«Triple Certificate in Coaching»

To Κολλέγιο ICPS, με εμπειρία 20 ετών στην προσφορά εξειδικευμένων προγραμμάτων σπουδών στις ανθρωπιστικές επιστήμες, ανακοινώνει την έναρξη του 1ου κύκλου εκπαίδευσης στην Καθοδήγηση (Coaching).

Το Coaching διαδραματίζει πλέον, σε διεθνές επίπεδο, σημαντικό και ουσιαστικό ρόλο τόσο στην πιο αποτελεσματική λειτουργία οργανισμών, όσο και στην πιο επιτυχημένη δραστηριότητα και παρουσία των ανθρώπων στην επαγγελματική και προσωπική αρένα. Οι Coaches ασχολούνται σήμερα με θέματα απόδοσης, ανάπτυξης δεξιοτήτων, καθοδήγησης καριέρας, καθοδήγησης προσωπικών επιλογών, επίτευξης στόχων, εκμάθησης νέων εργασιών και πολλών άλλων. Είτε εντός ενός συγκεκριμένου οργανισμού είτε σε επίπεδο ιδιωτικής πρακτικής, το Coaching αποτελεί έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους και καλά αμειβόμενους επαγγελματικούς τομείς παγκοσμίως.

Το ICPS ανταποκρινόμενο στην ανάγκη εξειδικευμένης εκπαίδευσης στο Coaching στην Ελλάδα, παρουσιάζει ένα ευρύ πρόγραμμα εκπαίδευσης που καλύπτει τις βασικές δεξιότητες στην Καθοδήγηση και απευθύνεται σε άτομα που θέλουν να εργασθούν σαν εσωτερικοί Coaches σε κάποιον οργανισμό/ φορέα ή σε ελεύθερους επαγγελματίες που επιθυμούν να εντάξουν την Καθοδήγηση στην ιδιωτική πρακτική τους.

Ενότητες
Η εκπαίδευση διαρκεί 90 ώρες και αποτελείται από τρεις ενότητες:

Ενότητα 1η: Κατανόηση του Σύγχρονου Επιχειρηματικού Κόσμου
(Understanding the Modern Business World)

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η σύγχρονη επιχειρηματική πραγματικότητα και οι προκλήσεις που προκύπτουν στον τρόπο λειτουργίας των οργανισμών, επίλυσης προβλημάτων, διαδικασιών ορισμού και επίτευξης στόχων, διαχείρισης ανθρώπων και διαδικασιών και αντιμετώπισης της αλλαγής,  που επιβάλλεται από την οικονομική και κοινωνική κρίση στην Ελλάδα.  Σκοπός της ενότητας είναι να κατανοήσει ο coach το περιβάλλον στο οποίο ζουν, εργάζονται και αναπτύσσονται οι μελλοντικοί πελάτες του (εσωτερικοί ή εξωτερικοί), ώστε στη συνέχεια να μπορέσει να τους καθοδηγήσει κατάλληλα.

Ενότητα 2η:Δεξιότητες Καθοδήγησης (Coaching Skills)

Στην ενότητα αυτή παρέχεται αναλυτική εκπαίδευση σε Δεξιότητες Καθοδήγησης με βάση τρία κυρίαρχα μοντέλα: το Μοντέλο του Coaching Clinic της CCU, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα βήματα και τεχνικές για τη χρήση της Καθοδήγησης εντός και εκτός των οργανισμών, το Μοντέλο του AMA για την Καθοδήγηση Υψηλών Επιδόσεων και τέλος το Μοντέλο της Επικέντρωσης σε Λύσεις (Solution-Focused Coaching) της MDI το οποίο και εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς Καθοδήγησης. Σε κάθε μοντέλο οι εκπαιδευόμενοι εξειδικεύονται με πολλαπλές τεχνικές σε θεωρητικό και βιωματικό επίπεδο, καλύπτοντας όλα τα στάδια της διαδικασίας καθοδήγησης (έναρξη, μέση και ολοκλήρωση), ενώ αναλύουν το προσωπικό προτιμώμενο στυλ τους στην καθοδήγηση, μέσω του ερωτηματολογίου PCSI. Επιπλέον, λαμβάνουν εκπαίδευση σε θέματα ηθικής και δεοντολογίας αλλά και βέλτιστων πρακτικών στην Καθοδήγηση σύμφωνα με το Association for Coaching και εκκινούν την πρακτική τους στην Καθοδήγηση εντός της ομάδας εκπαίδευσης.

Ενότητα 3η: Προσωπική & Διαπροσωπική Ανάπτυξη
(Personal & Interpersonal Development)

Στην ενότητα αυτή οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν σε πολλαπλά βιωματικά εργαστήρια ανάπτυξης προσωπικών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων, απολύτως απαραίτητων για μια επιτυχημένη καριέρα στο χώρο της Καθοδήγησης. Αυτά περιλαμβάνουν εργαστήρια ενσυναίσθησης, επικοινωνίας, διερεύνησης των συγκρούσεων, διαμεσολάβησης και διευκόλυνσης στην αναγνώριση επιλογών και στη λήψη αποφάσεων. Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στα παραπάνω αντικείμενα λειτουργεί συμπληρωματικά και ενισχυτικά στις γνώσεις που προσφέρονται μέσα από τις δύο πρώτες ενότητες, καθώς ο coach αναπτύσσεται εσωτερικά και διασφαλίζει μια αποτελεσματική, ποιοτική και επιτυχημένη άσκηση της Καθοδήγησης.

Ημερομηνίες διεξαγωγής:
Οι συναντήσεις γίνονται Δευτέρα και Τετάρτη 18:00-22:00 (ή 18:00-21:00 ανάλογα την ενότητα). Διάρκεια προγράμματος από Ιούνιο – Δεκέμβριο 2011 (το πρόγραμμα σταματά στις 15/7 και ξεκινά πάλι στις 5/9).

Θέσεις:
15-20

Σε Ποιους Απευθύνεται:
Σε επαγγελματίες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στο χώρο του Coaching μέσα από ιδιωτική πρακτική ή σε οργανισμούς, σε διευθυντές ή supervisors τμημάτων/ομάδων οργανισμών, σε στελέχη ανθρώπινου δυναμικού, σε ηγέτες κάθε ιεραρχικού επιπέδου, σε εκπαιδευτικούς και σε κάθε είδους επαγγελματία των επαγγελμάτων υγείας (νοσηλευτές, ιατρούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς κτλ) που επιθυμούν να εκμεταλλευτούν τη δυναμική του Coaching προκειμένου να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα και επιτυχία τους.

Χώρος Διεξαγωγής:
Κεντρικές εγκαταστάσεις του ICPS, Φιλικών 56α, Αγ. Αντώνιος – Περιστέρι

Εισηγητές:
Κωνσταντίνος Παππάς, B.Sc., M.Sc., MBPsS
Διευθυντής Διοίκησης ICPS
Managing Partner MDI Hellas
Coaching Trainer & Licensed Facilitator

Πόλλυ Ιωσηφίδη, B.A., M.Ed.
Ιδρύτρια & Πρόεδρος ICPS
Προσωποκεντρική Ψυχοθεραπεύτρια & Επόπτρια

Σωτήρης Καραγιάννης, B.Sc., M.Ed., MBA
Managing Partner MDI Hellas

Πιστοποίηση:
Επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος οδηγεί στα:
Coaching Clinic Certificate από την Corporate Coach U (CCU)
CEU Certificate in Coaching for High Performance από το American Management Association (AMA) (University Certificate Program)
Certificate in Solution-Focused Coaching από το Management Development Institute (MDI)