«Προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας και ιστορίας σε αναλφάβητους μετανάστες»

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης, Ετήσιο Πρόγραμμα 2010
Προτεραιότητα: Υλοποίηση δράσεων για την πρακτική εφαρμογή των «Κοινών Βασικών αρχών της πολιτικής ένταξης μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

Δράση 1.9/10: «Προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας και ιστορίας σε αναλφάβητους μετανάστες»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Κ.Σ.Δ.Ε.Ο «ΕΔΡΑ» στo πλαίσιο υλοποίησης δράσεων για την πρακτική εφαρμογή των «Κοινών Βασικών αρχών της πολιτικής ένταξης μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση» θα υλοποιήσει προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και ιστορίας με ωφελούμενους αναλφάβητους υπηκόους τρίτων χωρών, συγχρηματοδοτούμενο από Κοινοτικούς Πόρους (Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης) κατά 75% και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους:

  • Με τον Μ.Κ.Ο. Praksis και το Κ.Ε.Κ Αττικής στην Πάτρα. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ και εδώ
  • Στα Τρίκαλα, για ενήλικες Μετανάστες – υπηκόους τρίτων χωρώνανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ
  • Σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Ηράκλειο. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Το Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας απευθύνεται σε ενήλικες Μετανάστες – υπηκόους τρίτων χωρών ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου. Η δομή και το εκπαιδευτικό του περιεχόμενο στηρίζεται στο πρόγραμμα «ΟΔΥΣΣΕΑΣ», και αφορά στο επίπεδο γλωσσομάθειας Α1.

Η Δράση «1.9/10 Προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας και ιστορίας σε αναλφάβητους μετανάστες» συνολικού προϋπολογισμού 70.000 ¤ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης κατά 75% από Κοινοτικούς Πόρους και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους.

__________________________________________

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΑΤΤΙΚΗΣ» σε συνεργασία με τη « Μ.Κ.Ο PRAKSIS» και την «Κ.Σ.Δ.Ε.Ο ΕΔΡΑ» στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων για την πρακτική εφαρμογή των «Κοινών Βασικών αρχών της πολιτικής ένταξης μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση» θα υλοποιήσει ημερίδα την Τρίτη 22 Μαΐου 2012 στις 19:00 μ. μ. στο Εργατικό Κέντρο (Βασιλείου Τσιτσάνη 63, Τρίκαλα) στα πλαίσια του προγράμματος «Εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και ιστορίας σε αναλφάβητους υπηκόους τρίτων χωρών», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης κατά 75% από Κοινοτικούς Πόρους και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους.

Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ & ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ