Κλινικές Παρεμβάσεις στις Διαταραχές Λόγου και Επικοινωνίας

Το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Συλλόγου των Λογοπεδικών-Λογοθεραπευτών με θέμα «Κλινικές παρεμβάσεις στις διαταραχές λόγου και επικοινωνίας: διεπιστημονική προσέγγιση» θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από 27 έως 29 Απριλίου 2012.

Στόχος του συνεδρίου είναι η ανάδειξη της διεπιστημονικής διεργασίας στις διαταραχές λόγου και επικοινωνίας. Οι περισσότερες από αυτές τις διαταραχές αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης επιστημόνων από πολλά και διαφορετικά γνωστικά πεδία. Εξ αντικειμένου λοιπόν, οι κλινικές παρεμβάσεις στις διαταραχές λόγου και επικοινωνίας χρήζουν συνεργασίας διαφόρων συναφών ειδικοτήτων. Επιπλέον, οι σύγχρονες ολιστικές προσεγγίσεις απαιτούν την συνεισφορά από ένα ευρύ πεδίο επιστημόνων, καθώς και τη συμμετοχή της οικογένειας.

Οι διαταραχές στις οποίες θα επικεντρωθούν οι συζητήσεις είναι: οι διαταραχές λόγου και ομιλίας σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας και ειδικές γλωσσικές διαταραχές, διαταραχές ροής της ομιλίας, διαταραχές του αυτιστικού φάσματος, γνωστικές διαταραχές (νοητική υστέρηση), νευρολογικές διαταραχές παιδιών και ενηλίκων (αφασικά σύνδρομα, όπως αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, νόσος Alzheimer), δυσφαγία παιδιών και ενηλίκων, γναθοπροσωπικές δυσπλασίες, λαρυγγεκτομή (φωνητικές προσθέσεις-βαλβίδες), διαταραχές φωνής, βαρηκοΐα-κώφωση-κοχλιακά εμφυτεύματα, και θα συζητηθούν οι εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίας.

Το συνέδριο αφορά και απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας (λογοπεδικούς-λογοθεραπευτές, ψυχολόγους, εργοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, φυσιοθεραπευτές, καθώς και άλλες ειδικότητες), σε γιατρούς (ψυχίατρους, παιδοψυχίατρους, νευρολόγους, παιδονευρολόγους, παιδίατρους, ωτορινολαρυγγολόγους, αναπτυξιολόγους, φωνιάτρους), σε εκπαιδευτικούς (ειδικούς παιδαγωγούς, δασκάλους, νηπιαγωγούς) και σε γλωσσολόγους, νευροψυχολόγους και άλλους επιστήμονες-ερευνητές.

Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν με διαλέξεις διακεκριμένοι ομιλητές, που θα αναπτύξουν σύγχρονες απόψεις στην διεπιστημονική προσέγγιση των διαταραχών λόγου και επικοινωνίας, ενώ το πρόγραμμα θα συμπεριλαμβάνει εργαστήρια με στόχο την εκπαίδευση των επαγγελματιών ψυχικής υγείας σε κλινικές πρακτικές που αφορούν αυτές τις διαταραχές.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Έναρξη: Παρασκευή, 27 Απριλίου 2012
Λήξη: Κυριακή, 29 Απριλίου 2012
Τοποθεσία: Γερμανική Σχολή Αθηνών
Φορέας: Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών και Λογοθεραπευτών
http://www.logopedists.gr/12osynedrio/index.html

Γραμματεία: Τουριστικές Υπηρεσίες ERA E.Π.Ε., Ασκληπιού 17, 106 80 Αθήνα
Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Ράνια Λάμπου – Ειρήνη Χαραλάμπους
Τηλ: 2103634944, Fax: 2103631690,
E-mail: info@era.gr
Web Site:www.era.gr