Κυπριακό Ινστιτούτο Ψυχοθεραπείας

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Μ Η   Κ Ε Ρ Δ Ο Σ Κ Ο Π Ι Κ Η   Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η   Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α  Π Ε Ρ Ι Ο Ρ Ι Σ Μ Ε Ν Η Σ  Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ
Δ Ι Α  Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ω Σ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΛΤΔ    
ΑΡ. ΕΓΡ.: ΗΕ 242730  Α.Φ.Τ.: 12242730Ε

ΕΔΡΑ: Χριστοδούλου Καρύδη 20, 3031 Λεμεσός
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑTA ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ:  Θεσσαλονίκης 5, Εμπορικό Κέντρο Πλατύ, ΠΥΡΓΟΣ Β’, 2ος Όροφος Αρ. Β22, Αγλαντζιά ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Ζήνωνος Κιτιέως 19, Διαμέρισμα 2, 1016 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΤΗΛ. 70005531,   FAX 25 736199

Αρ. Πρωτοκ.1.0.350
29/5/2012