Επαγγελματικό Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης στη Γνωσιακή – Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία

Έναρξη νέων τμημάτων: Αθήνα και Θεσσαλονίκη  Οκτώβριος 2017

Αντικείμενο Εκπαίδευσης: Το πρόγραμμα μετεκπαίδευσης στη Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία του Κέντρου Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής παρέχει ολοκληρωμένη, εξειδικευμένη επαγγελματική εκπαίδευση στη θεωρία, καθώς και στις κλινικές εφαρμογές του μοντέλου.

Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα τριετούς και τετραετούς εκπαίδευσης.

ΤΡΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το τριετές πρόγραμμα περιλαμβάνει 950 ώρες υποχρεωτικής θεωρητικής εκπαίδευσης, 348 ώρες υποχρεωτικής κλινικής εκπαίδευσης και 211 ώρες προσωπικής ανάπτυξης, αυτογνωσίας και προσωπικής θεραπείας. Το πρόγραμμα παρέχει ολοκληρωμένη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στη Γνωσιακή – Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία. Έχει σχεδιαστεί με βάση τα κριτήρια εκπαίδευσης της Academy of Cognitive Therapy και του European Association for Cognitive – Behavioural Therapies, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται υψηλά πρότυπα εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα αποτελείται από εντατικά εκπαιδευτικά σεμινάρια και εργαστήρια βιωματικής πρακτικής. Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια  περιλαμβάνουν: θεωρητικές εισηγήσεις, παρουσίαση και ανάλυση κλινικών περιστατικών, παρουσίαση, ανάλυση και πρακτικές εφαρμογές των μεθόδων και τεχνικών του μοντέλου, επίδειξη τεχνικών από τους εισηγητές, παίξιμο ρόλων, αλλά και προβολή σειράς εκπαιδευτικών βίντεο/ εφαρμοσμένων εργαστηρίων ΓΣΨ.

Για κάθε θεματική ενότητα εκπαιδευτικού σεμιναρίου, παρέχονται αναλυτικές σημειώσεις και προτεινόμενη βιβλιογραφία από την ακαδημαϊκή ομάδα του Κέντρου.

Τα εργαστήρια βιωματικής πρακτικής περιλαμβάνουν: βιωματική προσέγγιση εφαρμογών του μοντέλου και πρακτική άσκηση πάνω σε τεχνικές, ενίσχυση θεραπευτικών δεξιοτήτων, ομαδικές παρουσιάσεις επιστημονικής (ή ερευνητικής) βιβλιογραφίας.

Επιπλέον, το πρόγραμμα περιλαμβάνει εποπτευόμενη κλινική άσκηση, με στόχο την εφαρμογή των τεχνικών του μοντέλου κατά την ανάληψη περιστατικών και την ανάλυσή τους σε πλαίσιο στενής εποπτείας.

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει μια επιστημονικά τεκμηριωμένη και ποιοτική εκπαίδευση στη Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία και να εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους ψυχοθεραπευτές με δεξιότητες και γνώσεις, ώστε ολοκληρώνοντας τη φοίτηση τους να παρέχουν αποτελεσματικές υπηρεσίες εφαρμόζοντας το Γνωσιακό-Συμπεριφορικό μοντέλο ψυχοθεραπείας. Οι απόφοιτοι του τριετούς προγράμματος θα:

 • Έχουν κατανοήσει σε βάθος τις αρχές και βάσεις της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής θεωρίας και συλλογιστικής
 • Θα μπορούν να πραγματοποιούν κλινική αξιολόγηση, διάγνωση και διαφορική διάγνωση
 • Θα μπορούν να αναπτύσσουν διατύπωση περίπτωσης και θεραπευτικό σχεδιασμό με βάση τον θεραπευτικό στόχο
 • Εξοικειωθούν με μεθόδους διαχείρισης πολύπλοκων περιστατικών
 • Εξοικειωθούν με εκσυγχρονισμένα πρωτόκολλα Γνωσιακής-Συμπεριφορικής θεραπείας  σε ένα ευρύ φάσμα διαταραχών
 • Εξοικειωθούν με εκσυγχρονισμένες τάσεις της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Θεραπείας
 • Αναπτύξουν, σε σημαντικό βαθμό, την ικανότητα αυτό-επίγνωσης και ενδοσκόπησης
 • Αναπτύξουν μια ευρεία, ολιστική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία μέσα από την επαφή τους και με στοιχεία άλλων επιστημονικά έγκυρων, ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων.
 • Επιτύχουν τόσο προσωπική, όσο και επαγγελματική ανάπτυξη

Στους αποφοίτους του τριετούς προγράμματος χορηγείται Δίπλωμα στη Γνωσιακή – Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος έχουν τη δυνατότητα – υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις – πιστοποίησης από το British Association for Counselling & Psychotherapy και την Academy of Cognitive Therapy.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο τριετές πρόγραμμα: Το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε κατόχους πτυχίου ψυχολογίας, κοινωνικής εργασίας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής και άλλων συναφών κλάδων από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο ή κολέγιο της Ελλάδας ή του εξωτερικού, καθώς και σε ψυχιάτρους και ειδικευόμενους ψυχιάτρους. Γίνονται επίσης δεκτοί φοιτητές των παραπάνω κλάδων με την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις πανεπιστημιακές τους σπουδές πριν την αποφοίτησή τους από το πρόγραμμα.

Όλοι οι υποψήφιοι περνούν από προσωπική συνέντευξη πριν την ένταξή τους στο πρόγραμμα.

ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΤΟΣ – ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Το τέταρτο έτος παρέχει εξειδικευμένη εκπαίδευση σε τρεις κατευθύνσεις:

 • Α΄ Γνωσιακή – Συμπεριφορική Θεραπεία σε παιδιά και εφήβους
 • Β΄ Γνωσιακή – Συμπεριφορική Θεραπεία στις Διατροφικές Διαταραχές και
 • Γ΄ Γνωσιακή – Βιοθυμική Υπνοθεραπεία.

Οι ώρες θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης ποικίλουν ανάλογα με την κατεύθυνση. Μπορεί να απαιτούνται και επί πλέον ώρες ατομικής εποπτείας και προσωπικής θεραπείας.

Στους αποφοίτους του τέταρτου έτους χορηγείται Δίπλωμα Ανώτερης Πρακτικής στη Γνωσιακή – Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία με Ειδίκευση στην κατεύθυνση στην οποία έχουν εκπαιδευτεί.

Δικαίωμα εγγραφής στο τέταρτο έτος έχουν απόφοιτοι του τριετούς προγράμματος ΓΣΘ του Κ.Ε.ΨΥ.ΣΥ, καθώς και απόφοιτοι αντίστοιχων προγραμμάτων της Ελλάδας ή του εξωτερικού, οι οποίοι κατέχουν πτυχίο ψυχολογίας, κοινωνικής εργασίας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής και άλλων συναφών κλάδων από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο ή κολέγιο της Ελλάδας ή του εξωτερικού, καθώς και ψυχίατροι και ειδικευόμενοι ψυχίατροι.

Διεξαγωγή Μαθημάτων

Τμήματα Παρασκευής- Σαββάτου- Κυριακής (Αθήνα – Θεσσαλονίκη)

Kάθε έτος περιλαμβάνει 10 Παρασκευές, ώρες 18.00 – 22.00 και 10 Σαββατοκύριακα, ώρες 10.00 – 18.00 σε προκαθορισμένες ημερομηνίες.

Απογευματινά Τμήματα (Αθήνα)

Κάθε Τρίτη, ώρες 18.30- 22.00 και μια Πέμπτη κάθε μήνα, ώρες 18.00- 22.00.

Συνολικά, κάθε ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνει 40 Τρίτες και 10 Πέμπτες παρακολούθησης.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Ιδιώτες/Εργαζόμενοι: 1900 ευρώ ανά έτος
Φοιτητές/Άνεργοι/Εφάπαξ πληρωμή: 1700 ευρώ ανά έτος

Η καταβολή του κόστους συμμετοχής γίνεται εφάπαξ ή σε 10 μηνιαίες δόσεις σε τραπεζικό λογαριασμό ή με χρέωση πιστωτικής κάρτας. Τα ετήσια δίδακτρα καλύπτουν τις Θεωρητικές Εισηγήσεις, τα Εργαστήρια Βιωματικής Πρακτικής, την Ομάδα Εποπτείας, καθώς και  τις εκτενείς σημειώσεις των μαθημάτων σε ηλεκτρονική μορφή.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Κέντρου Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής στο info@psychotherapia.gr ή τηλεφωνήστε στο 210 8219210.

Αναλυτικές Περιγραφές: Θεωρία, Μεθοδολογία & Πρακτική

Πατήστε τα παρακατώ links για να δείτε τις περιγραφές ανά έτος

Α΄ Έτος – Β΄ Έτος – Γ΄ Έτος

Δ΄ Έτος: Α΄ Κατεύθυνση – Β΄ Κατεύθυνση – Γ΄ Κατεύθυνση – Εποπτεία