Βιογραφικό Σημείωμα

Νέστορος Ιωάννη του Νέστορα
Ψυχιάτρου, Δρα Νευροφυσιολογίας Πανεπιστημίου McGill, Ψυχοθεραπευτή, Καθηγητή Κλινικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης,
Τμήμα Ψυχολογίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών,
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο 74 100,
Τηλ. 28310-77 577,
Fax. 28310- 77 578,
Email: nestoros@psy.soc.uoc.gr

Επιστημονικού Διευθυντή, Εταιρεία Τεχνοβλαστός Πανεπιστημίου Κρήτης «ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Α.Ε.»

Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας 42
Αθήνα 105 58.
Τηλ. 210-77 85 209 & 210- 32 14 888
Fax. 210-32 14 894
Κιν. 697 28 77 111 & 697 28 77 112,
Email: totalsyn@otenet.gr

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Γεννήθηκε στην Λευκωσία της Κύπρου στις 4 Μαΐου, 1948.  Έχει Ελληνική καταγωγή και είναι υπήκοος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΣΠΟΥΔΕΣ
1. Ιατρική Σχολή Εθνικού και Πτυχίο Ιατρικής με “ΑΡΙΣΤΑ”, Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών  Νοέμβριος, 1971.

2. McGill UNIVERSITY Diploma in Psychiatry, Ιούνιος, 1978.

3. McGill UNIVERSITY Πτυχίο Διδάκτορος της Φιλοσοφίας (στη Νευροφυσιολογία), Νοέμβριος, 1980, (Ph.D. in Physiology).

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

1. EDUCATIONAL COUNCIL                              Δίπλωμα E.C.F.M.G.,
FOR FOREIGN MEDICAL                                    Σεπτέμβριος, 1971.
GRADUATES

2. MEDICAL COUNCIL OF                           Άδεια Άσκησης
CANADA                                                   Επαγγέλματος Ιατρού, Ιούλιος, 1974.
(L.M.C.C. DEGREE).

3. COLLEGIUM MEDICORUM                    Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος
ET CHIRURGORUM PROVIN-                    Ιατρού στο Κεμπέκ,
CIAE QUEBECENCIS                                       Σεπτέμβριος, 1974.

 

4. AMERICAN BOARD OF                           Πιστοποιητικό Ειδικότητας
NEUROLOGY AND                                                     Ψυχιάτρου,
PSYCHIATRY                                                         Οκτώβριος, 1977.

5. ROYAL COLLEGE OF                  Πιστοποιητικό Ειδικότητας
PHYSICIANS AND                              Ψυχιάτρου,
SURGEONS OF CANADA                  Νοέμβριος, 1977.

6. COLLEGIUM REGALE                  Δίπλωμα Αναγνώρισης του
MEDICORUM ET                                     ως Τακτικού Μέλους,
CHIRURGORUM                                       Νοέμβριος, 1977.
CANADENSE                                                 F.R.C.P. (C)

7. CORPORATION                            Πιστοποιητικό Ειδικότητας
PROFESSIONNELLE DES                        Ψυχιάτρου,
MEDECINS DU QUEBEC                    Δεκέμβριος, 1977.

8. Ελληνική Δημοκρατία,                    Άδεια Άσκησης Ιατρικού
Νομαρχία Αττικής,                                 Επαγγέλματος,  1982.
Διαμέρισμα Αθηνών,
Διεύθυνση Υγιεινής.

9. Ελληνική Δημοκρατία,                    Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας
Νομαρχία Αττικής,                                     Ψυχιάτρου, 1984.
Διαμέρισμα Αθηνών,
Διεύθυνση Υγιεινής.

10. INTERNATIONAL ACADEMY          Diploma in Psychotherapy,
OF PROFESSIONAL                                                          1984.
COUNSELING AND
PSYCHOTHERAPY

INTERNATIONAL ACADEMY OF          Diplomate in Prοfessional
BEHAVIORAL MEDICINE                           Psychotherapy, 1987
COUNSELING AND PSYCHOTHERAPY,

EUROPEAN INSTITUTE OF                         Diploma in Psychological
PSYCHOTHERAPY                                       Therapies, 1995

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑ
1972-1973
Rotating Intern, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου του Τορόντο (Toronto General Hospital)

 

1973-1977
Ειδικευόμενος ιατρός (Resident) στην Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου McGill του Μόντρεαλ, με εκπαίδευση στην Ατομική, Οικογενειακή και Ομαδική Ψυχοθεραπεία και έρευνα στην Κλινική Ψυχοφαρμακολογία με επόπτες τους καθηγητές Heinz E. Lehmann και Thomas A. Ban.

1977-1982
Νευροψυχίατρος στο Montreal Neurological Institute and Hospital που ανήκει στο Πανεπιστήμιο McGill.

1980-1982
Ψυχίατρος, στο Douglas Hospital του Πανεπιστήμιου McGill, που αποτελεί και το WHO Research and Training Centre για τον Καναδά

1982-1984
Επιστημονικός Σύμβουλος, Ψυχιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Αθήνα.

1984-1987
Διευθυντής του Τμήματος Ερευνών του Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής Αθηνών.

1977-1982
Άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχιάτρου και Ψυχοθεραπευτή με ιδιωτικούς ασθενείς στο γραφείο 1024 του Medical Arts Building, Montreal, Canada.

1982-Σήμερα
Άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχιάτρου και Ψυχοθεραπευτή με ιδιωτικούς ασθενείς στο γραφείο 502, Πύργος Αθηνών Β’, Μεσογείων 2-4, Αθήνα 11527 από το 1982 μέχρι το 2007 και  στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας 42, Αθήνα 105 58  μέχρι σήμερα.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ

1973-1976
Πέντε έρευνες στην Κλινική Ψυχοφαρμακολογία σε συνεργασία με τους J.V. Avanth, G. Chouinard, H.E. Lehmann και T.A. Ban, που οδήγησαν σε επτά δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές (υπ’ αριθμόν 1, 2, 4, 6, 7, 9 και 10).

1976-1980
Έρευνα στην Νευροφυσιολογία υπό την ιδιότητα του “Post-doctoral Fellow” με υποτροφία του “Ιατρικού Συμβουλίου Ερευνών του Καναδά” (Medical Research Council of Canada) υπό την επίβλεψη του Καθηγητή K. Krnjevic, ο οποίος είναι νευροφυσιολόγος και ήταν τότε Πρόεδρος του Τμήματος της Φυσιολογίας (Professor and Chairman of the Department of Physiology). Οι έρευνες αυτές οδήγησαν στις δημοσιεύσεις με αρ. 5, 8, 11, 12, 15, 18 και στην Διδακτορική μου Διατριβή στο Πανεπιστήμιο McGill (Doctor of Philosophy ή Ph.D.).

1977-1982
Νευροψυχιατρική έρευνα στο Montreal Neurological Hospital and Institute, McGill University, οι οποίες οδήγησαν στις δημοσιεύσεις 3 και 17.

1980-1982
Co-ordinator του Προγράμματος Ερευνών  για την Σχιζοφρένεια του Douglas Hospital Research Centre  του Πανεπιστημίου McGill.

Μελέτες: α) η διαζεπάμη στην θεραπεία της σχιζοφρένειας (Δημοσιεύσεις με αρ. 12, 20 και 22) και β) η χολοκυστοκινίνη στην θεραπεία της σχιζοφρένειας (Δημοσιεύσεις με αρ. 19 και 21).

1982-1984
Επιστημονικός Σύμβουλος της Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Αθήνα.
Συμμετοχή στην δημιουργία του ερωτηματολογίου για τα ναρκωτικά.

1984-1987
Διευθυντής του Τμήματος Ερευνών του Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής, Αθήνα.

1988 – σήμερα
Μεγάλη σειρά ερευνών στο Εργαστήριο Κλινικής Ψυχολογίας και στο Εργαστήριο Νευροεπιστημών και Συμπεριφοράς του Πανεπιστημίου Κρήτης στα ακόλουθα θέματα:

Ψυχοθεραπευτικές διαδικασίες στην αντιμετώπιση ατόμων με σχιζοφρενικά συμπτώματα: (από το 1993 σε συνεργασία με τους Peter Hawkins, University of Sunderland, Ηνωμένο Βασίλειο, Eleanor O’Leary, Cork University College, Ιρλανδία, Jarl Wahlsrtom, Jyvaskyla University, Φινλανδία, Jose Navarro Gongora, University of Salamanca, Ισπανία και Νικήτα Πολεμικό, Πανεπιστήμιο Αιγαίου). Οι έρευνες αυτές οδήγησαν στη συγγραφή 2 συγγραμμάτων στην ελληνική γλώσσα και 1 βιβλίου με άλλους συγγραφείς για τους μαθητές Λυκείου. Επίσης, οδήγησαν σε 22 κεφάλαια σε επιστημονικά συγγράμματα εκ των οποίων τα 7 ήσαν σε αγγλόφωνα βιβλία. Μία από τις επτά επιμέλειες βιβλίων (το σύγγραμμα PSYCHOTHERAPY, P. J. Hawkins & J. N. Nestoros (Eds.), του 1977 έχει ήδη μεταφραστεί στα κινέζικα, στα ρώσικα και στα ουζμπέκικα). Τέλος, μεγάλη σειρά άρθρων δημοσιευμένων σε επιστημονικά περιοδικά και ανακοινώσεων σε επιστημονικά συνέδρια (βλ. παρακάτω).

Στάσεις απέναντι στην ψυχική νόσο γενικά και στη σχιζοφρένεια παρανοϊκού τύπου ειδικότερα. Δημιουργήθηκαν ειδικά ερωτηματολόγια (Κλίμακες Στάσεων Απέναντι στην Παρανοειδή Σχιζοφρένεια, Ερωτηματολόγια Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ) (βλ. δημοσίευση υπ’ αριθμόν 35).

Συγκρότηση και προσανατολισμός στη ζωή σε άτομα με συμπτώματα σχιζοφρένειας παρανοϊκού τύπου ή σχιζοσυναισθηματικής ψύχωσης. Η σχετική κλίμακα του Antonovsky, έχει μεταφραστεί και προσαρμοστεί στα Ελληνικά από τους Vyras, Nestoros & Kalaitzaki, 1996 (δημοσίευση υπ’ αριθμόν 29).

1999-Σήμερα
Έρευνα που σχετίζεται με τις εφαρμογές της μεθόδου των γνωστικών προκλητών δυναμικών στην κατ’ αρχήν στην Ιατροδικαστική (δοκιμασία ανίχνευσης Αλήθειας- Ψεύδους) και στον αθλητισμό, για την οποία είμαι ανάδοχος του έργου 01 ΠΡΑΞΕ 88 με τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, Α.Ε.». Η μέθοδος έχει αποδειχθεί εξαιρετικά αξιόπιστη και έγκυρη για την μελέτη οποιασδήποτε εγκεφαλικής λειτουργίας (όπως είναι οι διαδικασίες μάθησης, η αντιδράσεις σε οποιαδήποτε εξωτερικά ή εσωτερικά ερεθίσματα, κ.λ.π.) καθώς και  στη διάγνωση οποιουδήποτε τύπου ψυχικών και νευρολογικών διαταραχών, συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης τοξικών ουσιών. Το γεγονός ότι η μέθοδος εντοπίζει διαταραχές στη λειτουργία του εγκεφάλου πριν το ίδιο το άτομο ή το περιβάλλον του αντιληφθούν οποιαδήποτε διαταραχή στη συμπεριφορά του, καθιστά την περιοδική εξέταση (check-up) με τη συγκεκριμένη μέθοδο ιδανική για την πρώιμη  διάγνωση και ίσως και την πρόληψη όλων των ψυχικών και νευρολογικών διαταραχών.

Η μέθοδος των γνωστικών προκλητών δυναμικών έχει άπειρες εφαρμογές σχεδόν σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Π.χ. μπορεί να προσφέρει επιστημονική τεκμηρίωση για μεγάλη σειρά θεμάτων, τα οποία ενδιαφέρουν τη χώρα μας, όπως η ευεργετική επίδραση των ακόλουθων χαρακτηριστικών της πατρίδας μας:
(α) του φυσικού κάλλους του ελληνικού τοπίου,
(β) ελληνικών έργων τέχνης
(γ) της θάλασσας,
(δ) του φωτός,
(ε) του ευκράτου κλίματος,
(στ) της μεσογειακής δίαιτας,
(ζ) του ελληνικού τρόπου σκέψης.

Παραδείγματος χάριν, μπορούν να μελετηθούν με την συγκεκριμένη μέθοδο διάφοροι δείκτες της εγκεφαλικής δραστηριότητας  ατόμων πριν και μετά την επαφή τους με χαρακτηριστικά παραδείγματα έκφρασης του ελληνικού πολιτισμού (μαθήματα φιλοσοφίας, επίσκεψη σε αρχαιολογικούς χώρους, γνωριμία με τα ήθη και έθιμα κ.τ.λ.).

Τέλος, ο συνδυασμός της μεθόδου των γνωστικών προκλητών δυναμικών με τη δυνατότητα αλλαγής της εγκεφαλικής λειτουργίας προς την επιθυμητή κατεύθυνση με τη μέθοδο της νευρο-βιο-ανάδρασης (Neuro-bio-feedback) προσφέρει άπειρες δυνατότητες βελτίωσης της επίδοσης και απόδοσης κάθε ατόμου σε οποιοδήποτε έργο (π.χ. πρωταθλητές, άτομα με μαθησιακά προβλήματα, άτομα με ψυχικές διαταραχές κ.τ.λ.).

Για την περαιτέρω μελέτη των παραπάνω ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2006 η Εταιρεία Τεχνοβλαστός (Spin-off) του Πανεπιστήμιου Κρήτης «ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Α.Ε.».

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Τίτλος έργου: «Υποτροφίες του Οργανωμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Κλινικής Ψυχολογίας» (Κ.Α. 903). Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Συνολική διάρκεια έργου: 21 μήνες (1/9/1996 μέχρι 30/6/1998). Επιστημονικός Υπεύθυνος και Συντονιστής του Έργου: Ιωάννης Ν. Νέστορος, Αν. Καθηγητής Κλινικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ερευνητική Ομάδα: Μεταπτυχιακοί φοιτητές Α’ και Β’ κύκλου του Οργανωμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Κλινική Ψυχολογία.

Έργο Στήριξης με τίτλο «Ηλεκτρονικές και έντυπες συλλογές και αρχεία Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχοθεραπείας» (Κ.Α. 996). Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης (Αρ. Πρωτ. 1748, 29-9-97). Συνολική διάρκεια έργου: 12 μήνες (1/10/1997-30/9/1998). Χρηματοδότηση: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Επιστημονικός Υπεύθυνος και Συντονιστής του Έργου: Ιωάννης Ν. Νέστορος, Αν. Καθηγητής Κλινικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ερευνητική Ομάδα: Μεταπτυχιακοί φοιτητές Α’ και Β’ κύκλου του Οργανωμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Κλινική Ψυχολογία.

Τίτλος έργου: «Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού σε Ψηφιακή Μορφή για τη Διδασκαλία του Μαθήματος Θεωρίες Προσωπικότητας» (Κ.Α. 1062). Εγκρίθηκε και χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» του Πανεπιστημίου Κρήτης. Συνολική διάρκεια έργου: 10 μήνες (1/3/1999-31/12/1999). Επιστημονικός Υπεύθυνος και Συντονιστής του Έργου: Ιωάννης Ν. Νέστορος, Αν. Καθηγητής Κλινικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ερευνητική Ομάδα: Μεταπτυχιακοί φοιτητές Α’ και Β’ κύκλου του Οργανωμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Κλινική Ψυχολογία.

Τίτλος έργου: «Έρευνα στην Ψυχοθεραπεία της Σχιζοφρένειας: Παράγοντες που εμπλέκονται στην συμπτωματολογία, στην πορεία, στις ψυχοθεραπευτικές διαδικασίες και στο αποτέλεσμα της θεραπείας» (Κ.Α. 1238). Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Συνολική διάρκεια έργου: 24 μήνες (1/4/1999-31/3/2001). Χρηματοδότηση: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Επιστημονικός Υπεύθυνος και Συντονιστής του Έργου: Ιωάννης Ν. Νέστορος, Αν. Καθηγητής Κλινικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ερευνητική Ομάδα: Μεταπτυχιακοί φοιτητές Α’ και Β’ κύκλου του Οργανωμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Κλινική Ψυχολογία.

Τίτλος έργου: «Ηλεκτροφυσιολογικός Προμηθέας». Το έργο με τον κωδικό 01 ΠΡΑΞΕ 88 (Σεπτέμβριος 2002) χρηματοδοτήθηκε από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΠΡΑΞΕ. Το έργο αφορά την ανάπτυξη νέας μεθοδολογικής προσέγγισης της ηλεκτροφυσιολογικής μεθόδου των Γνωστικών Προκλητών Δυναμικών προκειμένου να εφαρμοστεί στην Ιατροδικαστική Νευροψυχολογία (Ανίχνευση Αλήθειας-Ψεύδους) και στην Αθλητιατρική.

ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
1.  Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία

2.  Ελληνική Εταιρεία για τις Νευροεπιστήμες

3.  European Institute of Psychotherapy

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

American Psychiatric Association

Canadian Psychiatric Association

Society for Neuroscience

Canadian College of Neuro-psychopharmacology

Collegium International Neuro-psychopharmacologicum

Royal College of Physicians and Surgeons of Canada

International Brain Research Organization/World Federation of Neuroscientists

International Academy of Professional Counseling and Psychotherapy

Society for the Exploration of Psychotherapy Integration

International Society for the Psychological Treatments of the  Schizophrenias and Other Psychoses

Society for Psychotherapy Research

The New York Academy of Sciences

Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών

ΜΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

Journal of European Psychotherapy. (Chief Editor: Serge Sulz): Member of the Scientific Council από το 1998.

Ψυχολογία (Το περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας ή ΕΛΨΕ): Σύμβουλος Έκδοσης.

Creative Education (Editor in Chief Dr. Mehrdad Massoudi, Carnegie Mellon University, USA): Member of the Editorial Board  από το 2010.

ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ

Βοηθός Ψυχίατρος, Royal Victoria Hospital και Allan Memorial Institute of Psychiatry, 1977-1982

Νευροψυχίατρος, Montreal Neurology Institute and Hospital, McGill University, 1977-1982

Ψυχίατρος, Douglas Hospital, McGill University, 1980-1982

Επιστημονικός Σύμβουλος, Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, 1982-1984

Ερευνητής Ψυχίατρος, συνεργάτης του Κρατικού Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Αθηνών, καθώς και του Δρομοκαϊτείου Θεραπευτηρίου, 1984-1987

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Επίκουρος Καθηγητής στην έδρα της Ψυχιατρικής του McGill University, 1980-1982

Ειδικός Επιστήμονας του Ν. 407 (1980), Τμήμα Ψυχολογίας,

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 1987-1988

Αναπληρωτής Καθηγητής Κλινικής Ψυχολογίας,

Τμήμα Ψυχολογίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών,

Πανεπιστήμιο Κρήτης, 1988-1999

Πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας,

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 1988-1994

και 1999-2001

Διευθυντής του Οργανωμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Κλινική Ψυχολογία του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, 1994-2004.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της Κλινικής Ψυχολογίας του Εργαστηρίου Κλινικής και Κοινωνικής Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, 1995-2004.

Καθηγητής Κλινικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 1999-σήμερα.

Διευθυντής του Εργαστηρίου Νευροεπιστημών και Συμπεριφοράς του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, 2000-2004.

Επιστημονικός Διευθυντής της Ερευνητικής Εταιρείας Τεχνοβλαστού (Spin-off) του Πανεπιστημίου Κρήτης «Ηλεκτροφυσιολογικός Προμηθέας, Α.Ε.», 2005-σήμερα. Πρόκειται για Εταιρεία Έρευνας και παροχής Ψυχιατρικών, Νευρολογικών και Ψυχολογικών υπηρεσιών.

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

α) Συμβούλιο Ιατρικής Έρευνας του Καναδά, Υποτροφία στην Νευροφυσιολογία, 1976-1980

β) Του ανετέθη από το British Columbia Health Care Research Foundation του Καναδά, η αξιολόγηση δύο αιτήσεων για περαιτέρω έρευνα με νευροφυσιολογικές μεθόδους, των επιδράσεων του αλκοόλ (αιθανόλης) πάνω στο νευρικό σύστημα. Οι δύο αυτές αιτήσεις είχαν υποβληθεί από την Έδρα της Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Βρεττανικής Κολομβίας του Καναδά.

γ) Τον κάλεσαν να λάβει μέρος σαν ομιλητής στην Gordon Research Conference on Alcohol, τον Φεβρουάριο του 1982, όπου και παρουσίασα την μελέτη “Στρες και Αλκοολισμός: Η σχέση του GABA”. Στην σύσκεψη αυτή λαμβάνουν μέρος μόνο 100 ειδικά επιλεγμένοι επιστήμονες για την ανταλλαγή απόψεων στα τελευταία επιτεύγματα του κλάδου τους.

δ) Οι Ερευνητές Διεθνών Βιογραφικών Κέντρων επέλεξαν για να συμπεριληφθεί η βιογραφία του στις ακόλουθες εκδόσεις WHO’S WHO:

1. The International Who’s Who of Intellectuals,

Τόμος VI, 1985

2.  Men of Achievement, 1985

3. Dictionary of International Biography Τόμος XIX, 1985

4. The First Five Hundred, 1985

5. The International Book of Honor, 1986

6. International Who’s Who in Medicine, 1986

7. The International Dictionary of Distinguished Leadership,

Χειμώνας 1985-1986

8. The International Record of Biographical Achievements,

1985

9. International Register of Profiles,

9η Έκδοση, 1985-1986

ε) Πάτρων του Βρετανικού Συνδέσμου για την Σχιζοφρένεια, 1985

στ) Μέλος των ακόλουθων οργανισμών:

1. “Διεθνής Βιογραφική Εταιρεία” (Ισόβιο Μέλος)

2. “Ερευνητική Εταιρεία του Αμερικανικού βιογραφικού

Ινστιτούτου” (Ισόβιο Μέλος)

3. “Παγκόσμιο Ινστιτούτο Σημαντικών Επιτευγμάτων”

(Ισόβιο Μέλος)

4. “Παγκόσμια Ακαδημία των Γραμμάτων” (Ισόβιο Μέλος)

ζ) Τιμήθηκε με τα ακόλουθα μετάλλια:

1. “Οι Πρώτοι Πεντακόσιοι”, Διεθνές Βιογραφικό Κέντρο, 1985

2. “Μετάλλιο της Τιμής”,  Αμερικανικό Βιογραφικό Ινστιτούτο,

1985

3. “Μετάλλιο της Τιμής”, Αμερικανικό Βιογραφικό Ινστιτούτο,

1986

4. “Μετάλλιο Άλμπερτ Αϊνστάιν”, Ίδρυμα Διεθνούς Ακαδημίας,

1986

5. “Οι πρώτοι εκατό»,  Διεθνές Βιογραφικό Κέντρο, 2004

6.  “Greatest Living Legends”, Διεθνές Βιογραφικό Κέντρο, 2005

7. Παρασημοφόρηση και απονομή αναμνηστικής πλακέτας από τον Πολιτιστικό

Σύλλογο  «Γιάννος Κρανιδιώτης» και ανακήρυξη σε Επίτιμο Πρόεδρο της Επιτροπής Υγείας του συλλόγου αυτού (Τραχώνι Λεμεσού, Κύπρος, 16/12/2005)

η) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ερευνητικής Εταιρείας του Αμερικανικού Βιογραφικού Ινστιτούτου, 1986

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Α. ΒΙΒΛΙΑ

1. Νέστορος, Ι. Ν. (1971). Συνοπτική Μαιευτική και Γυναικολογία, Α’ Έκδοση Αθήνα. Επανεκδόθηκε βελτιωμένο το 1972 (Β’ έκδοση), το 1974 (Γ’ έκδοση), το 1976 (Δ’ έκδοση) και το 1978 (Ε’ έκδοση).

2. Nestoros, J. N. (1980). Anti-anxiety Agents and Synaptic Transmission in the Brain: Electrophysiological Studies. Ph.D. Thesis. McGill University: Montreal, Canada.

3. Νέστορος Ι.Ν. & Βαλλιανάτου Ν.Γ. (1990/1996). Συνθετική Ψυχοθεραπεία. Ελληνικά Γράμματα.

4. Νέστορος Ι. Ν. (1993). Στον Κόσμο της Ψύχωσης. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

5. Αντωνοπούλου, Χ., Βίκη, Α., Γαλανάκη, Ε., Δράκος, Γ., Μάνος, Κ., Μάνου, Β., Μάνου, Ι., Νέστορος, Ι., Τριανταφύλλου, Θ., Τσαντήλα, Α. & Τσιπλήταρης, Α.  (2000). ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ  Α’ Τάξης Ενιαίου Λυκείου (Βιβλίο Μαθητή & Βιβλίο Καθηγητή). Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Β. ΕΠΙΜΕΛΕΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

1. Νέστορος, Ι.Ν. & Ραμπαβίλας Α. (επικεφαλής για τον τομέα Ψυχοφυσιολογίας) (1991) στο 9 τόμων, 5423 σελίδων, έργο «Παιδαγωγική Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια Λεξικό», Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 1991 (Συντακτική Επιτροπή: Ν. Αυγελής και συν.).

2. Νέστορος Ι.Ν. (Επιμέλεια) (1992). Η Επιθετικότητα στην Οικογένεια, στο Σχολείο και στην Κοινωνία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

3. Arana G.A. & Hyman S.E. (1994). Ψυχοφαρμακολογία. (Επιμέλεια Ι.Ν. Νέστορος). Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας.

4. O’ Leary E. (1995). Η θεραπεία Gestalt. (Επιμέλεια Ι.Ν. Νέστορος & Ν. Πολεμικός). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

5. Goleman D. (1996). Η συναισθηματική νοημοσύνη. Γιατί το ¨EQ¨ είναι πιο σημαντικό από το ¨IQ¨;. (Επιμέλεια Ι. Ν. Νέστορος). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

6. Bloomfield H.H. & McWilliams P. (1996). Θεραπεύοντας την κατάθλιψη. (Εισαγωγή, Επιστημονική επιμέλεια, προσαρμογή και σχόλια Ι.Ν. Νέστορος). Αθήνα: Εκδόσεις Θυμάρι.

7. Hawkins P.J. & Nestoros J.N. (Εds) (1997). Psychotherapy: New perspectives on Theory, Practice and Research. Athens: Ellinika Grammata.

8.  Lavie, P. (1999). O Μαγικός Κόσμος του Ύπνου. Επιστημονική θεώρηση Ι. Ν. Νέστορος. Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα.

9.  Aron, E. N. (1999). Μήπως Παραείστε Ευαίσθητοι; Επιστημονική θεώρηση Ι. Ν. Νέστορος. Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα.

10. Hawkins P.J. (2000). Εισαγωγή στην Κλινική Ύπνωση. Επιστημονική θεώρηση και Εισαγωγή των Επιμελητών στην Ελληνική Έκδοση, σελ. 15-34: Ν. Ε. Πολεμικός – Ι. Ν. Νέστορος. Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα.

11. Pope, H.G., Phillips, K.A. & Olivardia, R. (2005). Το Σύνδρομο του Άδωνη. (Πρόλογος – Επιστημονική Θεώρηση – Επίλογος Ι. Ν. Νέστορος). Αθήνα: Εκδόσεις Θυμάρι.

12. Erickson, C.K. (2007). Η Επιστήμη της Εξάρτησης: Από την Νευροβιολογία στην Θεραπεία. (Επιστημονική Επιμέλεια Ιωάννης Ν. Νέστορος). Αθήνα: Εκδόσεις Ισόρροπον.

13.  Hawkins P.J. (2009). Ύπνωση και Στρες. Επιστημονική Επιμέλεια και Εισαγωγική Ανασκόπηση, σελ. 15-47: Ν. Ε. Πολεμικός – Ι. Ν. Νέστορος. Αθήνα. Εκδόσεις Ατραπός.

Γ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ

1. Nestoros, J.N., Lehmann, H.E. and Ban, T.A. (1980). Neuroleptic drugs and sexual function in schizophrenia. In Drug Treatment of sexual Dysfunction, Modern problems of Pharmacopsychiatry, Vol. 15, T.A. Ban (ed.), pp. 111-130 (Karger, Basel).

2. Nestoros, J.N. (1980). Electrophysiological evidence that GABA potentiation in vivo correlates with benzodiazepine receptor affinity. In GABA Neuro-transmission: Current development in Physiology and Neurochemistry, H. Lal (ed.), pp. 849-851 (Ankho International, Inc., Fayetteville).

3. Nestoros, J.N. (1980). Ethanol and GABAergic neurotransmission. In GABA Neurotransmission: Current development in Physiology and Neuro-chemistry, H. Lal (ed.), pp. 643-645 (Ankho International, Inc., Fayetteville).

4. Νέστορος Ι.Ν. (1992). Επισκόπηση και αξιολόγηση του φαινομένου της επιθετικότητας στην Ελλάδα. Στο Ι.Ν. Νέστορος (Επιμέλεια), Η Επιθετικότητα στην οικογένεια, στο σχολείο και στην κοινωνία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα (σελ. 13-21).

Νέστορος Ι.Ν. (1992). Ψυχοπαθολογία και Επιθετικότητα. Στο Ι.Ν. Νέστορος (Επιμέλεια), Η Επιθετικότητα στην οικογένεια, στο σχολείο και στην κοινωνία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα (σελ. 185-224)

Νέστορος Ι.Ν. (1994). Η Σχιζοφρένεια: Σύγχρονες επιστημονικές απόψεις για την αιτιολογία και την θεραπεία. Στο Μ. Καίλα, Ν. Πολεμικός & Γ. Φιλίππου (Επιμέλεια),  Άτομα με Ειδικές Ανάγκες. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα (Α΄ τόμος, σελ. 235-252).

7. Νέστορος Ι.Ν. (1994). Συμπλήρωμα Ψυχοφαρμακολογίας. Για το βιβλίο των G.W. Arana & S.E. Hyman, Ψυχοφαρμακολογία (Επιμέλεια: Ι.Ν. Νέστορος). Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας.

8. Hawkins P.J., Nestoros J.N. (1997). Beyond the Dogmas of Conventional Psychotherapy: The Integration Movement.In P.J. Hawkins & J.N. Nestoros (Eds), Psychotherapy: New perspectives on Theory, Practice and Research. Athens: Ellinika Grammata Publishers (pp.23-95).

9. Nestoros J.N. (1997). Integrative Psychotherapy of Individuals with Schizophrenic Symptoms. In P.J. Hawkins & J.N. Nestoros (Eds), Psychotherapy: New perspectives on Theory, Practice and Research. Athens: Ellinika Grammata Publishers (pp.321-363).

10. Nestoros J.N. (1997). A Model of Training in the Methodology of Individual Psychotherapy Research: The Case of Schizophrenia as a Paradigm. In P.J. Hawkins & J.N. Nestoros (Eds), Psychotherapy: New perspectives on Theory, Practice and Research. Athens: Ellinika Grammata Publishers (pp. 633-681).

11. Nestoros J.N., Patakou-Parassiri V., Sfakianakis G. & Vasdekis V.G.S. (1998). Hypnosis in Greece. In P.J. Hawkins & M. Heap (Eds), Hypnosis in Europe. London: Whurr (pp. 99-117).

Νέστορος, Ι.Ν., Ζγαντζούρη, Κ.Α., & Λαμπρόπουλος, Γ.Κ. (1999). Συνθετική Ψυχοθεραπεία. Από τη θεωρία στην εφαρμογή. Στο Π. Ασημάκης (επιμέλεια), Σύγχρονες ψυχοθεραπείες στην Ελλάδα. Από τη θεωρία στην εφαρμογή. Αθήνα: Ινστιτούτο Προσωπικής Ανάπτυξης-University of Indianapolis Athens Press. (σελ. 325-378).

Νέστορος, Ι.Ν., Καλαϊτζάκη, Α.Ε., & Ζγαντζούρη, Κ.Α. (1999). Αντιμετώπιση ατόμων με σχιζοφρενικά συμπτώματα με το Συνθετικό Μοντέλο Ψυχοθεραπείας: ερευνητική προσέγγιση. Στο Σ. Παπαστάμου, Σ. Κανελλάκη, Α. Μαντόγλου, Ρ. Σαμαρτζή, Ν. Χρηστάκης (επιμέλεια), Η ψυχολογία στο Σταυροδρόμι των Επιστημών του Ανθρώπου και της Κοινωνίας. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη (σελ. 357-374).

Νέστορος, Ι.Ν. (2000). Σχιζοφρένεια Παρανοϊκού Τύπου: Ψυχολογικές, Κοινωνικές και Οικονομικές Παράμετροι. Στο Ι. Νέστορος, Β. Πεσμαζόγλου, & Μ. Σαματάς (Επιμέλεια). Σύγχρονα Ρεύματα στις Κοινωνικές Επιστήμες. Αθήνα: Εκδόσεις Tυπωθήτω. (σελ. 389-410).

Νέστορος, Ι.Ν. (2000). Σύγχρονες απόψεις για το ρόλο των συναισθημάτων στην ψυχική υγεία. Στο Μ. Ι. Βάμβουκας & Α. Δ. Πεδιαδίτης (Επιμέλεια), Δύσκολες μορφές συμπεριφοράς στη σχολική τάξη. Ρέθυμνο (σελ. 82-103).

Νέστορος Ι.Ν., & Ζγαντζούρη Κ.Α. (2001). Πρακτική Άσκηση ΕΠΕΑΕΚ των Προπτυχιακών Φοιτητών στην Κλινική Ψυχολογία. Στο Α.Β. Ρήγα (Επιστημονική Υπεύθυνη), Πρακτική Άσκηση Φοιτητών: Οργάνωση, Εφαρμογή, Προοπτικές. Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) 1997-1999. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα (σελ. 37-48).

Ζγαντζούρη Κ.Α. & Νέστορος Ι.Ν. (2002). Μηχανισμοί Γένεσης των Παραληρηματικών Ιδεών. Στο Ν. Πολεμικός, Μ. Καϊλα, & Φ. Καλαβάσης (επιμέλεια), Εκπαιδευτική, Οικογενειακή και Πολιτική Ψυχοπαθολογία. Τόμος Α΄. Θέματα Ψυχοπαθολογίας σε Παιδιά και Εφήβους. (Σειρά: Κλινική-Συμβουλευτική Ψυχολογία, Ψυχοπαθολογία-Ψυχοθεραπεία. Υπεύθυνος Σειράς: Γ. Κλεφτάρας). (σελ. 176-196). Αθήνα: Εκδόσεις Ατραπός.

Νέστορος Ι.Ν. & Ζγαντζούρη Κ.Α. (2002). Περί Ψυχωσικών Εκδηλώσεων. Στο Ν. Πολεμικός, Μ. Καϊλα, & Φ. Καλαβάσης (επιμέλεια), Εκπαιδευτική, Οικογενειακή και Πολιτική Ψυχοπαθολογία. Τόμος Α΄. Θέματα Ψυχοπαθολογίας σε Παιδιά και Εφήβους. (Σειρά: Κλινική-Συμβουλευτική Ψυχολογία, Ψυχοπαθολογία-Ψυχοθεραπεία. Υπεύθυνος Σειράς: Γ. Κλεφτάρας). (σελ. 197-235). Αθήνα: Εκδόσεις Ατραπός.

Νέστορος Ι.Ν. & Ζγαντζούρη Κ.Α. (2002). Ψυχοθεραπευτικές Διαδικασίες. Στο Ν. Πολεμικός, Μ. Καϊλα, & Φ. Καλαβάσης (επιμέλεια), Εκπαιδευτική, Οικογενειακή και Πολιτική Ψυχοπαθολογία. Τόμος Α΄. Θέματα Ψυχοπαθολογίας σε Παιδιά και Εφήβους. (Σειρά: Κλινική-Συμβουλευτική Ψυχολογία, Ψυχοπαθολογία-Ψυχοθεραπεία. Υπεύθυνος Σειράς: Γ. Κλεφτάρας). (σελ. 388-416). Αθήνα: Εκδόσεις Ατραπός.

Κατέρη Ε., Πουρκός Μ., & Νέστορος Ι.Ν. (2002). Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: συνεπαγωγές των πολιτισμικών διαφορών για την ψυχολογική γνώση και την ψυχοθεραπευτική προσέγγιση. Στο Ν. Πολεμικός, Μ. Καϊλα, & Φ. Καλαβάσης (επιμέλεια), Εκπαιδευτική, Οικογενειακή και Πολιτική Ψυχοπαθολογία. Τόμος Α΄. Θέματα Ψυχοπαθολογίας σε Παιδιά και Εφήβους. (Σειρά: Κλινική-Συμβουλευτική Ψυχολογία, Ψυχοπαθολογία-Ψυχοθεραπεία. Υπεύθυνος Σειράς: Γ. Κλεφτάρας). (σελ. 366-387). Αθήνα: Εκδόσεις Ατραπός.

Νέστορος Ι.Ν. (2002). Η ψυχοπαθολογία της σύγχρονης ζωής. Στο Ν. Πολεμικός, Μ. Καϊλα, & Φ. Καλαβάσης (επιμέλεια), Εκπαιδευτική, Οικογενειακή και Πολιτική Ψυχοπαθολογία. Τόμος Δ΄. (Σειρά: Κλινική-Συμβουλευτική Ψυχολογία, Ψυχοπαθολογία-Ψυχοθεραπεία. Υπεύθυνος Σειράς: Γ. Κλεφτάρας). (σελ.520-527) Αθήνα: Εκδόσεις Ατραπός.

Nestoros, J.N. (2006). Recent developments in an integrative approach of the psychotherapy of individuals suffering from schizophrenic symptoms. In E. O’Leary & M. Murphy (Eds.), New Approaches to Integrative Psychotherapy. (pp. 136-162). London: Brunner-Roudledge.

Nestoros J.N., Zgantzouri K.A., & Polemikos, N. (2006). Integrating the perspectives of different mental health professionals: An example of the benefits of the collaboration of a psychologist with a psychiatrist. In E. O’Leary & M. Murphy (Eds.), New Approaches to Integrative Psychotherapy.  (pp. 188-208). London: Brunner-Roudledge.

Kalaitzaki, A.E. & Nestoros, J.N. (2006). Integrating individual and family therapy in improving negative interrelating within families of persons with schizophrenic symptoms. In E. O’Leary & M. Murphy (Eds.), New Approaches to Integrative Psychotherapy.  (pp. 256-279). London: Brunner-Roudledge.

25. Νέστορος, Ι.Ν. (2009). Το Νευροεπιστημονικό Μυστικό του Ομήρου. Ρήγα Α.-Β. & συνεργάτες, Ψυχολογία της Τέχνης, Α’ τόμος, Δημιουργικότητα και μορφές τέχνης, σελ. 119-127. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο.

26. Βαλλιανάτου Δ.Γ. & Νέστορος, Ι.Ν. (2009). Ήταν ο  Leonardo da Vinci νευροεπιστήμονας; Ρήγα Α.-Β. & συνεργάτες, Ψυχολογία της Τέχνης, Α’ τόμος, Δημιουργικότητα και μορφές τέχνης, σελ. 195-203. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο.

Δ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

1. Nestoros, J.N., Ban, T.A. & Lehmann, H.E. (1977): WIN, 27, 147-2 in the treatment of depression: an uncontrolled clinical study. Int. Phramacopsychiat., 12:86-94.

2. Nestoros, J.N., Ban, T.A. & Lehmann, H.E. (1977): Transmethylation hypothesis of schizophrenia: methionine and nicotinic acid (Part XII of the Final Report of the Canadian Mental Health Association Collaborative Study on Nicotinic Acid in the Treatment of Schizophrenia). Int. Phramacopsychiat., 12:215-246.

3. Demers-Desrosiers, L.A., Nestoros, J.N. & Vaillancourt, P. (1978): Acute psychosis precipitated by withdrawal of anticonvulsant medication. Am. J. Psychiatry, 135:281-282.

4. Nestoros, J.N., Lehmann, H.E. & Ban, T.A. (1978): Butaclamol in the treatment of schizophrenia: a standard-controlled clinical trial. Int. Phramacopsychiat., 13:138-150.

5. Nestoros, J.N. & Nistri, A. (1978): A presynaptic component of the action of iontophoretically-applied flurazepam on feline cortical neurones. Can. J. Physiol. Pharmacol., 56:889-892.

6. Nestoros, J.N., Ananth, J.V. & Caille, G. (1978): A patient with resistance to neuroleptics: a genetic trait? Psychiat. J. Univ. Ottawa, 3:243-244.

7. Chouinard, G., Ross-Chouinard, A., Annable, L. & Nestoros, J.N. (1979): Factors related to tardive dyskinesia. Am. J. Psychiatry, 136:79-83

8. Nestoros, J.N. & Nistri, A. (1979): Effects of microiontophoretically applied flurazepam on responses of celebral cortical neurones to putative neurotransmitters. Can. J. Physiol. Pharmacol., 57:1324-1329.

9. Nestoros, J.N., & Lehmann, H.E. (1979): Neuroleptics and male sexual dysfunction. Int. Drug Ther. Newsletter, 14:21-23.

10. Nestoros, J.N., Amin, M. & Ban, T.A. (1980): Systematic clinical studies with clomacran. IV. Lack of effect on spermatogenesis. Curr. Ther. Res., 27:731-732.

11. Nestoros, J.N. (1980): Ethanol selectively potentiates GABA-mediated inhibition of single feline cortical neurones. Life Sci., 26:519-523.

12. Nestoros, J.N. (1980): Benzodiazepines in the treatment of schizophrenia: A need for reassessment. Int. Phramacopsychiat., 15:171-179.

13. Nestoros, J.N. (1980): Ethanol selectively potentiates GABA-mediated neurotransmission in feline celebral cortex. Science, 209:708-710.

14. Nestoros, J.N., Lehmann, H.E. & Ban, T.A. (1981): Sexual behavior in the male schizophrenic: the impact of his illness and his medications. Arch. Sex. Behavior, 10:421-442.

15. Nestoros, J.N. (1981): Anxiety as a state of diminished GABAergic neurotransmission resulting from too frequent recruitment of GABAergic neurons: A neurophysiological model. Prog. Neuro-Psychopharmac., 5:591-594.

16. Nair, N.P.V., Singh, A.N., Lapierre, Y., Saxena, B.M., Nestoros, J.N. & Schwartz, G. (1982): Ketazolam in the treatment of anxiety: a standard – and placebo-controlled study. Curr. Ther. Res., 31:679-691.

17. Nestoros, J.N., Demers-Desrosiers, L.A. & Dalicandro, L.A. (1982): Levels of anxiety and depression in spinal cord injured patients. Psychosomatics, 23:823-826.

18. Nestoros, J.N. (1982): Benzodiazepines and GABA receptors are functionally related: Further electrophysiological evidence in vivo. Prog. Neuro-Psychopharmac. and Biol. Psychiat., 6:417-420.

19. Nair, N.P.V., Bloom, D.M. & Nestoros, J.N. (1982): Clolecystokinin appears to have antipsychotic properties. Prog. Neuro-Psychopharmac. and Biol. Psychiat., 6:509-512.

20. Nestoros, J.N., Suranyi-Cadotte, R.E., Spees, R.C., Schwartz, G. & Nair, N.P.V. (1982): Diazepam in high doses is effective in schizophrenia. Prog. Neuro-Psychopharmac. and Biol. Psychiat., 6:513-516.

21. Nair, N.P.V., Bloom, D.M., Nestoros, J.N. & Schwartz, G. (1983): Therapeutic efficacy of cholecystokinin in neuroleptic-resistant schizophrenic subjects. Psychopharmacology Bull., 19:134-136.

22. Nestoros, J.N., Nair, N.P.V., Pulman, J.R. & Schwartz, G. (1983): High doses of diazepam improve neuroleptic-resistant chronic schizophrenic patients. Psychopharmacology, 81:42-47.

23. Nestoros, J.N. (1984): GABAergic mechanisms and anxiety: An overview and a new neurophysiological model. Can. J. Psychiatry, 29:520-529.

24. Suranyi-Cadotte, B.E., Nestoros, J.N., Nair, N.P.V., Lal, S. & Gauthier S. (1985): Parkinsonism induced by high doses of diasepam. Biol. Psychiat., 20:45-457.

25. Μαλαμόπουλος Θ., & Νέστορος Ι. Ν. (1990): Ψυχολογικά επακόλουθα της ειλεοστομίας και κολοστομίας. Εγκέφαλος, 27: 196-202.

26. Νέστορος, Ι.Ν., Χαντζή, Α., Στυλιανού, Μ., Βαλλιανάτου, Δ.Γ., & Κανελλάκης, Π. (1992): Στάσεις απέναντι στην Ψυχική Αρρώστια των φοιτητών Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ψυχολογικές Έρευνες στην Ελλάδα, 1: 195-207.

27. Bύρας, Π. Ι., & Νέστορος, Ι. Ν. (1995): Stress και υγεία: Προοπτικές της ψυχο-νευρο-ανοσολογίας. Εκλογή, 107: 371-377.

28. Bύρας, Π. Ι., & Νέστορος, Ι. Ν. (1996): Η Ψυχολογία του Stress. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 5(19): 71-88.

29. Vyras, Ι., Nestoros, J.N., & Kalaitzaki, Α. (1996): «The SOC Scale in Greek». Archives of the Association of Psychology and Psychiatry for Adults and Children, 12, 128-129.

30. Kleftaras, G., & Nestoros, I.N. (1996): Death wishes and ideation, locus of control and depressive symptomatology in French older adults. Archives of Association of Psychology and Psychiatry for Adults and Children, 3(11): 89-91.

Πλατρίτης Κ.Ν., & Νέστορος, Ι.Ν. (1996): Το πορτραίτο του προβλήματος του τραυλισμού. Παιδιατρική, 59, 391-401.

32. Νέστορος, Ι. Ν., Βαλλιανάτου, Ν. Γ., Χαντζή, Α., & Λαμπρόπουλος, Γ. Κ. (1997): Επίκουρος και ψυχοθεραπεία: Έρευνα Πιλότος. Αρχεία Εταιρείας Ψυχολογικής Ψυχιατρικής Ενηλίκου και Παιδιού, 13, 13-14.

33. Nestoros, J. N., Lampropoulos, G. K., & Vallianatou, N. G. (1997): Synthetiki psychotherapia: A Greek approach to psychotherapy integration. Archives of Association of Psychology and Psychiatry for Adults and Children, 14, 52-74.

34. Νέστορος, Ι.Ν. (1998): Μεθοδολογία έρευνας στην ψυχοθεραπεία: Σύγχρονες τάσεις. Ψυχολογία, 5(2), 179-188.

35. Νέστορος, Ι. Ν., Πλατρίτης, Κ. Ν., Τσούρης, Γ. Κ., & Κατάκης, Κ. Γ. (1999). Αξιολόγηση στάσεων απέναντι στην ψυχική ασθένεια: Η κλίμακα στάσεων απέναντι στην παρανοειδή σχιζοφρένεια. Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, Τόμος Ε(27), 153-171.

36. Nestoros J.N. (2000). Modern ‘’Amphiaraia’’ in the Greek periphery. In G. Thill (Ed.), Sustainable Development in the Islands and the Roles of Research and Higher Education. Vol.2. Namur: Coordination Scientifique de PRELUDE (pp. 159-165).

37. Katakis K.G., & Nestoros J.N. (2000). Greek philosophy and psychotherapy. In G. Thill (Ed.), Sustainable Development in the Islands and the Roles of Research and Higher Education. Vol.2. Namur: Coordination Scientifique de PRELUDE (pp.  117-123).

38. Polemikos N., Zgantzouri K. A., & Nestoros J. N. (2000). The role of the European Institute of Psychotherapy in research and training in Rhodes and Crete. In G. Thill (Ed.), Sustainable Development in the Islands and the Roles of Research and Higher Education. Vol.2. Namur: Coordination Scientifique de PRELUDE (pp. 189-195).

39. Vallianatou N.G., & Nestoros J.N. (2000). The advantages of modern neuro-psychopharmacology in the treatment of mental disorders. In G. Thill (Ed.), Sustainable Development in the Islands and the Roles of Research and Higher Education. Vol.2. Namur: Coordination Scientifique de PRELUDE (pp.  221-226).

Βαλλιανάτου Ν.Γ., Χριστοδούλου Π., Νέστορος Ι.Ν., & Χελιδόνης Ε. (2000). Χαρακτηριστικά προσωπικότητας και ακοολογικά ευρήματα σε ασθενείς με εμβοές ώτων. Ψυχολογία, 7(2), 161-176.

Μαζαράκης Ν.Κ., & Νέστορος Ι.Ν. (2001). Το νευροφυσιολογικό υπόβαθρο του άγχους: Ο ρόλος του GABAεργικού συστήματος. Ψυχολογία, 8(1), 40-59.

Vallianatou, N.G., Christodoulou, P., Nestoros, J.N., & Helidonis, E. (2001). Audiological and psychological profile of Greek patients with tinnitus – Preliminary findings.  American Journal of Otolaryngology, 22(1), 33-37.

Nestoros, J.N. (2001). Synthetiki Psychotherapy: An integrative Psychotherapy for Individuals with Schizophrenic Symptoms Journal of Contemporary Psychotherapy, 31(1), 51-59.

Lampropoulos, G.K., Goldfried, M.R., Castonguay, L.G., Lambert, M.J., Stiles, W.B., & Nestoros, J.N. (2002). What kind of research can we realistically expect from the practitioner? Journal of Clinical Psychology, 58 (10), 1241-1264.

Kalaitzaki, A.E. & Nestoros, J.N. (2003). The Greek version of the Revised Person’s Relating to Others Questionnaire (PROQ2): Psychometric properties and factor structure. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice (formerly British Journal of Medical Psychology), 76, 301-314.

Kalaitzaki A.E., Birtchnell J & Nestoros, J.N. (2009). Interrelating within the families of young psychotherapy patients. Clin. Psychol. Psychother., 16 (3): 199-215.

Kalaitzaki, A.E., Birtchnell, J., & Nestoros, J.N. (in press). Does family interrelating change over the course of individual treatment? Clinical Psychology & Psychotherapy, 17, ……… DOI: 10.1002/cpp.687. Published Online: Feb 25 2010 8:11AM.

ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Φεβρουάριος 2003: Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας αρ. κατ. 20030100071/13.2.2003. Κατάθεση στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) αίτησης για πνευματικά δικαιώματα  για τον σχεδιασμό «Νέας μεθοδολογικής προσέγγισης στην εφαρμογή της μεθόδου των Γνωστικών Προκλητών Δυναμικών στην Ιατροδικαστική». Τελική απονομή από Ο.Β.Ι. του Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας  Αριθμ. 1005336 στις 30-10-2006.

Νοέμβριος 2005: Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας αρ. κατ. 20050100552/07.11.2005. Κατάθεση στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) αίτησης για πνευματικά δικαιώματα  για τον σχεδιασμό νέας μεθοδολογικής προσέγγισης στην εφαρμογή της μεθόδου των Γνωστικών Προκλητών Δυναμικών σε ένα πολύ ευρύτερο πλαίσιο εφαρμογών (ανθρώπινη ανάπτυξη, διάγνωση και θεραπεία ψυχικών και νευρολογικών διαταραχών, έρευνα και βελτίωση διαφόρων δραστηριοτήτων όπως  ο έλεγχος πολεμικού αεροσκάφους κ.λ.π.). Τελική απονομή από Ο.Β.Ι. στις 18/7/2007 του Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας με αριθμ. 1005592 και τίτλο: «ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΠΡΟΚΛΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΝΕΥΡΟ-ΒΙΟ-ΑΝΑ