Έναρξη τριετούς/τετραετούς Εκπαιδευτικού Προγράμματος στην Προσωποκεντρική και Focusing-Βιωματική Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων ή Παιδιών & Εφήβων

Έναρξη εγγραφών στο ανωτέρω εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη για την ακαδημαϊκή χρονιά 2017-2018.

Το πρόγραμμα είναι 3ετούς / 4ετούς διάρκειας

(για συμβούλους ψυχικής υγείας / ψυχοθεραπευτές).

Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από:

Ελληνική Εταιρία Συμβουλευτικής (ΕΕΣ)

Ευρωπαϊκή Εταιρία Συμβουλευτικής (ΕΑC)

Εθνική Εταιρία Ψυχοθεραπείας Ελλάδας (ΕΕΨΕ)

Ευρωπαϊκή Εταιρία Ψυχοθεραπείας (EAP)

Προσωποκεντρική-Βιωματική Εταιρία Ευρώπης (PCE–Europe)

International Focusing Institute New York (FINY)

Το Ελληνικό Κέντρο Focusing είναι πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1 (Κε.Δι.Βι.Μ.1) (Κωδ. Αδείας : 2100540) από το Υπουργείο Παιδείας (ΕΟΠΠΕΠ).

Για περισσότερες πληροφορίες:

web: http://new.focusing.gr/

e-mail: focusinghellas@yahoo.com

Τηλ. 210-6459459