δική τους προσωπική θέση απέναντι σε αυτές. Απώτερος στόχος αποτελεί το γεγονός να σχηματίσουν οι εκπαιδευόμενοι την δική τους τελική σύνθεση μέσα από την θεωρητική κατάρτιση και την πρακτική εξάσκηση.

Μέγιστης σπουδαιότητας θεωρούμε και τη δημιουργία ενός κλίματος εκπαίδευσης ενηλίκων, όπου η συνεργασία και η συνεργατικότητα αποτελούν  βασικές αρχές της διαδικασίας. Τα πρότερα βιώματα και οι εμπειρίες των εκπαιδευομένων λαμβάνονται υπόψη και εκτιμώνται ως «εξαιρετικά» και «μοναδικά» με αποτέλεσμα να μειώνονται οι πιθανότητες για ύπαρξη εσωτερικών ανταγωνισμών της ομάδας.

Στο πρόγραμμα εκπαίδευσης δίνεται μεγάλη έμφαση στη βιωματική μάθηση τόσο στο κομμάτι της θεωρητικής κατάρτισης και της επεξεργασίας κλινικών περιπτώσεων, όσο και της προσωπικής ανάπτυξης.

Το ΔΙ.ΚΕ.ΨΥ. στοχεύει στην παροχή μιας ολοκληρωμένης εκπαίδευσης βιωματικού χαρακτήρα υψηλών προδιαγραφών, σύμφωνη με της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας (ΕΑΡ), της οποίας αποτελεί μέλος.

Δομή του Εκπαιδευτικού Προγράμματος:

Σύμφωνα με τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας το σύνολο των ωρών της τετραετούς μετεκπαίδευσης είναι 1450 ώρες, οι οποίες περιλαμβάνουν θεωρητική κατάρτιση, πρακτική άσκηση, εποπτεία και προσωπική ανάπτυξη. Στις παραπάνω ώρες αντιστοιχούν επιπλέον 1200 ώρες προσωπικής μελέτης των εκπαιδευομένων, καθώς και 100 ώρες εξειδικευμένης έρευνας στο πεδίο εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευόμενοι χρειάζεται να συμπληρώσουν στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης εποπτευόμενη εργασία διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους (αμειβόμενης ή εθελοντικής) σε κοινοτικές δομές ή άλλους ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς κατά τη διάρκεια ή πέραν της τετραετούς φοίτησης, απαραίτητη για την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Συγκεκριμένα, η Μετεκπαίδευση στην Ψυχαναλυτική/Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία Παιδιών και Ενηλίκων αποτελείται από τα εξής:

  • 600 ώρες θεωρητική κατάρτιση (περιλαμβάνει θεωρητικές διαλέξεις, βιωματική επεξεργασία θεωρητικών θεμάτων, θεωρητική επεξεργασία κλινικών περιπτώσεων και δενπεριλαμβάνει τις ώρες προσωπικής μελέτης των εκπαιδευομένων και τις ώρες εξειδικευμένης έρευνας). Απαιτούνται επιπλέον 1200 ώρες μελέτης (σε αναλογία 1:2 με τις ώρες θεωρητικής κατάρτισης).
  • 80 ώρες προσωπικής ανάπτυξης (περιλαμβάνει τις ώρες συμμετοχής σε αναστοχαστική ομάδα, βιωματικές συναντήσεις κτλ).
  • 80 ώρες επαγγελματικής ανάπτυξης (εργαστήρια, συνέδρια, ημερίδες κτλ).
  • Τουλάχιστον 250 ώρες ατομικής προσωπικής θεραπείας.
  • 450 ώρες πρακτικής άσκησης (περιλαμβάνει τις ώρες των ατομικών περιστατικών του εκπαιδευόμενου για τα οποία θα υπάρξει ανάλογη εποπτεία) διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών. Η πρακτική άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε πλαίσιο ψυχικής υγείας ή/και να αφορά την απόκτηση ισοδύναμης επαγγελματικής εμπειρίας. Στόχος είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτούν επαρκή εμπειρία πάνω στα ψυχοκοινωνικά προβλήματα και να συνεργάζονται με άλλους ειδικούς στο χώρο της ψυχικής υγείας. Η πρακτική άσκηση θα αποτελεί εθελοντική ή αμειβόμενη κλινική εργασία και χρειάζεται απαραίτητα να λάβει χώρα τουλάχιστον 12 μήνες σε ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς σχετικούς με τη ψυχική υγεία. Επισημαίνεται ότι για την εύρεση των φορέων έχουν ευθύνη οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι.
  • Τουλάχιστον 225 ώρες εβδομαδιαίας κλινικής εποπτείας (ατομικής ή αντίστοιχες ώρες ομαδικής σε αναλογία με τις ώρες πρακτικής σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά κριτήρια[1]).
  • Επιπλέον 100 ώρες εξειδικευμένης έρευνας (βιβλιογραφική, ποιοτική κ.λπ).

Σε κάθε έτος οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν επιπλέον σε Ομάδες Προσωπικής Ανάπτυξης και Ομάδες Εποπτείας-Κλινικές περιπτώσεις. Οι εκπαιδευόμενοι χρειάζεται να φροντίσουν στο δικό τους προσωπικό χρόνο και την συνεχιζόμενη επαγγελματική τους ανάπτυξη. Δείτε τις αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.dikepsy.gr

Για την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει με ικανοποιητική απόδοση συγκεκριμένες εργασίες και να έχουν υποβάλλει την διπλωματική τους εργασία.

Ο οδηγός σπουδών και το αναλυτικό πρόγραμμα της εκπαίδευσης δίνεται στους εκπαιδευόμενους, μετά την εισαγωγή τους στο πρόγραμμα.

Κριτήρια & προϋποθέσεις συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα:

Η Μετεκπαίδευση απευθύνεται σε ειδικούς ψυχικής υγείας – ψυχολόγους, παιδοψυχολόγους, ψυχιάτρους, σύμβουλους ψυχικής υγείας & κοινωνικούς λειτουργούς. Ως εκ τούτου απαραίτητο κριτήριο για τη συμπλήρωση της αίτησης για την εισαγωγή τους στο πρόγραμμα αποτελεί το βασικό πτυχίο στην ψυχολογία, ιατρική (ειδικότητα παιδοψυχιατρική/ψυχιατρική), κοινωνική εργασία, σε αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Υποψήφιοι με βασικό πτυχίο σε κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες από αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού μπορεί να συμπληρώσουν την αίτηση και να γίνουν δεκτοί εφόσον ήδη διαθέτουν ή βρίσκεται σε εξέλιξη η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο χώρο της ψυχικής υγείας.

Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν ηλεκτρονικά τηναίτηση συμμετοχής που υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΔΙΚΕΨΥ εδώ και εφόσον διαθέτουν τα ανωτέρω καλούνται τηλεφωνικά σε προσωπική συνέντευξη κατά την οποία χρειάζεται να προσκομίσουν τα εξής:

  • Φωτοαντίγραφο πτυχίου/ πτυχίων φοίτησης
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Δυο συστατικές επιστολές (καθηγητών, εργοδοτών, εποπτών, θεραπευτών)

Όλες οι αιτήσεις εξετάζονται από τον Ιούνιο έως και το Σεπτέμβριο κάθε έτους και η πρώτη αξιολόγησηλαμβάνει υπόψη της κατά τη διάρκεια της συνέντευξης και την καταλληλότητα του υποψηφίου όσον αφορά το επάγγελμα του ψυχοθεραπευτή.

Οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την εισαγωγή τους στο πρόγραμμα και ακολούθως δέχονται τον οδηγό σπουδών, το αναλυτικό πρόγραμμα της εκπαίδευσης και τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΔΙΚΕΨΥ.

 Δίδακτρα του εκπαιδευτικού προγράμματος:

Χρονική διάρκεια: Οκτώβριος-Ιούνιος

Ημ. διεξαγωγής: 1 ΣΚ το μήνα, Σάββατο & Κυριακή

Κόστος για κάθε έτος: €1400

Κόστος για τις εποπτείες: €60 για κάθε ομαδική εποπτεία 75΄

Για εγγραφές έως τέλος Ιουνίου: €1300

Προκαταβολή για εγγραφές: €300

Το υπόλοιπο ποσό εξοφλείται κατά τη διάρκεια του κάθε έτους σε δόσεις που ορίζει ο κάθε εκπαιδευόμενος με το λογιστήριο του ΔΙΚΕΨΥ.

Για τη συμμετοχή 3 εκπαιδευομένων πραγματοποιείται έκπτωση 20%.

Στις αναγραφόμενες τιμές δε περιλαμβάνεται το νόμιμο ποσοστό Φ.Π.Α 24%.

Πιστοποίηση Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ (Διεπιστημονική & Ερευνητική Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη Παιδιών και Ενηλίκων) φέρει επίσημη άδεια πιστοποίησης ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1 (Κε.Δι.Βι.Μ. 1) από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) του Υπουργείου Παιδείας (Αρ. Άδειας: 2101592).

Το ΔΙΚΕΨΥ έχει λάβει πιστοποίηση από την Βρετανική Ένωση Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας (British Association for Counselling and Psychotherapy BACP Organisational Membership Number: 275339). Ως πιστοποιημένος φορέας της BACP, το ΔΙΚΕΨΥ αποτελεί μέλος του τμήματος της ομάδας των Ενηλίκων και της ομάδας των Παιδιών και Εφήβων του φορέα. Με την ολοκλήρωση της Μετεκπαίδευσης στη Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία Παιδιών και Ενηλίκων όλοι οι απόφοιτοι θα έχουν τη δυνατότητα εγγραφής ως αυτόνομοι θεραπευτές στη BACP (British Association for Counselling and Psychotherapy – BACP) κατόπιν υποβολής ατομικής αίτησης.

Το ΔΙΚΕΨΥ αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας (European Association for Psychotherapy, EAPMembership Number: Μ-1000041και είναι συνεπώς προσαρμοσμένο στις εκπαιδευτικές απαιτήσεις και ακολουθεί τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας.

Το ΔΙΚΕΨΥ δεσμεύεται με Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας τόσο για τους επιστημονικούς συνεργάτες του (θεραπευτές, εκπαιδευτές, επόπτες, εξωτερικοί συνεργάτες) όσο και για τους ειδικευόμενους επαγγελματίες, με τη δέσμευση ότι ο καθένας με τη σειρά του είναι υποχρεωμένος να τηρεί και τον κώδικα δεοντολογίας του επαγγελματικού συλλόγου, σωματείου ή εταιρείας όπου ανήκει.Επίσης, ακολουθεί το Κώδικα Δεοντολογίας της EAP (European Association for Psychotherapy) και δεσμεύεται με το Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας στην άσκηση της πρακτικής απαιτώντας από όλους τους εκπαιδευόμενους την τήρησή του.

Παρά την ύπαρξη της σχετικής Ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με την θεσμική αναγνώριση του επαγγέλματος του ψυχοθεραπευτή, τονίζουμε ότι στη χώρα μας δυστυχώς δεν έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ σκοπεύει να συμβάλλει στην προσπάθεια κατοχύρωσης του ψυχοθεραπευτή σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της χώρας μας.

Κέντρο ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ, Σοφ. Βενιζέλου 16 & Ρόδων, Ν. Ηράκλειο, Αττικής, 14122, Τηλ: 210 2830100, http: www.dikepsy.gr, Email: info@dikepsy.gr

Αίθουσα Εκπαιδεύσεων ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ, Λεωφ. Ηρακλείου 353, 4οςόροφος, Ν. Ηράκλειο Αττικής, 14122, Τηλ: 210 2831100 & 698 8080383, Email: dikepsy@dikepsy.gr

Υπεύθυνη Επικοινωνίας & Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων: Παπαδοπούλου Βίκυ, MSc, Κλινική Ψυχολόγος, Τηλ: 698 8080383, Email: dikepsy@dikepsy.gr, training.dikepsy@outlook.com

[1]Ως προς την εποπτεία, η αναλογία με τη πρακτική άσκηση είναι 1:2 σε όλα τα έτη εκπαίδευσης.