Συμμετοχή σε πείραμα

Ένα απλό πείραμα για την διερεύνηση του λόγου και των ανθρώπινων χειρονομιών.Η διάρκεια του πειράματος είναι περίπου 40 λεπτά και ζητείται από τους συμμετέχοντες να απαντήσουν όσο το δυνατόν ακριβέστερα και με μεγαλύτερη ταχύτητα σε μια σειρά από οπτικά, ακουστικά, και οπτικοακουστικά ερεθίσματα.
Θα πρέπει να είστε απο 18-35 χρονών με καλή όραση και ακοή καθώς και να γνωρίζετε πολύ καλά την ελληνική.
Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε παρακαλώ επικοινωνήστε με την Κωνσταντίνα στην διεύθυνση konstantina.margiotoudi@gmail.com.