Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία

 

Ο  Τεχνοβλαστός  του Πανεπιστημίου Κρήτης «Σύγχρονα Αμφιαράεια» σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Συνθετικής Ψυχοθεραπείας  και το «Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Συνθετικής Ψυχοθεραπείας» («European Institute of Psychotherapy» – eiip) διοργανώνουν στην Αθήνα

Τετραετές  Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης  στη ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

 

Το  πρόγραμμα ξεκινάει τον Φεβρουάριο του 2013.

 

Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει.

 

Τηλ. 210 3214888 & 210 3214898

 

Για περισσότερες πληροφορίες στο www.eiip.eu &  www.amphiaraia.com