Βιογραφικό Κωνσταντίνος James Wiliams

Είμαι βοηθός ψάλτης στην Εκκλησία του Άγιου Γεωργίου Φραγκούδι στην Λεμεσό (Κύπρος) να κοπιάσετε.  Την μόρφωση μου την έδωσαν οι Άγιοι Πατέρες της Ορθόδοξης μας Εκκλησίας. Η μόρφωση μου δεν περνά το γυμνάσιο και αυτό μου έδωκε την ευκαιρία να μορφωθώ μόνος δια των πηγών (βιβλίων) των οποίων θεωρούσα απαραίτητες  χωρίς την «φλυαρία»  της φιλοσοφίας της αυτο επινόησης δηλαδή του νου του δυτικού κόσμου ο οποίος και σκέφτεται μόνο ανθρωποκεντρικά χωρίς δηλαδή Θεό.