Ζητείται φροντίστρια για άτομα με νοητική υστέρηση

Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ζητά οικόσιτη φροντίστρια για νεαρά άτομα με νοητική υστέρηση.
Φορέας υλοποίησης: Κ.Σ.Δ.Ε.Ο Έδρα
τηλ. 210-5913826
fax 210-5762861
email: mko.edra@gmail.com