«Προσωποκεντρική Συμβουλευτική και Κινητική Αναπηρία»

Εργαστήριο με τίτλο «Προσωποκεντρική Συμβουλευτική και Κινητική Αναπηρία» διοργανώνεται από το Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης ICPS.

Τη δομή του εργαστηρίου συνθέτουν 4 ενότητες. Κάθε μια από τις ενότητες έχει διάρκεια 4 ώρες και μόνο η πρώτη εισαγωγική ενότητα μπορεί να αποτελέσει τερματικό σταθμό του εργαστηρίου. Συγκεκριμένα, οι ενότητες περιλαμβάνουν την ακόλουθη θεματολογία:

Ενότητα 1η: Εισαγωγή στην αναπηρία – Το άτομο με κινητική αναπηρία.  Στην ενότητα αυτή γίνεται μια πρώτη γνωριμία με την ομάδα, μια γνωριμία με τον όρο “αναπηρία”, αλλά και μια ευαισθητοποίηση, ως προς το τι αντιπροσωπεύει για τον καθένα από τους συμμετέχοντες ο όρος “αναπηρία”. Ποιες σκέψεις, ποια συναισθήματα κινητοποιούνται και που βρίσκεται ο καθένας μας απέναντι στην έννοια αυτή. Επίσης, στην πρώτη αυτή ενότητα επιχειρείται μια προσέγγιση, μια γνωριμία με το άτομο με κινητική αναπηρία.

Ενότητα 2η: Το άτομο με κινητική αναπηρία μέσα στη θεραπευτική σχέση της Προσωποκεντρικής Συμβουλευτικής. Κατά την ενότητα αυτή, διερευνάται τι σημαίνει να δουλεύει ένας προσωποκεντρικός σύμβουλος με άτομο με κινητική αναπηρία και τι σημαίνει για έναν σύμβουλο να είναι ο ίδιος άτομο με κινητική αναπηρία. Με ποιες προκλήσεις ή και “προσκλήσεις”  έρχεται αντιμέτωπος, πώς διαχειρίζεται ζητήματα όπως η διαφορετικότητα και η εμπιστοσύνη, πώς βιώνονται ουσιαστικά οι έξι συνθήκες της προσωποκεντρικής προσέγγισης, μέσα από τη σχέση αυτή. Τέλος, ποιες αλλαγές συντελούνται, τόσο σε ατομικό, όσο και σε επίπεδο θεραπευτικής σχέσης.

Ενότητα 3η: Το άτομο με κινητική αναπηρία μέσα στην οικογένεια. Πως επηρεάζονται οι οικογενειακές σχέσεις με την ύπαρξη ενός ατόμου με κινητική αναπηρία μέσα στην οικογένεια ; πώς συντηρείται η αντιμετώπιση του ατόμου με κινητική αναπηρία, ως “αιώνιου παιδιού”; υπάρχουν σχέσεις εξάρτησης;  ποιές είναι οι κομβικές περίοδοι, τα γεγονότα ζωής, που επηρεάζουν τις οικογενειακές σχέσεις; τι μπορεί να προσφέρει η προσωποκεντρική συμβουλευτική στην περίπτωση αυτή; Η τρίτη αυτή ενότητα έχει ως στόχο τη διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ γονέων και παιδιού με κινητική αναπηρία, αλλά και μεταξύ αδελφών, εκ των οποίων το ένα να είναι άτομο με κινητική αναπηρία.

Ενότητα 4η: Το άτομο με κινητική αναπηρία μέσα στην κοινωνία. Καθώς οι κύκλοι διευρύνονται, βλέπουμε πια το άτομο με κινητική αναπηρία, ενταγμένο στο κοινωνικό σύνολο και ερχόμαστε αντιμέωποι με ζητήματα κοινωνικού στίγματος, προκαταλήψεων, σεξουαλικότητας, προσβασιμότητας, εργασίας, δικαιωμάτων, ρόλου ΜΜΕ, εκπαίδευσης, κοινωνικής ευαισθητοποίησης.

Εισηγήτριες: Κατερίνα Παπαδοπούλου (BSc., Pg.Dip.), Ψυχολόγος, Προσωποκεντρική Σύμβουλος, άτομο με κινητική αναπηρία & Αγγελική Κουρή (BSc., Pg. Dip., MSc.), Ψυχολόγος, Προσωποκεντρική Σύμβουλος με εμπειρία στη συμβουλευτική προς άτομα με κινητική αναπηρία και συμβουλευτική γονέων ατόμων με κινητική αναπηρία.

Σε Ποιους Απευθύνεται: Σε εκπαιδευόμενους συμβούλους, προσωποκεντρικούς θεραπευτές αλλά και επαγγελματίες που ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με άτομα με κινητικές αναπηρίες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Χώρος: Κεντρικές εγκαταστάσεις του ICPS
Διεύθυνση: Φιλικών 56α, Αγ. Αντώνιος – Περιστέρι, Αθήνα
Ημερομηνία: Έναρξη 18/02  18:00-22:00 & για 3 Παρασκευές (Σύνολο 16  ώρες)
Θέσεις: 20
Κόστος: 45€ η πρώτη ενότητα  –  180 €  οι  4 ενότητες