«Μεθοδολογία έρευνας και στατιστική»

 

Η Ακαδημία Πολιτών (αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία – ISO 9001),   προκηρύσσει πρόγραμμα επιμόρφωσης με θέμα: «Μεθοδολογία έρευνας και στατιστική», διάρκειας 100 ωρών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει υποχρεωτική θεωρητική παρακολούθηση διάρκειας 50 ωρών και τηλεκπαίδευση διάρκειας 50 ωρών στις παρακάτω πόλεις: Αγρίνιο, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Βέροια, Βόλο, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Κοζάνη, Λάρισα, Ξάνθη, Πάτρα, Ρέθυμνο, Σέρρες, Χανιά.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κοινωνικούς επιστήμονες, εκπαιδευτικούς (α βάθμιας & β βάθμιας εκπαίδευσης – διορισμένους & αδιόριστους), φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) και σε υποψήφιους διδάκτορες. Αποσκοπεί στην εξοικείωση με τον κόσμο της έρευνας, στην θεωρητική και πρακτική ενδυνάμωση, στην προώθηση και τη διευκόλυνση της έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες και στους τομείς εκείνους, που συνδέονται με την συλλογή, την επεξεργασία και την ανάλυση ερευνητικών δεδομένων και στην απόκτηση βασικών γνώσεων για επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη.

Στόχοι του προγράμματος είναι:

1. Η ενδυνάμωση των μεταπτυχιακών φοιτητών, όσον αφορά τις ερευνητικές τους δράσεις,

2. Η εκπαίδευση των καθηγητών και δασκάλων στις ερευνητικές πρακτικές,

3. Η γνωριμία με νέες ερευνητικές προσεγγίσεις,

4. Η εφαρμογή των ερευνητικών μεθόδων και η χρήση της στατιστικής

Οι θεματικές ενότητες που θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα είναι:

ü    Εισαγωγικά στοιχεία έρευνας

ü      Σχεδιασμός έρευνας

ü      Ανάλυση ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων

ü      Δεοντολογία έρευνας

ü      Επεξεργασία δεδομένων με SPSS

ü      Συγγραφή Επιστημονικών Ερευνητικών εργασιών

Οι εγγραφές για τον α’ κύκλο του σεμιναρίου ξεκινούν στις 07 Οκτωβρίου 2011. Ο α κύκλος θα διαρκέσει μέχρι τα Χριστούγεννα. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί εφόσον υπάρχει ζήτηση. Τα σεμινάρια πρόκειται να αρχίσουν στις 19 Νοεμβρίου 2011. Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα προβλέπονται δίδακτρα 300€, τα οποία καταβάλλονται σε δύο ισόποσες δόσεις. Προϋπόθεση συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι η γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και η πρόσβαση στο διαδίκτυο. Για την εγγραφή σας θα πρέπει να αποστείλετε συμπληρωμένη την αίτηση εγγραφής στο academy@aigaion.org

Για πληροφορίες και εγγραφές:

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Γραφείο της Εταιρείας “Ακαδημία των Πολιτών” Σαπφούς 3, 81100 Μυτιλήνη (1ος Όροφος)
Τηλέφωνο : 2251054739 (09:00-14:30)
E-mail: academy@aigaion.org
Ιστοσελίδα: https://sites.google.com/a/aigaion.org/acadimiapoliton/, όπου θα βρείτε πληροφορίες για το πρόγραμμα, την αίτηση εγγραφής και γενικότερα για τις δράσεις της Ακαδημίας.

Τα έσοδα της Ακαδημίας των Πολιτών χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία και ίδρυση Ακαδημιών σε όλη την Ελλάδα. Δεν παρέχονται αμοιβές ούτε επιμερίζονται κέρδη.