Χρονική ΔιάρκειαΈνα έτος, από Οκτώβριο 2019  έως Ιούνιο 2020

Ημερομηνία Έναρξης5-10-19

Προθεσμία Δήλωσης ΣυμμετοχήςΈως και Σεπτέμβριο 2019

Το ετήσιο πρόγραμμα κατάρτισης στη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος είναι ένα πρόγραμμα εξειδίκευσης στην αξιολόγηση και αποκατάσταση  παιδιών και εφήβων με αυτισμό. Στο ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα οι σπουδαστές θα κατανοήσουν την Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος και θα εξοικειωθούν με προγράμματα και μεθοδολογίες παρέμβασης που στοχεύουν στην ενίσχυση της ποιότητας ζωής των παιδιών με ΔΑΦ. Θα  εξοικειωθούν με εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που έχουν σαν στόχο την ενίσχυση του γνωστικού δυναμικού παιδιών και εφήβων με ΔΑΦ, αλλά και την ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων για την ομαλή ενσωμάτωση σε όλα τα κοινωνικά περιβάλλοντα. Βασικός στόχος είναι η ολοκληρωμένη αξιολόγηση, η οργάνωση θεραπευτικού πλάνου και η εξατομικευμένη παρέμβαση.

Σκοπός Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Με το πέρας της εκπαίδευσης κάθε σπουδαστής είναι καταρτισμένος στον τομέα:

 • Κατανόησης διάγνωσης ΔΑΦ
 • Αναγνώρισης όλων των διαφοροποιήσεων σε σχέση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης σε όλους τους τομείς
 • Σωστής αξιολόγησης γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων
 • Οργάνωσης υλικού
 • Οργάνωσης θεραπευτικού πλάνου, εξατομικευμένου προγράμματος
 • Οργάνωσης πλάνου σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης
 • Καθοδήγησης του οικογενειακού περιβάλλοντος και των σημαντικών άλλων
 • Γενίκευσης στόχων σε όλα τα περιβάλλοντα

Οι σπουδαστές θα έχουν εξοικειωθεί με την εφαρμογή βασικών μεθοδολογιών για την εκπαίδευση των παιδιών με ΔΑΦ δίνοντας έμφαση στην πρώιμη παρέμβαση, ενώ παράλληλα θα αναγνωρίσουν την απαραίτητη και συνεχή εκπαίδευση σε κάθε στάδιο ωρίμανσης έως την εφηβεία, αλλά και την ενήλικη ζωή.

Δομή του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Διδακτικές και εξεταστικές περίοδοι ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Περίοδος διδασκαλίας: από Σάββατο 5-10-19 έως Κυριακή 9-02-20

Ημερομηνίες εισηγήσεων:

5-10/6-10

19-10/20-10

2-11/3-11

16-11/17-11

30-11/1-12

14-12/15-12

11-01/12-01

25-01/26-01

8-02/9-02

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Περίοδος διδασκαλίας: από Σάββατο 22-02-20 έως Κυριακή 28-06-20

Ημερομηνίες εισηγήσεων:

22-02/23-02

7-03/8-03

21-03/22-03

4-04/5-04

9-05/10-05

23-05/24-05

30-05/31-05

13-06/14-06

27-06/28-06 (κλινικό εργαστήρι)

Σύνολο 170 ωρών εισηγήσεων

10 ώρες κλινικό εργαστήρι τελευταίο Σαββατοκύριακο

Ώρες μαθημάτων: Σάββατο: 15:00-20:00, /Κυριακή 15:00-20:00 ή/και 10:00-15:00 (σε όλους εκπαιδευόμενους θα δοθεί αναλυτικό πρόγραμμα των ωρών με την εισαγωγή τους στο πρόγραμμα).

Εκπαιδευτικές θεματολογίες προγράμματος

 1. Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, Διάγνωση, Διαφορική Διάγνωση
 2. Εφαρμοσμένη Ανάλυση της Συμπεριφοράς-ΑΒΑ
 3. Αξιολόγηση, Ατομικό-Εκπαιδευτικό Προφίλ
 4. Αυτισμός & Συμπεριφορισμός, μεθοδολογία
 5. Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα ABA, εκπαιδευτικές ενότητες
 6. Συμπεριφορικές Τεχνικές, Καταγραφές Προγράμματος
 7. Οργάνωσηεξατομικευμένουπρογράμματος, I.E.P-Individualized Educational Program
 8. Οργάνωση υλικού, εξατομικευμένη παρέμβαση
 9. Ανάλυση Προγράμματος
 10.  Μεθοδολογία Πρώτης Ανάγνωσης, Ορθογραφία
 11. Εξατομικευμένα προφίλ παιδιών
 12. Βιντεοσκοπημένες συνεδρίες
 13. Project σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο
 14. Σύστημα εναλλακτικής επικοινωνίας PECS, Πρόγραμμα εκπαίδευσης TEACCH
 15. Πρόγραμμα κοινωνικών δεξιοτήτων S.S.I.P.
 16. Ενσωμάτωση στο σχολικό περιβάλλον, εφαρμογή προγραμμάτων στα πλαίσια της παράλληλης στήριξης
 17. Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση
 18. Εποπτεία και ανάλυση περιστατικών
 19. Ανάλυση εργασιών

Το υλικό των εισηγήσεων θα δίνεται σε ηλεκτρονική μορφή μετά από κάθε εισήγηση για το οποίο ο κάθε εκπαιδευόμενος είναι υπεύθυνος για τον τρόπο που θα το μελετά.

Κριτήρια/ προϋποθέσεις συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε: Ψυχολόγους, Ειδικούς παιδαγωγούς, Νηπιαγωγούς, Δασκάλους, Λογοθεραπευτές, Κοινωνικούς λειτουργούς, Εργοθεραπευτές αλλά και σε όλους όσους θέλουν να ασχοληθούν θεραπευτικά με παιδιά και εφήβους στο φάσμα του αυτισμού, με νοητική στέρηση και αναπτυξιακές διαταραχές.

Για την επιλογή των σπουδαστών είναι απαραίτητη η προσκόμιση στο email dikepsy@dikepsy.gr :

·  Πτυχίου φοίτησης

·  Βιογραφικού σημειώματος

·  Συμπλήρωση αίτησης συμμετοχής που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας (την συμπληρώνετε αυτόματα).

·  Δυο συστατικών επιστολών

Η τελική επιλογή θα γίνει αξιολογώντας την προσκόμιση των ανάλογων απαιτούμενων στοιχείων σε συνδυασμό με την προσωπική συνέντευξη και την δια ζώσης γνωριμία.

Όλες οι αιτήσεις εξετάζονται από τον Ιούνιο έως και το Σεπτέμβριο κάθε έτους. Εφόσον πληρούνται τα απαραίτητα κριτήρια οι ενδιαφερόμενοι καλούνται σε προσωπική συνέντευξη.

Οι σπουδαστές θα ενημερωθούν για την επιλογή τους μετά το πέρας όλων των συνεντεύξεων στο προσωπικό τους τηλέφωνο επικοινωνίας ή με μήνυμα στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση.

Δίδακτρα εκπαιδευτικού προγράμματος

Κόστος συμμετοχής:

Για εγγραφές έως 15/09: 1080€

Για εγγραφές από 16/09: 1250€

Στις αναγραφόμενες τιμές δε περιλαμβάνεται το νόμιμο ποσοστό Φ.Π.Α. 24%.

Το εκπαιδευτικό υλικό καρτών ΑΒΑ και Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης για παιδιά με Αναπτυξιακές Δυσκολίες διατίθεται από το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ στην ειδική τιμή 100 € έκαστο για όλους τους εκπαιδευόμενους.

Στις αναγραφόμενες τιμές δε περιλαμβάνεται το νόμιμο ποσοστό Φ.Π.Α. 24%.

Σημείωση: Οι κάρτες ΑΒΑ θα είναι διαθέσιμες σε εκτυπωμένη μορφή μέχρι εξαντλήσεως, καθώς από τη φετινή χρονιά έχει οργανωθεί ειδική πλατφόρμα οργάνωσης υλικού καρτών σε ηλεκτρονική μορφή και ο τρόπος παροχής, καθώς και το κόστος αναμένεται να αναπροσαρμοστεί.

Σας ενημερώνουμε ότι το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ παρέχει σε όλους τους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα εποπτείας καθ’ όλη τη χρονιά, ανάλογα με τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων.

Κόστος εποπτείας: 50€

Πιστοποίηση Εκπαιδευτικού Προγράμματος  

Στους σπουδαστές χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση και των δύο εξαμήνων, καθώς και με την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων επιστημονικών εργασιών και ολοκλήρωση του κλινικού εργαστηρίου.

Το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ φέρει επίσημη άδεια πιστοποίησης ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1 (Κε.Δι.Βι.Μ. 1) από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) του Υπουργείου Παιδείας (Αρ. Άδειας: 2101592) καιέχει λάβει πιστοποίηση από την Βρετανική Ένωση Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας (British Association for Counselling and Psychotherapy– BACP Organisational Membership Number: 275339). Επίσης, αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας (European Association for Psychotherapy, EAP Membership Number: Μ-1000041) και είναι συνεπώς προσαρμοσμένο στις εκπαιδευτικές απαιτήσεις και ακολουθεί τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας.

Επαγγελματική Σταδιοδρομία

Οι συμμετέχοντες στο ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης θα μπορούν εφαρμόσουν τις γνώσεις που αποκόμισαν σε:

 • Ατομικές συνεδρίες
 • Σε πρόγραμμα παρέμβασης σε ιδιωτικούς φορείς
 • Σε πρόγραμμα παρέμβασης σε δημόσιους φορείς
 • Σε πρόγραμμα παρέμβασης κατοίκων
 • Σε συνθήκη παράλληλης στήριξης σε σχολικές μονάδες
 • Σε συνθήκη ομαδικού προγράμματος ενσωμάτωσης
 • Σε συνθήκη τμήματος ένταξης
 • Σε συνθήκη ενσωμάτωσης σε ειδικό σχολείο
 • Σε συνθήκη παρέμβασης κέντρου ημέρας