Η χρήση της Χοροθεραπείας στην Εκπαίδευση και την Υγεία

H Χοροθεραπεία είναι μια δημιουργική ψυχοθεραπεία. Το μέσον της είναι η κίνηση, η έκφραση δηλαδή μέσα από το σώμα. Σκοπός της είναι να προσφέρει στο άτομο ένα ασφαλές θεραπευτικό πλαίσιο όπου μπορεί να εξερευνήσει τον εαυτό του και τις σχέσεις του με τους άλλους σε σωματικό, συναισθηματικό και πνευματικό επίπεδο.

Η Χοροθεραπεία στηρίζεται στην αρχή ότι ο τρόπος που κινούμαστε και εκφραζόμαστε μη λεκτικά εκδηλώνει τον τρόπο που αισθανόμαστε και σχετιζόμαστε με τους άλλους. Το σώμα γνωρίζει, είναι μέσον πρόσβασης στο προσωπικό και συλλογικό ψυχικό υλικό. Είναι ικανό να μας οδηγήσει σε μια αδιαμφισβήτητη γνώση του ποιοί είμαστε, τι αισθανόμαστε, ποιές είναι οι ανάγκες μας και ποιές οι επιλογές μας, αρκεί να το αφουγκραστούμε και να εμπιστευτούμε την σοφία του. Μαθαίνοντας να το ακούμε και να το παρατηρούμε ερχόμαστε σε μεγαλύτερη, βαθύτερη και αληθινή επαφή με τον εαυτό μας.  Το σώμα μας δίνει πληροφορίες για το πώς διαχειριζόμαστε τον εσωτερικό μας κόσμο και πώς τον προβάλλουμε προς τα έξω.

Η θεραπεία μέσω του χορού και της κίνησης βασίζεται στην παρατήρηση και ερμηνεία των κινήσεων και στάσεων του σώματος, στην εκδήλωση και έκφραση του Εαυτού μέσω της αυθεντικής ελεύθερης κίνησης του σώματος, στην ενδυνάμωση των φυσικών πόρων δύναμης που έχουμε διαθέσιμους για την διαχείριση των συναισθημάτων μας και στην ανακάλυψη νέων επιλογών και δυνατοτήτων. Είναι το απόλυτο και μοναδικό μέσο που έχουμε διαθέσιμο για να δημιουργήσουμε αλλαγή στην ζωή μας και στον τρόπο που βιώνουμε τον εαυτό μας, επειδή σε αυτό «κατοικούμε» και με αυτό εκφραζόμαστε και δημιουργούμε ανά πάσα στιγμή. Η Χοροθεραπεία προσεγγίζει τη θεραπεία σαν ένα όλον, όπου οι ψυχικοί παράγοντες επηρεάζουν τις σωματικές συνθήκες και αντίστροφα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Τα μαθήματα  γίνονται θεωρητικά και βιωματικά. Στο ετήσιο πρόγραμμα χρήσης της Χοροθεραπείας στην Εκπαίδευση και την Υγεία, οι σπουδαστές διδάσκονται  σε βάθος κινητικό αυτοσχεδιασμό, σωματική αυτογνωσία, ψυχολογία και δεξιότητες, μεθόδους και εφαρμογές της   Χοροθεραπείας.

Η αξιολόγηση  γίνεται μέσω εργασιών.

 • Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα, οι σπουδαστές θα είναι σε θέση:
 • Να αντιλαμβάνονται και να παρατηρούν την κίνηση και την έκφραση του ατόμου μέσα από την κίνηση και την μη λεκτική επικοινωνία, ως εργαλείο για την εργασία τους
 • Να χρησιμοποιήσουν νέες δεξιότητες προς διευκόλυνση, θεραπευτική/εκπαιδευτική παρέμβαση και αλληλεπίδραση σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, με διαφορετικούς πληθυσμούς, στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης
 • Να αξιοποιούν την διευρυμένη αντίληψη και εμπειρία του δικού τους σώματος και της δικής τους δυνατότητας να εκφράζονται και να σχετίζονται μέσα από την κίνηση στην εργασία τους με τους άλλους
 • Να προωθήσουν την προσωπική τους εξέλιξη και αυτογνωσία

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (40 ΩΡΕΣ)

 • Εξελικτική ψυχολογία
 • Ψυχοθεραπευτικές Σχολές/προσεγγίσεις
 • Κλινική Ψυχολογία

ΚΙΝΗΣΗ (80 ΩΡΕΣ)

 • Κινητικός Αυτοσχεδιασμός
 • Σωματική Αυτογνωσία
 • Σύστημα Ανάλυσης Κίνησης (Laban/Bartenieff Movement Analysis)

B’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (65 ΩΡΕΣ)

 • Τέχνες & Ψυχανάλυση «Γνωριμία με τις άλλες δημιουργικές θεραπείες» (40 ώρες)
 • Βιωματικά εργαστήρια «Γνωριμία με τις άλλες θεραπείες μέσω τέχνης» (25 ώρες)

ΧΟΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (80 ΩΡΕΣ)

 • Βιωματική ομάδα Χοροθεραπείας (training group) (20 ώρες)
 • Κινητικός αυτοσχεδιασμός (20 ώρες)
 • Εφαρμογή του Laban/Bartenieff Movement Analysis και ψυχολογικοί συμπερασμοί (20 ώρες)
 • Δεξιότητες, μέθοδοι και εφαρμογές της Χοροθεραπείας (Βιωματικό εργαστήρι) (20 ώρες)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (40 ώρες)

Εισηγήτρια: Μαρία Καρκανιά, Διευθύντρια του Τομέα Ψυχολογίας, Παιδαγωγός- Ψυχολόγος

Το μάθημα χωρίζεται σε τρία μέρη (Εξελικτική Ψυχολογία, Σχολές Ψυχοθεραπείας, Κλινική Ψυχολογία).

Στόχος του μαθήματος αυτού είναι να αποκτήσουν οι σπουδαστές βασικές γνώσεις της επιστήμης της Ψυχολογίας οι οποίες τους είναι απαραίτητες για την άσκηση του Επαγγέλματος της Χοροθεραπείας. Σπουδάζουν Εξελικτική Ψυχολογία και θα μελετούν  όλα τα αναπτυξιακά στάδια του ανθρώπου από την γέννησή του.  Προσεγγίζουν όλες τις βασικές Σχολές Ψυχοθεραπείας (Ψυχαναλυτική, Αναλυτική, Συμπεριφοριστική, Γνωστική, Ανθρωπιστική, Ολιστική, Υπαρξιστική, Συστημική, Ψυχοσυνθετική).  Στο τρίτο μέρος του μαθήματος της  Κλινικής  Ψυχολογίας  οι σπουδαστές θα αποκτούν  τις απαραίτητες γνώσεις για να μπορούν να κάνουν διάγνωση χρησιμοποιώντας την κατάλληλη θεραπευτική μέθοδο.

ΚΙΝΗΤΙΚΟΣ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (40 ώρες)

Εισηγήτρια: Όλια Μουρουζίδου, Χορεύτρια, καθηγήτρια σύγχρονου χορού

Οι σπουδαστές θα διδαχθούν σε βάθος κινητικό αυτοσχεδιασμό. Στόχος του μαθήματος είναι η γνωριμία με το σώμα ως μέσο έκφρασης, επαφής και επικοινωνίας.

ΤΕΧΝΕΣ & ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ (40 ώρες)

Εισηγήτρια: Μαρία Καρκανιά

Στόχος του μαθήματος αυτού είναι να μπει ο σπουδαστής σε βάθος στις θεωρητικές  προσεγγίσεις οι οποίες  συνδέουν τις Τέχνες με την θεραπεία.  Ο σπουδαστής θα μελετά  τις  ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις οι οποίες ενημερώνουν θεωρητικά τις δημιουργικές θεραπείες με παραδείγματα και ανάλυση περιστατικών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ (Laban/Bartenieff Movement Analysis) (20 ώρες)

Εισηγήτρια: Εριφύλη Δαφέρμου, Χορεύτρια, ΜΑ in Dance Theater Practice – Laban Center London

Θα διδαχθεί το βασικό λεξιλόγιο του συστήματος ανάλυσης κίνησης όπως αυτό διδάσκεται στο Laban Centre του Λονδίνου. Θα δοθούν τα εργαλεία με τα οποία οι σπουδαστές θα μάθουν να παρατηρούν, να αντιλαμβάνονται, να σημειώνουν και να αναλύουν τις διαφορετικές ποιότητες κίνησης και την μη λεκτική επικοινωνία.

ΧΟΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (μεθοδολογία, training group, εφαρμογή ανάλυσης κίνησης) (40 ώρες)

Εισηγήτρια: Αναστασία Νικολίτσα, Υπεύθυνη του Προγράμματος, Χοροθεραπεύτρια, ΜΑ in Dance Movement PsychotherapyLaban City University

Τα μαθήματα αυτής της θεματικής είναι βιωματικά.  Στόχος τους είναι το βίωμα και η εφαρμογή  της Χοροθεραπείας στην πράξη. Οι σπουδαστές εκπαιδεύονται στην παρατήρηση, συνειδητοποίηση και ερμηνεία της προσωπικής κίνησης και της κίνησης των άλλων. Μαθαίνουν να αναγνωρίζουν το νόημα της μη λεκτικής επικοινωνίας και να χρησιμοποιούν την γνώση αυτή ως εργαλείο θεραπείας και αλλαγής. Η διδασκαλία περιλαμβάνει την εφαρμογή της Χοροθεραπείας σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, μέσα από βιωματικές ασκήσεις και εργασίες, προβολή  βίντεο, ομαδικές συζητήσεις, παραδείγματα και πρακτική εφαρμογή της θεωρητικής γνώσης.

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ (20 ώρες)

Εισηγήτρια: Αναστασία Νικολίτσα

Στο βιωματικό εργαστήρι της Σωματικής Αυτογνωσίας θα διερευνηθεί η αλληλεπίδραση νου-σώματος, η εμπειρία του Εαυτού, δηλαδή, μέσα από το σώμα, τις αισθήσεις και την κιναίσθησή του. Εξερευνώντας βήμα βήμα, από μέσα προς τα έξω, την αίσθηση και αντίληψη του σώματος και την σχέση του με το περιβάλλον,  μια πιο εσωτερική αντίληψη του Εαυτού θα προκύψει από αυτή την εκπαίδευση. Η μεθοδολογία είναι μια σύνθεση των αναπτυξιακών νευρομυΐκών μοτίβων μελετημένα από την Irmgard Bartenieff, το σύστημα ανάλυσης κίνησης του Rudolf von Laban, καθώς και διάφορες τεχνικές σωματικής εργασίας (somatics), όπως Feldenkrais, Body-Mind Centering, ελεύθερος και καθοδηγούμενος αυτοσχεδιασμός και κινητικός διαλογισμός.

Το μάθημα αποτελεί την απαραίτητη προπαρασκευή για τα υπόλοιπα μαθήματα κίνησης του εκπαιδευτικού προγράμματος, με στόχο την βαθμιαία ανάπτυξη της φυσικής ικανότητάς μας να κινούμαστε πιο ελεύθερα, να αισθανόμαστε συνδεδεμένοι με τον Εαυτό μας και να απολαμβάνουμε την φυσική εκδήλωση του Εαυτού μέσα από τον χορό και την κίνηση.

ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ (25 ώρες)

Εισηγήτρια: Μαρία Καρκανιά

Στόχος του μαθήματος αυτού είναι να έρθουν οι σπουδαστές σε γνωριμία με τις άλλες θεραπείες μέσω Τέχνης (Θεραπεία μέσω των Εικαστικών, Μουσικοθεραπεία, Δραματοθεραπεία, Παιγνιοθεραπεία)

Οι σπουδαστές παρακολουθούν  βιωματικά εργαστήρια από τις άλλες θεραπείες μέσω Τέχνης.  Από το πρόγραμμα ορίζεται η παρακολούθηση τουλάχιστον πέντε ωρών από τις υπόλοιπες προσεγγίσεις, μπορούν όμως να παρακολουθήσουν και περισσότερες ώρες.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Ψυχολογίας, Ψυχιατρικής, Φιλολογίας, Παιδαγωγικών και άλλων ανθρωπιστικών επιστημών.

Απόφοιτοι Σχολών Χορού ή Θεάτρου και επαγγελματίες χορευτές.

Στο πρόγραμμα μπορούν να γίνουν επίσης να γίνουν δεκτοί και απόφοιτοι άλλων σχολών, αρκεί να έχουν κάνει  μετεκπαίδευση στην Ψυχολογία, κατόπιν συνέντευξης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΝΕΕΣ ΕΝΑΡΞΕΙΣ 2017

Στα τμήματα ενάρξεως Ιουνίου 2017 υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής σε μεμονωμένα μαθήματα

Α) Έναρξη Ιουνίου 2017: 6/6/2017 – 31/1/2018

Α’ Εξάμηνο: Ιούνιος – Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2017

Β’ Εξάμηνο: Οκτώβριος 2017 – Ιανουάριος 2018

Β) Έναρξη Οκτωβρίου 2017: 16/10/2017 – 31/5/2018

Α’ Εξάμηνο: Οκτώβριος 2017 – Ιανουάριος 2018

Β’ Εξάμηνο: Φεβρουάριος – Μάιος 2018

 

Ελληνοβρετανικό

Ρεθύμνου 2, 106 82, Αθήνα (Μουσείο)

Τηλ. / Φαξ : 210-8217710

www.ellinovretaniko.gr   •   E-mail: contact@bhc.gr