Το Kέντρο Σύγχρονης Ψυχοθεραπείας & Ψυχανάλυσης εγκαινιάζει τον πρώτο κύκλο εκπαίδευσης επαγγελματιών ψυχικής υγείας στη Σύγχρονη Συμβουλευτική.

Το Κέντρο oργανώνει κύκλο σπουδών εκπαίδευσης και κατάρτισης στη Συμβουλευτική Ενηλίκων υπό το πρίσμα των αρχών της Σύγχρονης ψυχοθεραπείας.

Οφέλη προγράμματος: Παρακολουθώντας και ολοκληρώνοντας το μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα της Σύγχρονης Συμβουλευτικής, ο απόφοιτός μας θα επωφεληθεί τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά. Θα γνωρίσει καλύτερα και σε βάθος διάφορες πτυχές του εαυτού του, θα ανακαλύψει και θα καλλιεργήσει στοιχεία που θα τον κάνουν ικανό Σύμβουλο και θα αναπτύξει τις διαπροσωπικές και επικοινωνιακές του δεξιότητες μέσα από τη συμμετοχή του στις ομάδες εργασίας του προγράμματος. Σε επαγγελματικό επίπεδο θα εμπλουτίσει τις γνώσεις του, θα εκπαιδευτεί σε σύγχρονες τεχνικές και πρακτικές Συμβουλευτικής και θα γίνει πιο ικανός στην αντιμετώπιση ποικίλων κλινικών περιπτώσεων.

Με το πέρας του προγράμματος και την επιτυχή ολοκλήρωσή του, οι συμμετέχοντες θα είναι ικανοί Σύμβουλοι και θα γνωρίζουν τη θεωρία αλλά και τις τεχνικές της Σύγχρονης Συμβουλευτικής πράξης.

Διάρκεια σπουδών: Το πρόγραμμα εκπαίδευσης διαρκεί δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα και διεξάγεται κάθε δεκαπέντε ημέρες.

Ημέρα και τόπος διεξαγωγής μαθημάτων: Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο στο χώρο του κέντρου μας στο Π. Φάληρο, Αμφιθέας 103.

Πρόγραμμα σπουδών: Σύνολο ωρών 130.

Τα μαθήματα εκτός από θεωρητικό υπόβαθρο θα εμπεριέχουν και άμεση βιωματική μαθησιακή διαδικασία είτε μέσω επίδειξης οπτικοακουστικού υλικού είτε μέσα από role – playing. Και στις δύο περιπτώσεις οι εκπαιδευτές θα σχολιάζουν άμεσα προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα εκπαιδευτικά οφέλη.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος μέσω email: info@psychotherapeutiko.gr

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή διευκρίνηση σχετική με το πρόγραμμα καλέστε στη γραμματεία του κέντρου μας στο τηλέφωνο 2109849078 ή στείλτε την απορία σας με e-mail στο info@psychotherapeutiko.gr