Εκπαίδευση μέσα από την κλινική πρακτική «Εκπαίδευση στη θεραπεία και αποκατάσταση των διαταραχών αυτιστικού φάσματος μέσης και χαμηλής λειτουργικότητας – Εκπαίδευση μέσα από την κλινική πρακτική»

Το πρόγραμμα ξεκινάει τον Νοέμβριο του 2019 και ολοκληρώνεται το Μάιο του 2020 και απευθύνεται σε νέους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, που επιθυμούν να ασχοληθούν με τις ΔΑΦ.

Οι εκπαιδευόμενοι θα κατακτήσουν γνώσεις και θα αναπτύξουν δεξιότητες , σχετικά με τα κύρια κλινικά χαρακτηριστικά των ΔΑΦ μέσης και χαμηλής λειτουργικότητας καθώς και με τις αντίστοιχες αρχές θεραπείας και αποκατάστασης, ώστε να είναι σε θέση να κατανοούν τις δυσκολίες των ατόμων με ΔΑΦ μέσης και χαμηλής λειτουργικότητας, να σχεδιάζουν με υποστήριξη ένα πρόγραμμα παρέμβασης και να το υλοποιούν αποτελεσματικά.

Πρόγραμμα ΕΔΩ

Eνημερωτικό έντυπο ΕΔΩ