ΚΔΒΜ2 Πιστοποιητικό σε Δεξιότητες Συμβουλευτικής

Το πρόγραμμα Πιστοποιητικό σε Δεξιότητες Συμβουλευτικής (Certificate in Counselling Skills) είναι σχεδιασμένο για τους αποφοίτους Ψυχολογίας που σκέπτονται να ξεκινήσουν μια καριέρα στη συμβουλευτική ή ψυχοθεραπεία. Επίσης αναφέρεται σε αποφοίτους άλλων ειδικοτήτων που εργάζονται σε τομείς όπως life coaching, mentoring, εκπαίδευση, τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, νοσηλευτική, κοινωνικές υπηρεσίες, διοίκηση και γενικότερα σε όλους όσους επιθυμούν να αναπτύξουν περαιτέρω τις διαπροσωπικές δεξιότητές τους και την αυτογνωσία τους.
Το πρόγραμμα εισάγει τους συμμετέχοντες σε βασικές συμβουλευτικές δεξιότητες, όπως: ενεργή ακρόαση, αντανάκλαση του περιεχομένου και ενσυναίσθηση μέσω της έκθεσης σε ποικίλα θεωρητικά μοντέλα και προσεγγίσεις. Καλύπτει διαφορετικούς τύπους θεραπευτικών προσεγγίσεων, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπιστικών, ψυχοδυναμικών και γνωστικών συμπεριφορικών προσεγγίσεων. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων η διαδικασία συμβουλευτικής αναλύεται και βασικές συμβουλευτικές δεξιότητες βελτιώνονται μέσω ασκήσεων ρόλων. Έμφαση δίνεται στην αυτοαντανάκλαση και την αυτογνωσία.
Το πρόγραμμα αρχίζει στις 6 Οκτωβρίου 2017 και περιλαμβάνει 12 εβδομάδες διδασκαλίας. Τα μαθήματα γίνονται τη Παρασκευή, 18: 00-21: 00. Υπάρχουν επίσης εργαστήρια που πραγματοποιούνται σε τρία Σάββατα (9:30-17:30).
Όροι συμμετοχής: Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει ένα προπτυχιακό δίπλωμα (οποιαδήποτε ειδικότητα) και να μιλούν πολύ καλά αγγλικά.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το πρόγραμμα εδώ

Πληροφορίες  Εγγραφές

Αθήνα: Αμαλίας 38, Σύνταγμα | ΤΚ 10558 Tηλ.: +30 210 32 25 961 Fax:  +30 210 32 33 337 Email: nycath@nyc.gr

Website: http://www.nyc.gr