Εκπαίδευση στις Μεταμοντέρνες Προσεγγίσεις στην Θεραπεία: συστημική & κοινωνικός κονστρουξιονισμός

 Ποιές είναι οι Μεταμοντέρνες Προσεγγίσεις

στην Ψυχοθεραπεία;

…ή αλλιώς, οι θεραπείες στο πλαίσιο του κοινωνικού κονστρουξιονισμού

 

Τα μεταμοντέρνα μοντέλα ψυχοθεραπείας (ΜΜΨ), δημιουργήθηκαν με βάση τη φιλοσοφία του κοινωνικού κονστρουξιονισμού και τις εξελίξεις στη συστημική θεραπεία. Πρόκειται για κριτικές προσεγγίσεις στην ψυχοθεραπεία, που επιδιώκουν μέσα από συγκεκριμένες τεχνικές να αποδομήσουν κυρίαρχους κοινωνικούς λόγους και να μειώσουν τις σχέσεις εξουσίας στη θεραπεία.

Τα κυριότερα από αυτά είναι: η Συνεργατική/Διαλογική Προσέγγιση (Collaborative Therapy), η Θεραπεία εστιασμένη στη Λύση (Solution Focused Therapy) και η Αφηγηματική Προσέγγιση (Narrative Therapy).

Η εκπαίδευση θα διερευνήσει τη φιλοσοφία και τις πρακτικές συνεργατικών, αφηγηματικών και άλλων μεταμοντέρνων θεραπειών & θα δώσει στους εκπαιδευόμενους εργαλεία θεραπευτικής σκέψης και πράξης για να βοηθήσουν άτομα, ζευγάρια και οικογένειες στη ζωή τους.

 

Τι έχουν από κοινού οι Μεταμοντέρνες Προσεγγίσεις

στην Ψυχοθεραπεία;

                                            … Φιλοσοφία και βασικές υποθέσεις

 

Οι Θεραπευτές που εφαρμόζουν τα μοντέλα

 • χαρακτηρίζονται από αισιοδοξία για τον άνθρωπο και τις ικανότητές του, φαντάζονται εναλλακτικές ιστορίες και συνδημιουργούν λύσεις
 • διερευνούν και εφαρμόζουν ιδέες της συστημικής, αφηγηματικής και κριτικής θεώρησης
 • προσεγγίζουν τα προβλήματα και τα συμπτώματα ως παράγωγα των σχέσεων μεταξύ των προσώπων και των κοινωνικών συμβάσεων που τις διέπουν
 • αξιοποιούν τη συνεργατική συνομιλία ως τρόπο δημιουργίας νέων δυνατοτήτων
 • προσανατολίζονται προς τις πηγές ενδυνάμωσης του ατόμου, τη διαλoγική κατανόηση και τη δημιουργία νέων αφηγήσεων
 • δεν επιβάλλουν τη θεώρηση ή τις αξίες τους, το άτομο είναι ο ειδικός για τον εαυτό του

 

 

Τι περιλαμβάνει το Πρόγραμμα;

 • Προτάσσει την αναγκαιότητα μιας κοινωνικής θεραπείας με επίκεντρο τη συνεργασία και το διάλογο
 • Παρέχει μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση, που αποσκοπεί στη συνδυαστική εφαρμογή των μεταμοντέρνων θεραπευτικών προσεγγίσεων :
 1. Θεραπεία Εστιασμένη στις Λύσεις (Solution Focused Therapy)

Η προσέγγιση της θεραπείας εστιασμένης στη λύση επικεντρώνεται στην οικοδόμηση λύσεων και όχι στη διεξοδική ανάλυση προβλημάτων.

 1. Συνεργατική/Διαλoγική Θεραπεία (Collaborative Therapy)

Η προσέγγιση της συνεργατικής θεραπείας επικεντρώνεται στη χρήση διαλόγων και συνομιλιών που δημιουργούν νέες δυνατότητες για το πώς δημιουργούμε τη ζωή μας μέσα από τη γλώσσα.

 1. Αφηγηματική Θεραπεία (Narrative Therapy)

Η προσέγγιση Αφηγηματικής Θεραπείας επικεντρώνεται στην αποδόμηση κυρίαρχων αφηγήσεων που δεν μας εξυπηρετούν και στην ανάπτυξη εναλλακτικών αφηγήσεων.

 1. Σχεσιακή Ψυχανάλυση (Relational psychonalysis)

Η Σχεσιακή Ψυχανάλυση επικεντρώνεται στη διαδικασία της σχεσιακής διαλογικής ως κύρια πηγή αλλαγής (Ψυχολογία δύο προσώπων).

 • Παρέχει εκπαίδευση σε Ειδικά Θέματα ψυχοθεραπείας στα πλαίσια του μεταμοντέρνου, όπως: θεραπεία παιδιών και εφήβων, θεραπεία ζευγαριών, ομαδική θεραπεία, παρεμβάσεις σε καταστάσεις βίας, παρεμβάσεις σε σχολεία, κ.α

 

Ποιός ο στόχος του προγράμματος;

 • η κατανόηση της θεωρίας και της πρακτικής των Μεταμοντέρνων Μοντέλων Ψυχοθεραπείας (ΜΜΨ)
 • η κατάρτιση σε τεχνικές και εργαλεία των ΜΜΨ ώστε η/ο εκπαιδευόμενη/ος:
 • να εφαρμόσει τα ΜΜΨ με εμπιστοσύνη & αποτελεσματικότητα
 • να κατέχει μεθόδους & τεχνικές για την κατανόηση και επίλυση δυσκολιών για ενήλικες, παιδιά, ζευγάρια, οικογένειες & ομάδες
 • να διαχειρίζεται αποτελεσματικά κοινωνικά και διαπολιτισμικά ζητήματα που αφορούν τη θεραπεία και τις κοινοτικές πρακτικές

 

Μεθοδολογία

Η εκπαίδευση  περιλαμβάνει θεωρητικές και πρακτικές εισηγήσεις  & συστηματική βιωματική εξάσκηση.

 • Εισηγήσεις

Οι εισηγήσεις είναι διαδραστικές. Στοχεύουν στην κατανόηση και εφαρμογή των Μεταμοντέρνων Προσεγγίσεων στη θεραπευτική πράξη. Συμπεριλαμβάνουν:

-εκπαίδευση μέσω προβολής και ανάλυσης  βιντεοσκοπημένων συνεδριών

-βιωματικές δραστηριότητες: ομαδικές βιωματικές ασκήσεις & προσομοιώσεις (role playing)

Οι εισηγήσεις πραγματοποιούνται μηνιαίως κατά τη διάρκεια όλου του εκπαιδευτικού, στο πρώτο και δεύτερο έτος (βλ. Πρόγραμμα)

 

 • Βιωματικά Εργαστήρια

Τα βιωματικά εργαστήρια είναι μηνιαία κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους. Στοχεύουν στην εντατικοποίηση της πρακτικής εξάσκησης των τεχνικών που έχουν παρουσιαστεί στις εισηγήσεις, και ακολουθούν συστηματικά τη θεματική κάθε προηγούμενης εισήγησης.

 

 • Εργασίες & Παρουσιάσεις

Ατομικές και ομαδικές παρουσιάσεις  και εργασίες.

Οι εργασίες δίνουν την ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους να εμβαθύνουν με προσωπική τους επιλογή στις θεωρητικές έννοιες και στις τεχνικές που τους ενδιαφέρουν. Ακολουθούν την πορεία της εκπαίδευσης ως προς τις θεματικές και παραδίδονται/παρουσιάζονται στο τέλος του 1ου & 2ου έτους.

Η παρουσίαση των άρθρων γίνεται μηνιαίως και στα δύο έτη, και ακολουθεί συστηματικά τις θεματικές που αναπτύσσονται. Σκοπός είναι η/ο εκπαιδευόμενη/ος να καταρτίζεται από μια σειρά βασικών αναγνώσεων, και να επιλέγει τη μελέτη και παρουσίαση του υλικού για την κατανόηση του θέματος που την/τον ενδιαφέρει.

 

 • Εποπτεία

Μηνιαία ομαδική εποπτεία.  Αποτελεί  συγχρόνως  τρόπο εκμάθησης αλλά και  υποστήριξης των εκπαιδευομένων κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να φέρνουν για εποπτεία υλικό από τον επαγγελματικό τους χώρο, από την πρακτική τους άσκηση, ή και από προσομοιώσεις.

Η εποπτεία πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση στη διάρκεια  του 2ο έτους στα πλαίσια των προγραμματισμένων συναντήσεων. Το Κέντρο Bienestar παρέχει δυνατότητα ομαδικής και ατομικής εποπτείας και μετά το πέρας των 2 χρόνων.

 

 • ELearning

Στους/στις εκπαιδευόμενους/ες από περιοχές εκτός Θεσσαλονίκης, δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν ένα μέρος του προγράμματος μέσω του συστήματος Τήλε-Εκπαίδευσης.

 

 • Υλικό

Προσφέρεται υλικό άσκησης και μελέτης με βάση τις θεματικές σε κάθε εισήγηση, καθώς και αντίστοιχη  βιβλιογραφία και σχετικά  άρθρα για μελέτη και παρουσίαση.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης οι εκπαιδευόμενοι έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του Κέντρου, που προσφέρει online βιβλία, άρθρα, παρουσιάσεις κ.α. που αφορούν τη  σχετική θεωρία και τις πρακτικές των Μοντέλων.

 

 

 

Σε ποιούς απευθύνεται;

 • σε επαγγελματίες υγείας και τελειόφοιτους σπουδαστές επαγγελμάτων υγείας (ψυχολόγοι, ψυχίατροι, παιδοψυχίατροι, κοινωνικοί λειτουργοί, κοινωνιολόγοι, σύμβουλοι, θεραπευτές μέσω τέχνης, κ.α.)
 • σε εκπαιδευτικούς, καθηγητές συμβουλευτικής και επαγγελματικής/ειδικής αγωγής
 • σε όσους παρέχουν συμβουλευτικές ή άλλες συναφείς υπηρεσίες

 

 

Πρόγραμμα

1ο έτος

Σεπτέμβριος 2017 – Ιούνιος 2018

Εκπαιδευτικές Συναντήσεις: ένα εκπαιδευτικό Σαββατοκύριακο το μήνα διάρκειας 10 ωρών από τον Οκτώβριο μέχρι και τον Ιούνιο.

Βιωματικά Εργαστήρια: ένα τρίωρο βιωματικό εργαστήρι το μήνα, τις Παρασκευές που προηγούνται των εκπαιδευτικών διημέρων, από τ ο Φεβρουάριο μέχρι κ αι τ ον Ιούνιο .

2ο έτος

Σεπτέμβριος 2018 – Ιούνιος 2019

Εκπαιδευτικές Συναντήσεις: ένα εκπαιδευτικό Σαββατοκύριακο το μήνα διάρκειας 10 ωρών από τον Οκτώβριο μέχρι και τον Ιούνιο .

Συναντήσεις εποπτείας: μια τρίωρη ομαδική συνάντηση εποπτείας τ ο μήνα καθ’ όλη τη διάρκεια τ ου έτους.

 

Ημερομηνία Έναρξης: 14 Οκτωβρίου 2017

Ανοικτή ενημέρωση 23 Σεπτεμβρίου 2017

 

 

Χώρος: Κέντρο Ψυχολογίας  Bienestar

Διεύθυνση: Β.Όλγας 181,  Θεσσαλονίκη

Τηλ. Επικοινωνίας:  2310 887820 6946975079

Email: ilektramouti@gmail.com

Ιστότοπος: www.kentrobienestar.com

Υπεύθυνη της Εκπαίδευσης: Ηλέκτρα Μπεθυμούτη