Επαγγελματικό Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης στη Γνωσιακή – Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία

Έναρξη νέων τμημάτων: Αθήνα  –> 20 Οκτωβρίου 2017, Θεσσαλονίκη: 3 Νοεμβρίου 2017

Αντικείμενο Εκπαίδευσης: Το πρόγραμμα μετεκπαίδευσης στη Γνωσιακή – Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία του Κέντρου Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής παρέχει ολοκληρωμένη, εξειδικευμένη επαγγελματική εκπαίδευση στη θεωρία, καθώς και στις κλινικές εφαρμογές του μοντέλου. Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος περιλαμβάνουν: α) την κατανόηση της σημασίας της θεραπευτικής διαδικασίας, β) την απόκτηση ολοκληρωμένης γνώσης της θεωρίας και των τεχνικών του Γνωσιακού-Συμπεριφορικού μοντέλου, γ) την εξοικείωση με τις ψυχικές διαταραχές, την κλινική αξιολόγηση των θεραπευομένων και τη διαγνωστική διαδικασία, και δ) την απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων στην κλινική εφαρμογή των μεθόδων και τεχνικών του μοντέλου στην αντιμετώπιση των Ψυχικών Διαταραχών.

Προϋποθέσεις εγγραφής: Το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε κατόχους πτυχίου ή διπλώματος ψυχολογίας, κοινωνικής εργασίας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής και άλλων συναφών κλάδων από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο ή κολέγιο της Ελλάδας ή του εξωτερικού, καθώς και σε ψυχιάτρους και ειδικευόμενους ψυχιάτρους. Οι απόφοιτοι του τμήματος Φιλοσοφικής- Παιδαγωγικών- Ψυχολογίας (ΦΠΨ) γίνονται δεκτοί υπό προϋποθέσεις. Γίνονται επίσης δεκτοί φοιτητές των παραπάνω κλάδων με την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις πανεπιστημιακές τους σπουδές πριν την αποφοίτησή τους από το πρόγραμμα.

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο έτη βασικής εκπαίδευσης και ένα έτος εξειδίκευσης με τρεις διαφορετικές δυνατότητες πιστοποίησης.

Διετές Βασικό Πρόγραμμα

Τα δύο πρώτα ακαδημαϊκά έτη αποτελούνται από εντατικά εκπαιδευτικά σεμινάρια και εργαστήρια βιωματικής πρακτικής. Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια , περιλαμβάνουν: θεωρητικές εισηγήσεις, παρουσίαση και ανάλυση κλινικών περιστατικών, παρουσίαση, ανάλυση και πρακτικές εφαρμογές των μεθόδων και τεχνικών του μοντέλου, επίδειξη τεχνικών από τους εισηγητές, παίξιμο ρόλων, αλλά και προβολή σειράς εκπαιδευτικών βίντεο/ εφαρμοσμένων εργαστηρίων ΓΣΨ. Για κάθε θεματική ενότητα εκπαιδευτικού σεμιναρίου, παρέχονται αναλυτικές σημειώσεις και προτεινόμενη βιβλιογραφία από την ακαδημαϊκή ομάδα του Κέντρου. Τα εργαστήρια βιωματικής πρακτικής περιλαμβάνουν: βιωματική προσέγγιση εφαρμογών του μοντέλου και πρακτική άσκηση πάνω σε τεχνικές, ενίσχυση θεραπευτικών δεξιοτήτων, ομαδικές παρουσιάσεις επιστημονικής (ή ερευνητικής) βιβλιογραφίας  Επιπλέον, το πρόγραμμα περιλαμβάνει εποπτευόμενη κλινική άσκηση, με στόχο την εφαρμογή των τεχνικών του μοντέλου κατά την ανάληψη περιστατικών και την ανάλυσή τους σε πλαίσιο στενής εποπτείας.

Με την ολοκλήρωση των δύο ετών εκπαίδευσης του βασικού προγράμματος και την ικανοποίηση όλων των προϋποθέσεων αποφοίτησης, οι απόφοιτοι κατέχουν πλήρως τα απαραίτητα εφόδια και γνώσεις πάνω στο αντικείμενο. Στους αποφοίτους του βασικού διετούς προγράμματος χορηγείται Δίπλωμα στη Γνωσιακή – Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία. Οι απόφοιτοι του διετούς προγράμματος έχουν τη δυνατότητα να γίνουν τακτικά μέλη (Individual members) του British Association for Counselling & Psychotherapy (BACP). Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή σας στο σύλλογο BACP, μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα www.bacp.co.uk.

Τρίτο Έτος – Εξειδίκευση

Δικαίωμα εγγραφής στο τρίτο έτος έχουν απόφοιτοι του διετούς βασικού προγράμματος καθώς και απόφοιτοι αντίστοιχων προγραμμάτων της Ελλάδας ή του εξωτερικού, οι οποίοι κατέχουν πτυχίο ψυχολογίας, κοινωνικής εργασίας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής και άλλων συναφών κλάδων από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο ή κολέγιο της Ελλάδας ή του εξωτερικού, καθώς και ψυχίατροι και ειδικευόμενοι ψυχίατροι.

Στο τρίτο έτος προσφέρονται τρεις κατευθύνσεις πιστοποιημένης εξειδίκευσης:

1η Κατεύθυνση – Πιστοποίηση από την Academy of Cognitive Therapy

Απευθύνεται αποκλειστικά σε άτομα με άδεια άσκησης επαγγέλματος στην ψυχολογία, ψυχιατρική, κοινωνική εργασία και την ψυχιατρική νοσηλευτική. Απαιτείται η ανάληψη και ολοκλήρωση δέκα περιστατικών κατά τη διάρκεια της τριετούς εκπαίδευσης. Παρέχεται ειδική εκπαίδευση με στόχο την πλήρη και άρτια προετοιμασία των σπουδαστών για τη διαδικασία πιστοποίησης ως Diplomates από την Academy of Cognitive Therapy.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ

2η Κατεύθυνση – Πιστοποίηση στην Γνωσιακή- Συμπεριφορική Υπνοθεραπεία από το General Hypnotherapy Standards Council

Περιλαμβάνει ειδική εκπαίδευση στην Γνωσιακή-Συμπεριφορική Υπνοθεραπεία και την Κλινική Ύπνωση. Η εκπαίδευση ακολουθεί τα πρότυπα αντίστοιχης εκπαίδευσης έγκριτων βρετανικών κέντρων.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ

3η Κατεύθυνση – Πιστοποίηση από το British Association for Counselling & Psychotherapy (BACP).

Παρέχεται ειδική εκπαίδευση με στόχο την πλήρη και άρτια προετοιμασία των σπουδαστών για τη διαδικασία πιστοποίησης από τον British Association for Counselling & Psychotherapy (BACP). Επιπρόσθετα του προγράμματος εκπαίδευσης, οι απόφοιτοι καλούνται να περάσουν με επιτυχία ένα online, δωρεάν τεστ γνώσεων που παρέχεται από το BACP και κατόπιν να συμπληρώσουν ώρες εργασίας με 1.5 ώρες εποπτείας ανά μήνα εργασίας για να μπορέσουν να αναγνωριστούν ως Accredited members από τον  BACP.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ

Διαδικασία εγγραφής: Οι εγγραφές πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Αποστείλατε ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής μαζί με αντίγραφα των πτυχίων σας, την οποία θα βρείτε στο http://www.psychotherapia.gr. Όταν η αίτηση σας παραληφθεί θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να προγραμματίσουμε την ατομική σας συνέντευξη με τους υπευθύνους του προγράμματος

Οικονομικές υποχρεώσεις σπουδαστών:

Ιδιώτες: 1900 ευρώ ανά έτος

Φοιτητές/Άνεργοι/Εφάπαξ πληρωμή: 1700 ευρώ ανά έτος

Η καταβολή του κόστους συμμετοχής γίνεται εφάπαξ ή σε 10 μηνιαίες δόσεις σε τραπεζικό λογαριασμό ή με χρέωση πιστωτικής κάρτας. Τα ετήσια δίδακτρα καλύπτουν τις Θεωρητικές Εισηγήσεις, τα Εργαστήρια Βιωματικής Πρακτικής, την Ομάδα Εποπτείας, καθώς και  τις εκτενείς σημειώσεις των μαθημάτων σε ηλεκτρονική μορφή.

Επιπρόσθετες  χρεώσεις:

Κόστος ατομικής ψυχοθεραπείας σπουδαστή: Η ατομική θεραπεία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 20 ώρες ατομικών συνεδριών. Το μέσο κόστος μιας συνεδρίας θεραπείας με κάποιον διδάσκοντα από το Κέντρο ανέρχεται στα 40 ευρώ. Οι σπουδαστές δεν είναι υποχρεωμένοι να επιλέξουν κάποιον διδάσκοντα του Κέντρου για την ατομική τους θεραπεία, καθώς επίσης αν οι σπουδαστές έχουν ήδη ολοκληρώσει τη θεραπεία τους προ της εγγραφής τους στο Κέντρο, τους αναγνωρίζουμε τη θεραπεία αυτή με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης.

Κόστος ατομικής εποπτείας σπουδαστή: Η ατομική εποπτεία παρέχεται αποκλειστικά από τους διδάσκοντες του Κέντρου, όπου κάθε συνεδρία εποπτείας κοστίζει 40 ευρώ. Κάθε σπουδαστής καλείται για τα δύο περιστατικά του δεύτερου έτους που θα αναλάβει να πραγματοποιήσει  συνεδρίες εποπτείας με αναλογία 2 προς 1, δηλαδή για κάθε δύο συνεδρίες με τον θεραπευόμενο πρέπει να κάνει μία συνεδρία εποπτείας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Κέντρου Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής στο info@psychotherapia.gr ή τηλεφωνήστε στο 210 8219210.