Συμμετοχή σε πείραμα

Θέλετε να συμμετάσχετε σε ένα πείραμα;

Πρόκειται για πολύ απλή διαδικασία, η οποία διαρκεί 20΄ περίπου. Θα κληθείτε να δείτε μια σειρά από λέξεις στην οθόνη του υπολογιστή, για τις οποίες θα αποφασίζετε αν είναι λέξεις πραγματικές ή όχι της ελληνικής, πατώντας αντίστοιχα ορισμένα πλήκτρα στον υπολογιστή.

Υπάρχει σχετική ευελιξία ως προς τις ώρες που μπορείτε να κάνετε το πείραμα, το οποίο διεξάγεται στο Εργαστήριο Γνωσιακής Επιστήμης του τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (στον χάρτη: http://zymichost.us4.list-manage.com/track/click?u=aee7ab1ebbd28954cc341a417&id=090ac73543&e=f9f2b88f7c , το ροζ εικονίδιο)

Εάν ενδιαφέρεστε, κι εφόσον είστε 18-35 ετών και φυσικοί ομιλητές της ελληνικής, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου, στο sonialoui@gmail.com για τα περαιτέρω.