Παιδαγωγική, Πολιτισμός, Πολιτικές: Ο Διάλογος της Εκπαίδευσης

Από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και το Διδασκαλείο «Δημήτρης Γληνός» διοργανώνεται διεθνές συνέδριο με θέμα «Παιδαγωγική, Πολιτισμός, Πολιτικές: Ο Διάλογος της Εκπαίδευσης» την Παρασκευή 9  Σεπτεμβρίου 2011 στο κτίριο της Επιτροπής Ερευνών, «Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων» και το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2011 στο θέατρο «Μελίνα Μερκούρη» Μεταμορφώσεως 9, στην Καλαμαριά στην Θεσσαλονίκη.

Στόχος του Συνεδρίου είναι η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις αλλαγές που προβάλλονται από τη νέα παγκόσμια πραγματικότητα στα κρίσιμα θέματα που αφορούν στην Παιδαγωγική, τον Πολιτισμό και τις Πολιτικές. Τα θέματα επικεντρώνονται στον τρόπο που οι παγκόσμιες και τοπικές κρίσεις και οι μετατοπίσεις των προσεγγίσεων επηρεάζουν την παιδαγωγική και τη χάραξη πολιτικών και επαναφέρουν στο προσκήνιο κεντρικά ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης, ισότητας και αλληλεγγύης σε σύγχρονα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

Το Συνέδριο απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες, σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε πανεπιστημιακούς και σε γονείς.

Συγκεκριμένα θέματα:

-Η έννοια της πολιτισμικής επάρκειας και πως αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί προκειμένου να αποδομηθούν δομές και πρακτικές μέσω των οποίων οι εμπειρίες και οι ταυτότητες συγκεκριμένων ομάδων περιθωριοποιούνται στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα

-Ο ρόλος της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη παιδαγωγικής της ένταξης

-Η προοπτική της συμμετοχής των ίδιων των παιδιών στην προσπάθεια ανάπτυξης ενταξιακής εκπαιδευτικής πολιτικής με έμφαση στα δικαιώματα και τις φωνές των παιδιών

-Η ανάγκη αναδιαμόρφωσης των ριζοσπαστικών εναλλακτικών παιδαγωγικών πρακτικών υπό το φως της τρέχουσας κρίσης

-Η διαδικασία γραμματισμού παιδιών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που στηρίζεται στη συνοικοδόμηση της γνώσης και έχει στόχο την ενδυνάμωσή τους. Ο επαναπροσδιορισμός της σχέσης εκπαιδευτικού-μαθητών/-τριών ως κριτικά εγγράμματων υποκειμένων που συνδιαμορφώνουν – και δεν υλοποιούν απλώς – τις αρχές του εκάστοτε προγράμματος

-Οι προοπτικές ένταξης παιδιών με αναπηρία στο σχολείο

-Οι προκλήσεις και η πολυπλοκότητα της ισότιμης ένταξης παιδιών Ρομά στην εκπαιδευτική διαδικασία

– Πρακτικές και στρατηγικές που δημιουργούν ενταξιακές δομές στην εκπαίδευση όλων των παιδιών.

Συμμετοχή ελεύθερη.

Αναλυτικά μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα εδώ: