Η Εφαρμογή της Γνωσιακής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας στην Θεραπεία Παιδιών και Εφήβων

 

Το μονοετές πρόγραμμα εξειδίκευσης της Γνωσιακής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας στην Θεραπεία Παιδιών & Εφήβων του Κέντρου Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής απευθύνεται σε ακολουθήσουν σπουδαστές που έχουν ολοκληρώσει το τριετές πρόγραμμα Γνωσιακής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας του Κέντρου ή άλλων σχολών και που έχουν ήδη εμπειρία με τον συγκεκριμένο πληθυσμό, ή σκοπεύουν να ακολουθήσουν αυτόν τον τομέα. Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη των θεραπευτικών δεξιοτήτων των σπουδαστών ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του συγκεκριμένου πληθυσμού, καθώς η επικοινωνία και η προσέγγιση του ειδικού προσαρμόζεται στο αναπτυξιακό στάδιο του παιδιού. Επιπλέον, στόχος του προγράμματος είναι η εκμάθηση και η ανάπτυξη των τρόπων παρέμβασης για την αντιμετώπιση διαφόρων κοινωνικό-συναισθηματικών εξωτερικευμένων και εσωτερικευμένων διαταραχών/δυσκολιών. Ένας ακόμη σημαντικός στόχος του προγράμματος είναι η ολιστική προσέγγιση των δυσκολιών του παιδιού/εφήβου, για τον λόγο αυτό σημαντικό μέρος της εκπαίδευσης αποτελεί η συμβουλευτική γονέων.

Ενότητες (128 ώρες)

 1. Κλινική Αξιολόγηση, Ψυχοπαθολογία, Διάγνωση-Διαφοροδιάγνωση σε Παιδιά & Εφήβους- Δεοντολογικά Ζητήματα
 2. Χαρακτηριστικά & Ανάγκες Διαφορετικών Αναπτυξιακών Σταδίων- Δεξιότητες Επικοινωνίας σε Παιδιά & Εφήβους Ανάλογα με το Κάθε Αναπτυξιακό Στάδιο-Συμβουλευτική Γονέων
 3. Η Εφαρμογή της ΓΣΘ σε Παιδιά (Συναισθηματικές Διαταραχές, Αγχώδεις Διαταραχές, Προβλήματα Διαγωγής, Αυτό-Καταστροφική Συμπεριφορά, Αναπτυξιακές Δυσκολίες)
 4. Η Εφαρμογή της ΓΣΘ σε Εφήβους (Συναισθηματικές Διαταραχές, Αγχώδεις Διαταραχές, Προβλήματα Διαγωγής, Αυτό-Καταστροφική Συμπεριφορά, Αναπτυξιακές Δυσκολίες)
 5. Η Εφαρμογή της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Παιγνιοθεραπείας σε Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας
 6. Θεραπεία σε Παιδιά, Εφήβους με Προβλήματα Υγείας, Απώλεια & Πένθος
 7. Θεραπεία σε Παιδιά, Εφήβους με Τραυματικά Γεγονότα Ζωής
 8. Συμβουλευτική Γονέων και Οικογένειας
 9. Αξιολόγηση: Παρουσίαση Μελέτη Περίπτωσης

Κλινική Πρακτική

Α. Ανάληψη 3 περιστατικών (παιδιά ή/και έφηβους) (75 ώρες) και διατήρηση φακέλων (εμπεριέχεται και η συμβουλευτική γονέων)

Β. Διοργάνωση και διεξαγωγή προγράμματος Συμβουλευτικής Γονέων (30 ώρες) που θα αφορά σε συγκεκριμένα προβλήματα/δυσκολίες.

 • Εποπτεία (53 ώρες)
 • Μελέτη Βιβλιογραφίας (50 ώρες)
 • Προετοιμασία και Παρουσίαση Μελέτη Περίπτωσης (50 ώρες)
 • Διαδικασία Αξιολόγησης (16 ώρες)
 • Προβολή video (10 ώρες)

Συνολικές ώρες εκπαίδευσης:  412 ώρες

Διεξαγωγή Μαθημάτων

Τμήματα Παρασκευής- Σαββάτου- Κυριακής (Αθήνα – Θεσσαλονίκη)

To έτος περιλαμβάνει 10 Παρασκευές, ώρες 18.30 – 21.30 και 10 Σαββατοκύριακα, ώρες 10.00 – 18.00 σε προκαθορισμένες ημερομηνίες.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

1900 ευρώ
Φοιτητές/Άνεργοι/Εφάπαξ πληρωμή: 1700 ευρώ

Η καταβολή του κόστους συμμετοχής γίνεται εφάπαξ ή σε 10 μηνιαίες δόσεις σε τραπεζικό λογαριασμό ή με χρέωση πιστωτικής κάρτας. Τα ετήσια δίδακτρα καλύπτουν τις Θεωρητικές Εισηγήσεις, τα Εργαστήρια Βιωματικής Πρακτικής, την Ομάδα Εποπτείας, καθώς και  τις εκτενείς σημειώσεις των μαθημάτων σε ηλεκτρονική μορφή.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Κέντρου Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής στο info@psychotherapia.gr ή τηλεφωνήστε στο 210 8219210.