Ετήσιο πρόγραμμα μετεκπαίδευσης επαγγελματικής εξειδίκευσης: Εφαρμογές της μουσικής σε Κλινικά και Εκπαιδευτικά πλαίσια

Η μουσική συνιστά αναπόσπαστο μέρος του ανθρώπινου βιώματος και του ανθρώπινου πολιτισμού από την αρχαιότητα. Κάθε άνθρωπος έχει την έμφυτη ικανότητα να αντιδρά στα μουσικά ερεθίσματα και να εκφράζεται μουσικά, ικανότητα η οποία δεν επηρεάζεται από σωματικά, νοητικά και ψυχικά προβλήματα. Για το λόγο αυτό αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο ικανό να κινητοποιεί, να επηρεάζει τον ανθρώπινο ψυχισμό και να λειτουργεί ως μέσο επικοινωνίας.

Η μουσική εκτός από ψυχαγωγία, έχει πολλαπλές εφαρμογές στην υγεία και την εκπαίδευση, οι οποίες πλέον συστηματοποιούνται και τεκμηριώνονται επιστημονικά.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εφαρμογές της μουσικής σε κλινικά και εκπαιδευτικά πλαίσια» οι συμμετέχοντες θα:

  • γνωρίσουν τις επιδράσεις της μουσικής σε σωματικό, νοητικό και ψυχικό επίπεδο
  • θα εξερευνήσουν και θα αναπτύξουν την έμφυτη μουσικότητά τους με κύριο όχημα τον αυτοσχεδιασμό
  • Θα ενημερωθούν για τις εφαρμογές της μουσικής σε κλινικά και εκπαιδευτικά πλαίσια
  • Θα αποκτήσουν δεξιότητες για να χρησιμοποιούν τη μουσική ώστε να εμπλουτίσουν την επαγγελματική τους πρακτική

Η αξιολόγηση γίνεται μέσω εργασιών.

Στα πλαίσια του προγράμματος οι σπουδαστές θα διδαχθούν μαθήματα ψυχολογίας, θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα μουσικής, μουσική ψυχολογία, εφαρμογές της μουσικής σε κλινικά και εκπαιδευτικά πλαίσια και θα συμμετέχουν σε βιωματικά εργαστήρια μουσικοθεραπείας.

Σημειώνεται ότι το παρόν πρόγραμμα αποσκοπεί στην απόκτηση συγκεκριμένων  δεξιοτήτων βασικού επιπέδου και δεν αποτελεί εκπαίδευση στη μουσικοθεραπεία, η οποία διέπεται από αυστηρές προϋποθέσεις.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ψυχολογία (40 ώρες)

Τρίτη 17:00 – 20:00

Θεωρητικά μαθήματα μουσικής (40 ώρες)

Τετάρτη 17:00 – 20:00

Μουσικός αυτοσχεδιασμός (40 ώρες)

Πέμπτη 17:00 – 20:00

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τέχνες και Ψυχανάλυση (40 ώρες)

Τρίτη 17:00 – 20:00

Εφαρμογές μουσικής σε κλινικά και εκπαιδευτικά πλαίσια (40 ώρες)

Τετάρτη 17:00 – 20:00

Βιωματικό εργαστήριο μουσικοθεραπείας (40 ώρες)

Πέμπτη 17:00 – 20:00

Γνωριμία με τις άλλες θεραπείες μέσω τέχνης (20 ώρες)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (40 ώρες)

Εισηγήτρια: Μαρία Καρκανιά, Διευθύντρια του Τομέα Ψυχολογίας, Παιδαγωγός- Ψυχολόγος

Το μάθημα χωρίζεται σε τρία μέρη (Εξελικτική Ψυχολογία, Σχολές Ψυχοθεραπείας, Κλινική Ψυχολογία).

Στόχος του μαθήματος αυτού είναι να αποκτήσουν οι σπουδαστές βασικές γνώσεις της επιστήμης της Ψυχολογίας οι οποίες τους είναι απαραίτητες για την άσκηση του Επαγγέλματος της Χοροθεραπείας. Σπουδάζουν Εξελικτική Ψυχολογία και θα μελετούν  όλα τα αναπτυξιακά στάδια του ανθρώπου από την γέννησή του.  Προσεγγίζουν όλες τις βασικές Σχολές Ψυχοθεραπείας (Ψυχαναλυτική, Αναλυτική, Συμπεριφοριστική, Γνωστική, Ανθρωπιστική, Ολιστική, Υπαρξιστική, Συστημική, Ψυχοσυνθετική).  Στο τρίτο μέρος του μαθήματος της  Κλινικής  Ψυχολογίας  οι σπουδαστές θα αποκτούν  τις απαραίτητες γνώσεις για να μπορούν να κάνουν διάγνωση χρησιμοποιώντας την κατάλληλη θεραπευτική μέθοδο.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (40 ώρες)

Εισηγητής: Σπύρος Μοσχόπουλος, μουσικός

Βασικές αρχές μουσικής θεωρίας, ιστορία της μουσικής, στοιχεία μορφολογίας, μουσική διαφόρων πολιτισμών.

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (40 ώρες)

Εισηγήτρια: Ουρανία Λιαρμακοπούλου, Μουσικός – Μουσικοθεραπεύτρια

Ανάπτυξη της έμφυτης μουσικότητας χρησιμοποιώντας το σώμα, τη φωνή και απλά μουσικά όργανα.

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ (40 ώρες)

Εισηγήτρια: Ουρανία Λιαρμακοπούλου

Σε θεωρητικό επίπεδο θα μελετήσουμε ψυχολογία και κοινωνιολογία της μουσικής, θα κάνουμε μια εισαγωγή στη μουσικοθεραπεία και τις θεωρητικές αρχές που τη διέπουν και θα διδαχθούμε πρακτικές εφαρμογές των παραπάνω.

Η αξιολόγηση γίνεται μέσω εργασιών, παρουσιάσεων και γραπτών εξετάσεων.

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (40 ώρες)

Εισηγήτρια: Ουρανία Λιαρμακοπούλου

Τα μαθήματα αυτής της θεματικής είναι βιωματικά.  Στόχος τους είναι το βίωμα και η εφαρμογή  της μουσικοθεραπείας στην πράξη.  λεκτικής επικοινωνίας και να χρησιμοποιούν την γνώση αυτή ως εργαλείο θεραπείας και αλλαγής. Η διδασκαλία περιλαμβάνει την εφαρμογή της μουσικοθεραπείας σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, μέσα από βιωματικές ασκήσεις και εργασίες, ομαδικές συζητήσεις, παραδείγματα και πρακτική εφαρμογή της θεωρητικής γνώσης.

ΤΕΧΝΕΣ & ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ (40 ώρες)

Εισηγήτρια: Μαρία Καρκανιά

Στόχος του μαθήματος αυτού είναι να μπει ο σπουδαστής σε βάθος στις θεωρητικές  προσεγγίσεις οι οποίες  συνδέουν τις Τέχνες με την θεραπεία.  Ο σπουδαστής θα μελετά  τις  ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις οι οποίες ενημερώνουν θεωρητικά τις δημιουργικές θεραπείες με παραδείγματα και ανάλυση περιστατικών.

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΗΣ

Στόχος του μαθήματος αυτού είναι να έρθουν οι σπουδαστές σε γνωριμία με τις άλλες θεραπείες μέσω Τέχνης (Θεραπεία μέσω των Εικαστικών, Χοροθεραπεία, Δραματοθεραπεία, Παιγνιοθεραπεία).

Οι σπουδαστές παρακολουθούν  βιωματικά εργαστήρια από τις άλλες θεραπείες μέσω Τέχνης. Από το πρόγραμμα ορίζεται η παρακολούθηση τουλάχιστον τριών ωρών από τις υπόλοιπες προσεγγίσεις, μπορούν όμως να παρακολουθήσουν και περισσότερες ώρες.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Μαρία Καρκανιά

Διευθύντρια των  Προγραμμάτων  Ψυχολογίας & Υπεύθυνη του Προγράμματος

Η Μαρία Καρκανιά είναι απόφοιτος του Παιδαγωγικού Τμήματος του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του τμήματος Ψυχολογίας του University of Wales. Συνέχισε τις σπουδές της στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα MBA με κατεύθυνση στη Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού του University of Wales.

Έχει σπουδάσει Χορό μοντέρνο ( ISTD ),  φλαμένκο (Spanish Dance Society), αφρικάνικο (afro-modern) στις σχολές Χορού Ντιάνα Θεοδωρίδου, Φωκάς Ευαγγελινός, studio Χορός- Χώρος (Μέτσης)  και σύγχρονο στη σχολή χορού PK Dance school.

Έχει σπουδάσει πιάνο και αρμονία στο Εθνικό Ωδείο (Παράρτημα Ψυχικού).

Είναι Ψυχολόγος με Ψυχοδυναμική  κατεύθυνση και χρησιμοποιεί θεραπείες μέσω Τεχνών στη θεραπευτική δουλειά της με παιδιά και εφήβους και νέους.

Εξειδικεύεται στη χορήγηση των  ιχνογραφικών προβολικών  τεστ διάγνωσης, Η.T.P (House –Tree- Person), Draw a mother with her child, Kinetic Family, Fairy Tale Test.

Είναι πιστοποιημένη από την Άριστον Ακαδημία Υπολογιστών για τη χορήγηση των τεστ Career Guidance και Ariston Learning Styles (τεστ προσωπικότητας, κλίσεων και δεξιοτήτων).

Είναι συγγραφέας της Παιδικής σειράς βιβλίων «Ανακαλύπτω τα Επαγγέλματα»  (Ανακαλύπτω τα επαγγέλματα Υγείας, Ασφαλείας, Καλλιτεχνικά), (Εκδοτική Άλφα).

Είναι μέλος της  Βρετανικής Εταιρείας Ψυχολόγων (B.P.S).

Ουρανία Λιαρμακοπούλου, Μουσικοθεραπεύτρια

Η Ουρανία Λιαρμακοπούλου αποφοίτησε από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1999 με ειδίκευση στην εθνομουσικολογία ενώ το 2016 τελείωσε το διετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην μουσικοθεραπεία του Πανεπιστημίου της Jyväskylä, στην Φινλανδία. Σπούδασε φλάουτο (δίπλωμα με βαθμό «άριστα») και βιολοντσέλο (πτυχίο με βαθμό «άριστα»).

Μελέτησε την τούρκικη μουσική στο βιολοντσέλο για δύο χρόνια (2000-2002) στο Τμήμα μουσικολογίας της Μουσικής Ακαδημίας του Τεχνικού Παν/μίου της Κων/πολης, (İTÜ). Ως μουσικός έχει συνεργαστεί με διάφορα σύνολα και καλλιτέχνες (χορευτική ομάδα «Κι όμως κινείται», Μικρό Θέατρο Βορείου Ελλάδας, Π. Παυλίδης) για παραστάσεις και ηχογραφήσεις, και από το 2004 είναι μέλος του συγκροτήματος «Θέρος». Εργάζεται στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση (γενικά και μουσικά σχολεία) ως μουσικός από το 2004. Εθελοντικά έχει δουλέψει στο εξειδικευμένο κέντρο ημέρας «Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου» της ΠΕΨΑΕΕ με  συμμετέχοντες ενήλικες λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας συντονίζοντας μία ομάδα μουσικής. Ως μουσικοθεραπεύτρια από το 2016 συνεργάζεται με το ψυχολογικό κέντρο παιδιών και ενηλίκων “Psycho-diagnosis” στον Πειραιά. Είναι εκπαιδευόμενη στη μέθοδο GIM (Guided Imagery and Music), είναι μέλος του Ελληνικού Συλλόγου Πτυχιούχων Επαγγελματιών Μουσικοθεραπευτών (ΕΣΠΕΜ) και κλινική συνεργάτης της διεπιστημονικής εταιρείας μουσικοθεραπείας και έρευνας “SONORA”, (www.sonora.gr) .

Σπύρος  Μοσχόπουλος , Μουσικός                  

Ο Σπύρος Μοσχόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα τo 1974.

Είναι απόφοιτος του Αττικού Ωδείου (δίπλωμα πιάνου με Άριστα Παμψηφεί & 1ο Βραβείο, 1992) έχοντας καθηγητή τον διεθνούς φήμης πιανίστα  Δημήτρη Τουφεξή.

Είναι κάτοχος πτυχίου Μπάτσελορ από το Αμερικάνικό Κολλέγιο Ελλάδος όπου σπούδασε μουσικολογία και κάτοχος πτυχίου Μάστερ από το Boston Conservatory με αντικείμενο την πιανιστική εκτέλεση και καθηγητή τον πιανίστα Michael Lewin ως υπότροφος του Ιδρύματος  Αλέξανδρος Ωνάσης.

Έχει λάβει μέρος σε σεμινάρια και έχει κάνει εμφανίσεις ως σολίστ τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Αμερική. Είναι ενεργό μέλος  σε διάφορα σχήματα μουσικής δωματίου.

Οι συνεργασίες του περιλαμβάνουν συναυλίες με τον σαξοφωνίστα  Δημήτρη Βασιλάκη, σύμπραξη με την ορχήστρα εγχόρδων Symfonietta Αθηνών, με το κουαρτέτο εγχόρδων  A Quartett, με την πιανίστα  Θάλεια Αθανίτη, με τον βιολονίστα Πέτρο Χρηστίδη, την Σοπράνο Έλενα Κόκκα, τον πιανίστα Jason Neville Fahy με την ηθοποιό Νάντια Μητρούδη  καθώς και με διάφορους  άλλους καλλιτέχνες.

Eχει δημιουργήσει το σχήμα Dueto Tango με τον μπαντονεονίστα Λευτέρη Γρίβα και ήδη αριθμούν αρκετές εμφανίσεις. Ασχολείται συστηματικά με την εκτέλεση, διασκευή και σύνθεση έργων εμπνευσμένων από το Αργεντίνικο ταγκό καθώς και την λατινοαμερικάνικη μουσική. Περιστασιακά έχει ασχοληθεί με την σύνθεση είτε ως μουσική επένδυση σε ταινίες μικρού μήκους είτε ως συνθέτης οργανικής και φωνητικής μουσικής.

Ως σολίστ αριθμεί αρκετές εμφανίσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη  με ρεσιτάλ πιάνου παρουσιάζοντας προσωπικές διασκευές σε έργα ταγκό νουέβο  καθώς και λάτιν.

Πιο πρόσφατη η συνεργασία του με την διακεκριμένη σολίστ του ακορντεόν και συνθέτιδα Ζωή Τηγανούρια. Έχει διατελέσει καθηγητής μουσικής των Αρσακείων Σχολείων και εργάζεται σε διάφορα ωδεία. Διατηρεί έναν σημαντικό κύκλο μαθητών. Επίσης  διδάσκει πιάνο  στην Σχολή Χατζήβεη. Πρόσφατα ολοκλήρωσε τις σπουδές  του και στο τμήμα Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής σχολής Αθηνών.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί απόφοιτοι τμημάτων Ψυχολογίας, Ψυχιατρικής, Παιδαγωγικών και άλλων ανθρωπιστικών επιστημών καθώς και μουσικοί.  Μπορούν επίσης να γίνουν δεκτοί και απόφοιτοι άλλων σχολών κατόπιν συνέντευξης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα είναι ετήσιο.  Έναρξη Οκτωβρίου 2017:

Α’ Εξάμηνο: Οκτώβριος 2017 – Ιανουάριος 2018

Β’ Εξάμηνο: Φεβρουάριος – Μάιος 2018

ΚΟΣΤΟΣ

Το κόστος είναι 2.750€

Για εγγραφές μέχρι 20/9 το κόστος είναι 2.500€

Εγγραφή: 500€

Το υπόλοιπο ποσό μπορεί να κατατεθεί σε δόσεις

Τηλ: 210-8217710

E-mail: contact@bhc.gr

Website: www.ellinovretaniko.gr