Προσφορά εθελοντικών υπηρεσιών στην Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών

Pagkypria organosi tyflwn - KyprosΑπό το 1980 η Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών εξυπηρετεί τις ανάγκες των ατόμων με οπτική αναπηρία της Κύπρου, λειτουργώντας υπηρεσίες και διεκδικώντας δικαιώματα για περισσότερους από 3.000 πολίτες με οπτική αναπηρία όλων των ηλικιών στη χώρα μας.

Για σκοπούς επίτευξης των στόχων της η Οργάνωση θεωρεί ότι η προσφορά εθελοντικών υπηρεσιών από συμπολίτες μας σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της αποτελεί ζήτημα ανεκτίμητης αξίας για τους τυφλούς και την πορεία της Οργάνωσης τους γενικότερα.

Για την αποτελεσματική εμπλοκή εθελοντών στα προγράμματα και τις υπηρεσίες της Οργάνωσης, λειτουργεί πρόγραμμα εκπαίδευσης εθελοντών σύντομης διάρκειας με εργαστήρι, ενημέρωση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και πρακτικές συμβουλές συμμετοχής στους αγώνες διεκδίκησης τους.

Η αποτελεσματική εμπλοκή εθελοντών στις δραστηριότητες της μεγάλης αυτής οικογένειας προϋποθέτει την ανελλιπή ενημέρωση για τις διάφορες δραστηριότητες της Οργάνωσης, την κατάθεση απόψεων από μέρους των ίδιων των εθελοντών και την εφαρμογή πολιτικής μέγιστης ασφάλειας και ίσων ευκαιριών επιστράτευσης με βάση μια αμοιβαία σχέση.

Οι εθελοντές έχουν εμπλοκή σε όλες τις υπηρεσίες και τα προγράμματα που λειτουργεί η Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών, συνεισφέροντας σε διάφορες δραστηριότητες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι εξής:

Συνοδεία τυφλών και βοήθεια για διεκπερέωση καθημερινών εργασιών (ψώνια, τράπεζα και διάφορες άλλες υπηρεσίες)

Συνοδεία τυφλών σε συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες και άλλες εκδηλώσεις

Συνοδεία τυφλών σε αθλητικά πρωταθλήμάτα και αθλητικές διοργανώσεις

Συνοδεία τυφλών σε διάφορες ψυχαγωγικές δραστηριοτήτες και εκπαιδευτικές εκδρομές

Ειδικές βιβλιοθήκες και υπηρεσίες μεταγραφών

Προγράμματα ενημέρωσης και πληροφόρησης

Ετοιμασία και υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για τυφλούς

Βοήθεια σε προγράμματα προεπαγγελματικής και επαγγελματικής κατάρτισης

Βοήθεια στα Εργαστήρια κατασκευής ειδών καλαθοπλεκτικής και χειροτεχνημάτων και συμμετοχή σε εκδηλώσεις διάθεσης τους

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στην

Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών

Τ.Θ. 23511 – 1684 Λευκωσία

Τηλ: 22813382 – Φαξ: 22495395

E-mail: pot-larnaka@cytanet.com.cy
Facebook:
www.facebook.com/ergastiriapot
www.facebook.com/potpob
www.facebook.com/groups/ergastiriapot
www.facebook.com/groups/potpob
Twitter:
www.twitter.com/potpob