Ζητούνται εθελοντές για νέο γνωσιακό πείραμα

Πώς αντιλαμβανόμαστε μία ακολουθία από ήχους;  Αυτό είναι το ερώτημα
που μας οδήγησε στο σχεδιασμό του παρόντος πειράματος.  Η διαδικασία
κρατάει περίπου 40-50 λεπτά.  Χρειαζόμαστε μη μουσικούς 18-40 με
φυσιολογική ακοή.  Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη για εμάς και θα
εκτιμηθεί δεόντως. Τα πειράματα θα πραγματοποιηθούν στην
Πανεπιστημιούπολη (πύλη Ούλοφ Πάλμε).  Αν θέλετε να πάρετε μέρος μου
στέλνετε e-mail στο artemis.chr@gmail.com  για να κανονίσουμε μέρα και
ώρα.