Επαγγελματικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας

Γενική περιγραφή εκπαιδευτικού προγράμματος

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας, παρέχει ολοκληρωμένη, επαγγελματική εκπαίδευση στις θεωρίες και τις πρακτικές εφαρμογές των μεθόδων και τεχνικών της Συμβουλευτικής. Περιλαμβάνει εκπαίδευση σε όλα τα μοντέλα και τις κατευθύνσεις της Συμβουλευτικής.

Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος περιλαμβάνουν:

α) την κατανόηση της σημασίας της συμβουλευτικής διαδικασίας, β) την απόκτηση ολοκληρωμένης γνώσης της θεωρίας και των τεχνικών της Συμβουλευτικής και γ) την απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων στην εφαρμογή των μεθόδων και τεχνικών.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες διαφόρων κλάδων και άλλους ενδιαφερόμενους οι οποίοι επιθυμούν: α) να αποκτήσουν ολοκληρωμένες, υψηλού επιπέδου γνώσεις στην επιστήμη της Συμβουλευτικής, β) να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες στην εφαρμογή των αντίστοιχων μεθόδων και τεχνικών, γ) να εργαστούν ως Σύμβουλοι Ψυχικής Υγείας. Στο τμήμα εντάσσονται άτομα με ή χωρίς προηγούμενο γενικό πτυχίο σπουδών.

Αναγνώριση προγράμματος

Στους αποφοίτους του προγράμματος χορηγείται Δίπλωμα στη Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι απόφοιτοι του τμήματος έχουν την δυνατότητα να εγγραφούν ως τακτικά μέλη στην Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής (Ε.Ε.Σ.) και την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Συμβουλευτικής (E.A.C.), να αναγνωριστούν από την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής ως Σύμβουλοι Ψυχικής Υγείας και να εργαστούν υπεύθυνα, νόμιμα και με πλήρη κατάρτιση.

Επίσης, στους αποφοίτους του τμήματος απονέμεται η Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση Συμβούλου (European Certificate of Counsellor Accreditation)  από την Ευρωπαϊκή Εταιρία Συμβουλευτικής (E.A.C.) www.eac.eu.com/about-eac- . Η Ευρωπαϊκή πιστοποίηση συμβούλου δίνει την δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματος του Συμβούλου Ψυχικής Υγείας σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Επιπρόσθετα, οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να εγγραφούν ως μέλη (individual member status) στον έγκριτο Βρετανικό Σύλλογο Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας (British Association for Counselling & Psychotherapy – BACP)

Διάρκεια και δομή προγράμματος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκεί τρία ακαδημαϊκά έτη και περιλαμβάνει 400 – 700* ώρες θεωρητικής κατάρτισης και μελέτης, 160 ώρες εποπτευόμενης κλινικής άσκησης, 40 ώρες εποπτείας, 60 ώρες ομαδικής θεραπείας και 90 ώρες ατομικής θεραπείας (με επιπρόσθετη χρέωση μόνο οι ώρες ατομικής θεραπείας).

Το πρόγραμμα αποτελείται από εντατικά εκπαιδευτικά σεμινάρια τα οποία περιλαμβάνουν θεωρητικές εισηγήσεις, παρουσίαση και συζήτηση περιστατικών, παρουσίαση, ανάλυση και πρακτικές εφαρμογές των μεθόδων και τεχνικών της Συμβουλευτικής, εκπαιδευτικές ασκήσεις (role playing, ανάλυση περιστατικών) και παρακολούθηση εκπαιδευτικών dvd.

Πέραν των θεωρητικών εισηγήσεων, το πρόγραμμα περιλαμβάνει 160 ώρες εποπτευόμενης κλινικής άσκησης, με κάποια από τις παρακάτω μορφές: εθελοντική εργασία σε φορέα ψυχικής υγείας με λήψη ομαδικής εποπτείας, παρακολούθηση ομάδων αυτογνωσίας στο Κέντρο με λήψη ομαδικής εποπτείας, ανάληψη ατομικών περιστατικών με λήψη ατομικής εποπτείας.

*Ο αριθμός ωρών εκπαίδευσης ο οποίος απαιτείται για αποφοίτηση και πιστοποίηση, εξαρτάται από τις προηγούμενες σπουδές του σπουδαστή – βλ. κριτήρια πιστοποίησης συμβούλων ψυχικής υγείας.

Διεξαγωγή Μαθημάτων

Τμήματα Παρασκευής- Σαββάτου- Κυριακής (Αθήνα – Θεσσαλονίκη)

Πρώτο και δεύτερο έτος σπουδών: κάθε έτος περιλαμβάνει 10 Παρασκευές, ώρες 18.30 – 21.30 και 10 Σαββατοκύριακα, ώρες 10.00 – 18.00 σε προκαθορισμένες ημερομηνίες.

Τρίτο έτος σπουδών:  10 Παρασκευές, ώρες 18.00 – 22.00, και 10 Σαββατοκύριακα, ώρες 10.00 – 18.00, σε προκαθορισμένες ημερομηνίες.

Απογευματινά Τμήματα (Θεσσαλονίκη)

Πρώτο και δεύτερο έτος σπουδών: Κάθε Δευτέρα, ώρες 18.30- 22.00 και μια Τετάρτη κάθε μήνα, ώρες 18.30- 21.30.

Τρίτο έτος σπουδών: Κάθε Δευτέρα, ώρες 18.30- 22.00 και μια Τετάρτη κάθε μήνα, ώρες 18.00- 22.00.

Συνολικά, κάθε ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνει 40 Δευτέρες και 10 Τετάρτες παρακολούθησης.

Απογευματινά Τμήματα (Αθήνα)

Πρώτο και δεύτερο έτος σπουδών: Κάθε Τετάρτη, ώρες 18.30- 22.00 και μια Πέμπτη κάθε μήνα, ώρες 18.30- 21.30.

Τρίτο έτος σπουδών: Κάθε Τετάρτη, ώρες 18.30- 22.00 και μια Πέμπτη κάθε μήνα, ώρες 18.00- 22.00.

Συνολικά, κάθε ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνει 40 Τετάρτες και 10 Πέμπτες παρακολούθησης.

Κόστος συμμετοχής

Ιδιώτες: 1900 ευρώ ανά έτος
Φοιτητές/Άνεργοι/Εφάπαξ πληρωμή: 1700 ευρώ ανά έτος

Η καταβολή του κόστους συμμετοχής γίνεται εφάπαξ ή σε 10 μηνιαίες δόσεις σε τραπεζικό λογαριασμό ή με χρέωση πιστωτικής κάρτας. Στο ποσόν περιλαμβάνονται επίσης ορισμένα βασικά βιβλία και εκτενείς σημειώσεις των μαθημάτων (όλα σε ηλεκτρονική μορφή).

Επιπλέον χρεώσεις: οι σπουδαστές καλούνται να αναλάβουν το κόστος της ατομικής ψυχοθεραπείας και της ατομικής εποπτείας τους.

Ενδεικτική θεματολογία για τα τρία έτη σπουδών

 • Εισαγωγή στη Συμβουλευτική: περιγραφή και στόχοι συμβουλευτικής διαδικασίας, διαφοροποίηση από ψυχοθεραπεία, συμβουλευτικά αιτήματα, στάδια συμβουλευτικής, δεξιότητες και γνωρίσματα συμβούλου, τεχνικές στη συμβουλευτική, δημιουργία συμβουλευτικής σχέσης
 • Θέματα Δεοντολογίας και Πρακτικής Άσκησης: Κατανόηση των ρόλων, λειτουργιών, ηθικών αρχών, κανόνων, θεμάτων κλινικής πρακτικής και νομικών υποχρεώσεων της πρακτικής άσκησης των συμβούλων ψυχικής υγείας. Δουλεύοντας με την Διαφορετικότητα: Πρακτική εκπαίδευση των τεχνικών για τον έλεγχο και χειρισμό της διαφορετικότητας τόσο στο ατομικό όσο και στο ομαδικό πλαίσιο της Συμβουλευτικής υποστήριξης.
 • Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Εποπτεία
 • Δεξιότητες Επικοινωνίας  στη Συμβουλευτική
 • Συγγραφή επιστημονικών εργασιών
 • Προσωποκεντρική Συμβουλευτική
 • Ψυχοδυναμική Προσέγγιση
 • Ατομική και ομαδική Ψυχοδυναμική Συμβουλευτική
 • Υπαρξιακή Συμβουλευτική
 • Προσέγγιση Gestalt
 • Γνωσιακή –Συμπεριφορική Προσέγγιση
 • Αντλεριανή Ατομική και Ομαδική Συμβουλευτική
 • Στοιχεία Συστημικής
 • Ψυχοπαθολογία (Αξιολόγηση Περιστατικών και Παραπομπή)
 • Συμβουλευτική για Παιδιά
 • Συμβουλευτική για Εφήβους
 • Συμβουλευτική για Γονείς
 • Συμβουλευτική για Ηλικιωμένους
 • Συμβουλευτική για Πένθος
 • Οικογενειακή Συμβουλευτική
 • Συμβουλευτική Ζεύγους
 • Σεξουαλικά Προβλήματα
 • Προβλήματα διατροφής
 • Σωματική Προσέγγιση
 • Θλίψη – Άγχος και Φοβίες
 • Συμβουλευτική για Σεξουαλικά Κακοποιημένα Άτομα
 • Συμβουλευτική για Εξαρτημένα Άτομα
 • Συμβουλευτική για Άτομα με τραυματικά γεγονότα ζωής
 • Συμβουλευτική για Άτομα με προβλήματα υγείας
 • Συμβουλευτική στην Εργασία
 • Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση